zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Úvod

Zastupitelé obce Doubravy

Funkce
Příjmení a jméno
telefon
e-mail
Starostka (uvolněná funkce)
Mgr.Barbora Navrátilová
577 991 077
725 121 099
Místostarosta
Jaroslav Mikel
577 991 077
Předseda finančního výboru
Ing. Jakub Kadlečík
577 991 077
Předseda kontrolního výboru
Vlastimil Křižka
577 991 077
Předseda kulturního výboru
Marek Miškářík
577 991 077
Člen zastupitelstva
Jarmila Gajdůšková
577 991 077
Člen zastupitelstva
Ing.Jiří Šulák
577 991 077

Členové finančního výboru:    Jarmila Gajdůšková a Ing. Radek Červinka
Členové kontrolního výboru:  Ing. Jakub Kadlečík a Marek Miškářík
     
Členové kulturního výboru:    Mgr.Barbora Navrátilová a Jaroslav Mikel

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.11 dne 29.01.2024

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.10 dne 27.11.2023

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.9 dne 23.10.2023

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.8 dne 18.9.2023

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.7 dne 19.6.2023

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.6 dne 15.5.2023

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.5 dne 13.3.2023

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.4 dne 30.1.2023

Jednací řád zastupitelstva obce Doubravy

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.3 dne 12.12.2022

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.2 dne 7.11.2022

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravy č.1, konaného dne 21.10.2022

Zasedání zastupitelstva obce č.29 dne 12.9.2022

Zasedání zastupitelstva obce č.28 dne 13.6.2022

Zasedání zastupitelstva obce č.27 dne 16.5.2022

Zasedání zastupitelstva obce č.26 dne 11.4.2022

Zasedání zastupitelstva obce č.25 dne 7.2.2022

Zasedání zastupitelstva obce č.24 dne 6.12.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.23 dne 25.10.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.22 dne 6.9.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.21 z 28.6.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.20 z 3.5.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.19 z 15.3.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.18 z 25.1.2021

Zasedání zastupitelstva obce č.17 z 30.11.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.16 z 12.10.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.15 z 7.9.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.14 z 15.6.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.13 z 18.5.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.12 z 16.3.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.11 z 27.1.2020

Zasedání zastupitelstva obce č.10 z 2.12.2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 9 z 21.10.2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 8 z  9. 9. 2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 7 z 17. 6. 2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 6 z 13. 5. 2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 5 z 18. 3. 2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 4 z 28. 1. 2019

Zasedání zastupitelstva obce č. 3 z 3. 12. 2018

Zasedání zastupitelstva obce č. 2 z 12. 11. 2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 1 z 1. 11. 2018

Zasedání zastupitelstva obce č. 32 z 3. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva obce č. 31 z 11. 6. 2018

Zasedání zastupitelstva obce č. 30 z 9. 4. 2018

Zasedání zastupitelstva obce č. 29 z 26. 2. 2018

Zasedání zastupitelstva obce č. 28 z 15. 1. 2018

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 27 konané dne: 28. listopadu 2017

Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mrázek, Mgr. Navrátilová, Mastešová, Mahďák.

Omluven 0

Hosté: Jana Červinková, Lenka Zábojníková

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů

2, Žádosti občanů

3, Pronájmy, prodeje obecních pozemků

4, Odměny neuvolněných zastupitelů v roce 2017

5, Návrh rozpočtu 2018 schvalování

6, Pojištění obecního majetku

7, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 79/2017 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková

Ověřovatelé: Ing. Šulák a Mastešová

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 80/2017 – schváleno

2, Žádosti

 A, SDH požádal o zapůjčení klubovny na hřišti pro akci sboru, dne 29.12. 2017.  Kdo je pro vyhovění žadateli:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 81/2017 – schváleno

 B, Občan požádal o vypůjčení kulturního areálu k soukromé akci dne 26.5.2018.

Kdo je pro vyhovění žadateli:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 82/2017 – schváleno

 C, Občan požádal o vypůjčení obecního pozemku k umožnění vybudování příjezdu do zahrady u RD 114. Záměr č. 4 byl řádně zveřejněn a nikdo se k němu nevyjádřil. Kdo je pro vyhovění žadateli:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 83/2017 – schváleno

 D, Občan požádal o prodloužení možnosti parkování na obecním pozemku 1216/75 před RD 143. Navrhuje se povolit prodloužení parkování do 31.8.2018 za podmínky, že vozidla nebudou parkovat na místní komunikaci.

