noty
logo
noty
noty noty
noty noty
 
 
Nepojmenovaný dokument

Doubravjánek vznikl v roce 2006, kdy naše obec slavila 600 let od svého založení,

z iniciativy rodičů dětí a za velké podpory Obecního úřadu.

 

Nacvičili jsme pásmo písní, říkanek a tanečků z dob našich babiček. Vystoupení mělo

velký úspěch, děti byly nadšené a to nás motivovalo k další činnosti. Začali jsme se

pravidelně scházet v místní klubovničce a připravili pásmo "Živý Betlém", do kterého

jsme zapojili také mládež, dospělé i seniory. V této tradici pokračujeme a snažíme se

každoročně navodit vánoční atmosféru a přinést všem radost a dobrou náladu.

 

V souboru učinkuje patnáct až dvacet dětí ve věku od dvou do třinácti let. Podařilo

se nám pro ně zajistit ušití krojů, které byly tipické pro náš region na konci

devatenáctého století a i program obsahuje prvky této doby(nářečí, hry, říkadla,

písničky).

 

Zpíváme, tancujeme a připravujeme různá pásma, se kterými vystupujeme např.

při Přehlídce dechových hudeb Doubravy, na Besedě pro seniory aj.. Byli jsme

pozváni na Farní den do Dobrkovic, Hřivínového Újezdu, Kaňovic i na Kelníky,

pravidelně navštěvujeme domov pro seniory v Loučce, účastníme se Slováckých

slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Náš "Živý Betlém" se

líbil i ve Zlíně, Luhačovicích, Pozlovicích, Bílovicích i ve Velkém Ořechově, letos

jedeme také do Březnice.

S vysvěcením kapličky v roce 2011 přibyla nová tradice - Mikulášská nadílka

s rozsvícením vánočního stromu.

 

O Doubravjánek se stará - Dana Minaříková

Hudební doprovod - Barbora Navrátilová

 
 
/Powered by Skobza.cz /Stránky jsou optimalizované pro prohlížeč Mozilla FirefoxFirefox/