Kdo je pro vyhovění žadateli za těchto podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 84/2017 – schváleno

 3, Obecní pozemky - předzahrádky

Mrázek a starosta předkládají k posouzení dokument vypracovaný z přípravné schůzky ohledně pronájmů či prodeje obecních pozemků, užívaných předzahrádek žadateli.

Navrhují:

a, Pozemky, které nejsou zatíženy sítěmi, které nejsou součástí ucelených obecních ploch návsi, či jinak se nebrání  jejich odkupu, žadatelům prodat.

b, Pozemky přihrazené, ve kterých jsou uloženy inženýrské sítě obce, či které jsou součástí obecní návsi neprodávat, některé pouze pronajmout na domu určitou, na základě smlouvy a za úplatu.

c, Přizvat geodeta a s žadateli jednat na místě samém.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 85/2017 – schváleno

Úkol pro starostu, odepsat žadatelům a sjednat schůzku s geodetem

 4, Odměny pro neuvolněné zastupitele obce v roce 2018

Projednává se Nařízení vlády č. 318/2017, které má účinnost od 1. 1. 2018 a ve kterém jsou navrženy nové částky pro odměnu za funkci členů zastupitelstev obcí. Po diskuzi se pro neuvolněné zastupitele navrhuje měsíční odměna -zastupitel obce 1.230,- Kč, pro předseda výboru 2.459,- Kč a pro místostarosta 22.134,- Kč. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 7, pro:3, proti: 2, zdržel se: 2, Usnesení č. 86/2017 - neschváleno

Usnesení: Výše odměn pro neuvolněné zastupitele se od 1.1.2018 nemění.

 5, Rozpočet hospodaření obce v roce 2018

Předkládá se vypracovaný dokument schodkového návrhu hospodaření obce v roce 2018. V příjmové straně je jeho výše 6,890.000,- Kč a ve výdajové 11,175.000,- Kč. Dorovnání rozdílu naspořenou částkou 4,285.000,- Kč

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn a nikdo se k němu nevyjádřil.

Kdo je pro schválení tohoto navrženého rozpočtu pro rok 2018:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 87/2017 – schváleno

 6, Pojištění majetku

Navrhuje se vybrat z předloženého soupisu majetku položky, kterých se pojištění bude týkat. Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 88/2017 – schváleno

Úkol pro starostu – zařídit

 7, Diskuze

Nebyla

 Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne

15. ledna 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  Za správnost:         Gajdůšková                     Mastešová                      Ing. Jiří Šulák

 


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 26 konané dne: 13. listopadu 2017

 Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mrázek, Mgr. Navrátilová, Mahďák.

Omluven 1

 Hosté: Marie Prokopová, Monika Sedláčková, Libor Vítek, Pavel Jakeš

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů

2, OZV - odpady 2018

3, OZV - psi 2018

4, Návrh rozpočtu 2018 zveřejnění

5, Smlouva o přestupcích s MMZ

6, Smlouva o VB pozemek – přípojka na NN

7, Rozpočtové opatření č. 5 – financování voleb do PS P ČR

8, Krizové řízení

9, Odměny neuvolněných zastupitelů

10, Pojištění majetku obce

11, Žádosti občanů a spolků

12, Diskuze 

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 65/2017 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Mgr. Navrátilová,

Ověřovatelé: zastupitelé Ing. Šulák a Ing. Vandová

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 66/2017 - schváleno

 2, Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Předkládá se ke schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018. Kdo je pro schválení:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 67/2017 - schváleno

 3, Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

Předkládá se ke schválení OZV o místním poplatku ze psů.

Kdo je pro schválení:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 68/2017 - schváleno

4, Návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2018

Předkládá se vypracovaný dokument návrhu hospodaření obce v roce 2018. V příjmové straně je jeho výše 6,890.000,- Kč a ve výdajové 11,175.000,- Kč. Dorovnání rozpočtu se předpokládá uspořenou částkou v bance. Nerovnost rozpočtu vznikla plánovanými výdaji na rekonstrukci budovy klubovny a šaten u sportovního a kulturního areálu. O konečných částkách rozpočtu se bude hlasovat na příštím zasedání zastupitelstva v prosinci 2017.

Kdo je pro řádné zveřejnění návrhu:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 69/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zveřejnit

 5, Smlouva se Statutárním městem Zlín

Starosta předkládá a čte návrh smlouvy pro správní řízení o přestupcích občanů ve správním obvodu obce Doubravy, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2018. Každé vyřízení oznámení je zpoplatněno částkou 1.200,- Kč.

Navrhuje se smlouvu uzavřít.

Kdo je pro uzavření smlouvy:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 70/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – podepsat

6, Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330044077/001

Starosta předkládá smlouvu, které již předcházela smlouva budoucí o zřízení VB na přípojku NN k novostavbě RD v Chaloupkách.

Kdo je pro uzavření smlouvy:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 71/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – podepsat

 7, Rozpočtové opatření obce č. 5

Při financování říjnových voleb obec obdržela dotaci 25.000,- Kč a následovaly ihned výdaje. Účetní obce operativně zapracovala do příjmové i výdajové strany stejnou částku. Navrhuje, aby zastupitelé vzali dokument na vědomí.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 72/2017 – vzato na vědomí

8, Krizové řízení při mimořádných událostech v obci

Starosta předkládá k projednání a schválení Plán činnosti obce Doubravy při vzniku mimořádné události, vypracovaný starostou obce dne 10. 11. 2017.

Navrhuje se plán činnosti schválit, kdo je pro jeho schválení:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 73/2017 – schváleno

Úkol pro starostu  - zveřejnit

9, Odměny pro neuvolněné zastupitele obce v roce 2018

Starosta předkládá k projednání Nařízení vlády č. 318/2017, které má účinnost od 1. 1. 2018 a ve kterém jsou navrženy nové částky pro odměnu za funkci členů zastupitelstev obcí. Po diskuzi se navrhuje odložit hlasování na 28. listopadu 2017.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 74/2017 - schváleno

10, Pojištění majetku obce

Stávající pojištění majetku obce je nedostatečné, nabízí se možnost přepočítat jeho novou výši a zařadit do pojištění i majetek nově pořízený obcí. Z diskuze vyplynulo porovnat různé nabídky pojišťoven. Navrhuje se oslovit pojišťovny a o cenových nabídkách rozhodovat posléze.

Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 75/2017 - schváleno

Úkol pro Ing. Šuláka a Mgr. Navrátilovou - zajistit

 11, Žádosti

A, FC Doubravy, zs, IČO: 44004257 žádá obec o poskytnutí neinvestiční dotace 30.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů fotbalového klubu v roce 2018.

Navrhuje se vyhovět. Kdo je pro poskytnutí této částky z rozpočtu obce:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 76/2017 - schváleno

Úkol pro účetní – začlenit do rozpočtu obce 2018

12, Diskuze

A, Smrky u parkoviště před OÚ svými plýtkými kořeny zvedají a ničí zámkovou dlažbu, náklonem ohrožují osoby a majetek. Navrhuje se stromy skácet a vysadit nové, méně vzrůstné.

Kdo je pro pokácení obou smrků a novou výsadbu:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 77/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

 B, Smrky na návsi u č. 27. Rovněž tak prověřit stav těchto smrků, které jsou vysazeny na obecním pozemku u hlavní cesty.

 C, Koryto potoka v okolí mostu na Velký Ořechov se zanáší naplaveninami. Z diskuze vyplynulo odeslat výzvu správci toku k sjednání nápravy.

 D) Parkování na místních komunikacích

Jelikož dochází u některých občanů k dlouhodobému porušování zákona při parkování vozidel na místních komunikacích a obecních plochách, navrhuje se sjednat pořádek v součinnosti s Policií ČR.

Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 78/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

 Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 28. listopadu 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.     

Za správnost: Mgr. Navrátilová           Ing. Vandová          Ing. Jiří Šulák 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 25 konané dne: 9. října 2017

 Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Mrázek, Mgr. Navrátilová, Mastešová, Mahďák.    

Omluven 1

Hosté: Marek Miškářík,

Ještě před zasedáním si vzal slovo. Pozval zastupitele na hody a seznámil je s programem. Průvodu se zúčastní hasiči, Doubravjánek a veřejnost, doprovodí je hudebníci. Večer od 18:00 hodin bude posezení ve zbrojnici při harmonice.

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů

3, Příprava inventarizace obce 2017

4, Výše poplatků v roce 2018

5, Sdělení vodoprávního úřadu Zlín

6, Budova šaten a klubovny

7, Diskuze

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 55/2017 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: místostarostka Gajdůšková,

Ověřovatelé: zastupitelé Ing. Šulák a Mrázek

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 56/2017 - schváleno

 

2, Žádosti:

A, Ze dne 8. 10. 2017 - dočasné složení materiálu k rekonstrukci RD na obecních pozemcích před domem.

Navrhuje se vyhovět žadateli bezplatně, s tím, že pozemky budou vráceny v  původním stavu nejpozději 9. 10. 2018.

Kdo je pro vyhovění žádosti za těchto podmínek:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 57/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – informovat žadatele

 B, Soukromého chovatele z Bohuslavic u Zlína o pronájem obecních pozemků k hospodaření. Byla přečtena cenová nabídka.

Kdo je pro vyhovění žádosti za těchto podmínek:

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0, Usnesení č. 58/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – informovat žadatele

 C, ZD Vlastníků Březůvky o pronájem obecních pozemků k hospodaření od 1. 1. 2018. Byla přečtena cenová nabídka.

Kdo je pro vyhovění žádosti za těchto podmínek:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 59/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – informovat žadatele

 D, Ze dne 9. 10. 2017 umístění reklamy soukromého podnikatele z Doubrav na zadní straně vítací tabule u hřiště na dobu 3 roky. Byla přečtena žádost a navrhuje se jí vyhovět s tím, že starosta odsouhlasí vizualizaci reklamy před vyvěšením.

Kdo je pro vyhovění žádosti:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 60/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – informovat žadatele

3, Inventarizace 2017:

Starosta přečetl dokument - Plán inventur pro rok 2017, včetně navržených předsedů a členů inventarizační a likvidační komise. Navrhuje se schválit tento plán inventur.

Kdo je pro schválení plánu:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 61/2017 - schváleno

Úkol pro všechny – řídit se tímto dokumentem

4, Místní poplatky v roce 2018

Po diskuzi o výši poplatků se navrhuje: poplatek za psy neměnit a pro poplatek za odpady ještě provést kalkulace s vyčíslením nákladů na svozy a hlasování o jeho výši odložit do příštího zasedání ZO.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 62/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – odeslat zastupitelům kalkulaci nákladů za svozy

 5, Odkanalizování obce

Starosta předkládá a čte „Sdělení vodoprávního úřadu k odkanalizování obcí ve správním území Magistrátu města Zlína“ ze dne 20. 7. 2017.

Navrhuje, aby zastupitelé vzali dokument na vědomí.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 63/2017 – vzato na vědomí

 6, Revitalizace šaten a klubovny u hřiště

Budova šaten – starosta předkládá dokument - „Posouzení stavu a studie dokumentace revitalizace objektu TJ Doubravy“ přepracovaná konečná verze autortizovaná Ing. Arch. Otakarem Kahánkem. Jedná se o dvě možnosti realizace – jedno nebo dvě podlaží. Navrhuje se hlasovat o pokračování  pracích na variantě - dvě podlaží a zadat zpracování projektu pro stavební povolení.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:5, proti: 1, zdržel se: 0, Usnesení č. 64/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zadat zpracování projektu pro dvě podlaží

 7, Diskuze

A, Obecní pozemky – předzahrádky – seznámil starosta se současnou situací. Bude ustanovena pracovní skupina pro posouzení vyhovění jednotlivých žádostí. Poté přizván geometr na zaměření dělení parcel.

B, Hřiště – seznámil starosta s průběhem prací – na hrací ploše dokončeny práce v souladu s cenovou nabídkou, hřiště posečeno, pohnojeno, vyhubeni krtci. Natřeny branky, střídačky, lavičky a železná zábrana za fotbalovou brankou.

C, Navrátilová – okolí křížů. Upozornila na potřebu provést výsadbu kolem kříže nad obecním úřadem. Toto slíbila provést ve spolupráci s hasičskou mládeží na jaře roku 2018.

Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne

13. listopadu 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  Za správnost:   Gajdůšková                     Mrázek                           Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 24 konané dne: 4. září 2017

 Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Mrázek, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mahďák.      

 Omluven 1

 Hosté: Mgr. Matouš Worm

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů

3, Změna rozpočtu hospodaření obce 2017

4, Šatny a klubovna u hřiště

5, Obecní pozemky – předzahrádky - nájem

6, Diskuze

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 49/2017 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: místostarostka Gajdůšková,

Ověřovatelé: zastupitelé Ing. Šulák a Ing. Vandová

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 50/2017 - schváleno

 2, Žádosti:

Soukromá osoba žádá o pronájem sportovního areálu – akce 16.9.17.

Navrhuje se vyhovět žadateli s tím, že uhradí spotřebované energie.

Kdo je pro pronájem:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 51/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – informovat žadatele

3, Změna rozpočtu:

Navrhuje se 4. rozpočtové opatření hospodaření obce Doubravy v roce 2017. V příjmové části především zařazení přijetí dotace na zřízení pracovního místa pro zaměstnance na prospěšné práce 75 tis.Kč, celkově příjmy 6,035.000,- Kč.  Ve výdajové straně především zařazení platu na tohoto zaměstnance, pořízení zametacího kartáče, tiskárny a dostavby kanalizace Dvořisko, celkově výdaje 5,190.000,- Kč. Finacování 845.000,- Kč.

Kdo je pro tuto změnu ROPO č. 4:

hlasovalo: 6, pro:5, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení č. 52/2017 - schváleno

Úkol pro účetní – napořizovat do účetnictví obce.

4, Šatny, klubovna u hřiště

Starosta seznámil přítomné o průběhu přípravné schůzky pracovní skupiny (Ing.Šulák, Mastešová a Mrázek). Navrhuje se připravit zatím k dalšímu projednání: posouzení stavu, studie, vizualizace, rozpočet na financování stavby dvou pater, včetně rozpočtu na otápění obou pater.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 53/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit do příštího zasedání ZO

5, Nájemné občanů za užívané „předzahrádky“

Navrhuje se stanovit nájem za k dnešnímu dni občany zabrané a již užívané předzahrádky u jednotlivých nemovitostí, bez rozdílu výměry, ve výši 500,- Kč na dobu 3 let (od 1.1.2018 do 31.12.2020). Nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy za účelem údržby zeleně a v nezměněném stavu bude mít splatnost do 31. března 2018, při výběru ostatních poplatků.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 54/2017 - schváleno

Úkol pro starostu –zajistit uzavření smluv se zájemci

6, Diskuze

A, Mgr. Navrátilová – nevyhovující stav úřední desky na návsi

B, Ing. Vandová – opravit koše pro psi a jeden doplnit u bytovky

C, Mahďák – prověřit těžbu v obecním lese

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne

9. října 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Za správnost:

Gajdůšková                     Ing. Vandová                           Ing. Jiří Šulák

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy č. 23 z 26. června 2017


 

Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 22 konané dne: 15. května 2017

 Přítomní zastupitelé:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Mrázek, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mastešová, Mahďák.      

 Omluven 0

 Hosté: Marie Prokopová, Prokop Jan, Jakeš Pavel, Skovajsa Ladislav, Jindřich Horák se snoubenkou

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů a spolků

3, Záměry vypůjčit si pozemky

4, Závěrečný účet obce 2016

5, Účetní závěrka obce 2016

6, Výsledek hospodaření obce 2016

7, Změna rozpočtu obce č. 2 pro rok 2017

8, Pracovníci veřejně prospěšných prací 2017

9, Dřevořezba do kaple

10, Hrací plocha hřiště

11, Budova šaten

12, Sekačka na travní porost hřiště

13, Diskuze a další

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 24/2017 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: místostarostka Gajdůšková,

Ověřovatelé: zastupitelé Ing. Šulák a Mrázek

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 25/2017 - schváleno

Přítomná účastnice vznáší dotazy na zastupitele, které jsou jí starostou zodpovězeny i s upřesněním. Dotazy se týkaly popelnice na hřišti, obecního sadu, bezpečnostních značek, nadstřešení pódia u tanečního kola, budovy šaten TJ.


2, Žádosti:

A, Přítomný předseda Fotbalového klubu Doubravy Jan Prokop předal za toto zájmové sdružení zastupitelům listinu – Okamžité odstoupení fotbalového klubu od Smlouvy o výpůjčce sportoviště, uzavřenou s Obcí Doubravy. Starosta ji převzal a nahlas přečetl. Navrhuje její obsah vzít na vědomí. Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 26/2017 - schváleno

B, Jitka Hýsková žádá o vypůjčení kulturního areálu dne 19. 5. 2017 od 20 do 02 hodin k pořádání taneční zábavy. Navrhuje se vypůjčit s podmínkou uhrazení spotřebovaných energií.

Kdo je pro vypůjčení za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2017 - schváleno

C, Jitka Hýsková žádá o vypůjčení kulturního areálu dne 2. 6. 2017 od 20 do 02 hodiny k pořádání taneční zábavy. Navrhuje se vypůjčit s podmínkou uhrazení spotřebovaných energií.

Kdo je pro vypůjčení za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 28/2017 - schváleno

D, Občan podal žádost o vypůjčení kulturního areálu dne 26. 8. 2017 od 09 do 24 hodin pro soukromou akci. Navrhuje se vypůjčit s podmínkou uhrazení spotřebovaných energií.

Kdo je pro vypůjčení za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 29/2017 - schváleno

E, Občan podal žádost o vypůjčení kulturního areálu dne 21. 7. 2017 hodin pro soukromou akci. Navrhuje se vypůjčit s podmínkou uhrazení spotřebovaných energií.

Kdo je pro vypůjčení za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2017 - schváleno

F, Zastupitelka Mgr. Navrátilová podala žádost o vypůjčení kulturního areálu dne 24. 6. 2017 pro charitativní akci. Navrhuje se vypůjčit bez podmínek uhrazení spotřebovaných energií.

Kdo je pro vypůjčení za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 31/2017 – schváleno

G, Linka bezpečí požádala o příspěvek na provoz ve výši 5.000,- Kč.

Kdo je pro poskytnutí příspěvku:

hlasovalo: 7, pro:0, proti: 6, zdržel se: 1, Usnesení č. 32/2017 - neschváleno

Úkol pro starostu – odpovědět všem žadatelům

3, Obecní pozemky:

Dne 20. dubna 2017 byly zveřejněny dva záměry obce pro nakládání s pozemky v obci, do dnešního dne se k nim nikdo nevyjádřil.

A, Záměr č. 2/2017 - prodat část parcely č. 472/23, dle situačního zákresu, v lokalitě Chaloupky, úzký pruh návsi přiléhající ke stavební parcele žadatele č. 471/7. Navrhuje se pozemek prodat za 90,- Kč za m2 s podmínkou, že žadatel uhradí všechny náklady vzniklé s prodejem a vkladem do katastru nemovitostí.

Kdo je pro prodej pozemku za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 33/2017 – schváleno

Úkol pro starostu – uzavřít smlouvu

B, Záměr č. 3/2017 koupit od soukromého vlastníka celou parcelu č. st.218 o výměře 98 m2 v cestě „Za cukrárnou“, která zasahuje do místní komunikace Zlínský chodník. Navrhuje se koupit parcelu za 90,- Kč za m2 a uhradit všechny náklady vzniklé s prodejem a vkladem do katastru nemovitostí.

Kdo je pro nákup pozemku za navržených podmínek:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 34/2017 – schváleno

Úkol pro starostu – uzavřít smlouvu

4, Závěrečný účet obce za rok 2016

Na úřední desce ve zkrácené verzi a v elektronické podobě na webu obce v plném znění jsou od 19. 4. 2017 zveřejněny listiny, které prokazují hospodaření obce v roce 2016:

Závěrečný účet obce 2016
Inventarizační zpráva 2016
Audit - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
Rozvaha- bilance 2016
Výkaz Zisku a ztrát 2016
Příloha k tomuto Výkazu ZaZ 2016
Hlavní kniha účetnictví za rok 2016

Výkazy jsou dostatečně informativní a zjišťované skutečnosti jsou řádně zdokumentované.

Navrhuje se schválit závěrečný účet obce za rok 2016.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č.35/2017 - schváleno

5, Účetní závěrka obce za rok 2016

Navrhuje se schválit Účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 36/2017- schváleno

6, Výsledek hospodaření obce za rok 2016

Navrhuje se Výsledek hospodaření obce za rok 2016 schválit a převést na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č.37/2017 - schváleno

Úkol pro účetní – převést na účet 432

7, Změna rozpočtu č. 2. hospodaření obce v roce 2017

Návrh změny byl řádně zveřejněn od 27. 4. 20017. Změna se týká především vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci hrací plochy hřiště a budovy šaten. Navrhuje se schválit navýšení v příjmové straně o 62 tis. Kč, ve výdajové o 272 tis. Kč a dorovnat financování o 210 tis. Kč.

Kdo je pro toto navýšení rozpočtu dle návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 38/2017- schváleno

Úkol pro účetní – začlenit do účetnictví

8, Pracovníci veřejně prospěšných prací pro úklid obce 2017:

Navrhuje se požádat Úřad práce ve Zlíně o 1-2 pracovníky s dotací na jejich výkon. Pracovníky zaměstnat a dotaci přijmout. Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 39/2017 – schváleno

Úkol pro starostu – podat žádost o dotaci ÚP Zlín, uzavřít smlouvu a dotaci přijmout.

9, Dřevořezba do kaple

Místostarostka oznámila, že schůzka ohledně pořízení plastiky bude na OÚ 19. května v 10 hodin a vyzvala přítomné k účasti. Na pořízení dřevořezby přijala obec loňského roku darem finanční částku necelých 50 tis. Kč. O výši částky na pořízení plastiky se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva obce.

10, Hrací plocha hřiště – rekonstrukce

Starosta a zastupitel Mrázek seznámili ostatní přítomné s nabídkou firmy RENOSPORT, s.r.o. na opravu povrchu hrací plochy hřiště ve výši 72.245,93 Kč.

Navrhuje se provést rekonstrukci hrací plochy touto firmou a za tuto cenu.

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 40/2017 – schváleno

Úkol pro zastupitele Mrázka – zajistit rekonstrukci

Úkol pro starostu – podepsat smlouvu

11, Budova šaten u hřiště

Zastupitelka Mastešová oznámila, že pošle do konce tohoto týdne e-mailem všem zastupitelům zpracované připomínky ke studii revitalizace šaten. Rozhodovat o možnostech rekonstrukce se bude na příštím zasedání.

12, Sekačka na trávu  

Zastupitelům byl předložen návrh na zakoupení nové sekačky na hřiště a obecní pozemky. Rovněž i zástupce dodavatelské firmy Prodag referoval o možnostech a výhodách pořízení různých typů a závěsných zařízení k nové sekačce na trávu. Navrhuje se zakoupit sekačku Starjet Exclusive UJ 102-23 4x4 od fy. Seco group a.s., která nejlépe vyhovuje potřebám obce. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 41/2017 – schváleno

Úkol pro starostu a zastupitele Mrázka zajistit sekačku.

13, Diskuze

Předseda fotbalového klubu prohlásil, že fotbalisté nesouhlasí s postupem renovace hrací plochy hřiště podle bodu 10.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne

26. června 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Za správnost: 

Jarmila Gajdůšková              Jaroslav Mrázek                            Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 21 konané dne: 13. března 2017

 

Přítomni:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mastešová, Mahďák.  

Omluven 1

Hosté: Jana Červinková, Monika Sedláčková, Marie Prokopová,Vlastimil Křižka, Petra Juráková, Prokop Jan, Jakeš Pavel, Skovajsa Ladislav,Marek Miškářík, Libor Vítek, Lukáš Velčovský. 

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů a spolků

3, Revitalizace budovy šaten TJ

4, Smlouva o výpůjčce hřiště a šaten sportovcům

5, Rekonstrukce plochy hřiště

6, Diskuze a další 

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 16/2017 - schváleno

 1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,     Ověřovatelé: Ing. Šulák a Mastešová

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 17/2017 - schváleno

2, Žádosti:

A, Starosta hasičů předkládá situační plánek zpevněné plochy na nácvik připravenosti hasičů k zásahu. Ústně přednesena žádost o pořízení u hřiště.

Navrhuje se vzít na vědomí a začlenit tento záměr jako akci spojenou se stavebními úpravami šaten, přístřešku pro muzikanty a hřiště.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 18/2017 - schváleno

 

B, Byla vznesena žádost o zveřejnění všech zápisů ze zastupitelstev na webové stránky obce. Starosta vysvětlil, že ze zákona obec není povinná zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva obce na stránkách obce a ani na úřední desce. Každý občan má možnost se dostavit v úředních hodinách obecního úřadu a zápisy mu budou poskytnuty k nahlédnutí. 

C, Žádost hasičů – zapůjčení areálu hřiště dne 30. 6. 2017 – taneční zábava. Nahrazuje se původní termín - 7. 7. 2017. Navrhuje se vyhovět.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 19/2017 - schváleno

 
3, Plánování akce oprava a využití budovy šaten u hřiště:

Starosta předkládá projektový dokument: „Posouzení stavu a studie revitalizace objektu šaten TJ Doubravy“ z března 2017. V tomto dokumentu jsou navrženy tři možnosti přestavby. Po seznámení se s tímto materiálem se navrhuje, dále pokračovat v projekčních pracích – zadat zpracování projektu revitalizace ve variantě nástavby 2. podlaží a pokusit se zajistit dotaci. Prozatím z rozpočtu obce uvolnit finanční částku do 50.000,- Kč.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 20/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zadat zpracování projektu, hledat vhodný dotační titul

Úkol pro účetní – začlenit tento náklad do rozpočtu obce 

4, Smlouva se sportovci:

Starosta připomínkuje předloženou smlouvu z 1. 1. 2017 FC Doubravy, z.s.. Upozorňuje, že některé odstavce ve smlouvě jsou pro obec nevýhodné a jsou uvedeny nepřesnosti. Starosta vyzývá zastupitele k vyjádření se ke smlouvě. Žádný ze zastupitelů nic nepřipomínkuje. Starosta navrhuje přepracovat smlouvu – doplnit a upřesnit některé body:

1, změnit dobu platnosti trvání a doplnit možnost výpovědi

2, způsob poskytování příspěvku na činnost zájmového sdružení

3, přidat ustanovení vzájemných vztahů, možnost využití i pro jiné akce

4, dopracovat body do smlouvy

5, vymezení vypůjčené parcely 1312/2 (1?)

6, větší investiční záměry se navrhuje schvalovat zastupitelstvem obce

7, navrhuje se zajistit obcí nákup pohonných hmot pro kosení hřiště, tyto pak zahrnout do nákladů pro údržbu zeleně

Navrhuje se přepracovat smlouvu a až poté o ní hlasovat. Kdo je pro přepracování smlouvy a doplnění připomínkovaných bodů:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 21/2017 - schváleno

5, Rekonstrukce hřiště – hrací plochy:

S odkazem na usnesení č. 11/2017-  Renovace povrchu fotbalového hřiště

a prostudování nabídky fy Eurogreen, zastupitelé navrhují nechat vypracovat nezávislé posouzení stavu hřiště a možnosti nápravy nevyhovující hrací plochy.

Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 22/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

Úkol pro Ing. Vandovou - zjistit možnosti vypuzení krtků z hrací plochy.

6, Diskuze

Starosta informuje, že je podaná žádost o dotaci na rekonstrukci nadstřešení muzikantů ke Zlínskému kraji. Stále platí usnesení č. 23/2016 z 8. 2. 2016 s tím, že byla vysoutěžena částka 448.064,- Kč. Navrhuje se v případě získání dotace, dotaci přijmout a do nákladů obce zahrnou výše uvedenou částku.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 23/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit potřebné, vč. uzavření smlouvy.

Úkol pro účetní – zařadit do rozpočtu obce
 

Mgr. Navrátilová upozorňuje na úkol - zhotovení chodníčku k dětskému hřišti. Úkol trvá.

Dotaz hosta, zda je v provozu voda na hřišti – starosta odpověděl, že od začátku března je v provozu studená i teplá voda.

Starosta seznamuje přítomné s prováděcí vyhláškou k zák. o „EET“, kde je stanovena povinnosti evidování tržeb spolků nad 175 tis. Kč za rok. 

Z diskuze vznikl úkol pro starostu pozvat na příští zasedání ZO majitelky psů pobíhajících volně po obci. 

Kolotoče na pouť – zajistí starosta. 

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne  15. května 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.     

Za správnost: 

Jarmila Gajdůšková              Lenka Mastešová                          Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 20 konané dne: 30. ledna 2017

 

Přítomni:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mrázek,

Mastešová, Mahďák

Hosté: Nemečkayová Martina, Prokopová Marie, Prokop Jan, Jakeš Pavel, Skovajsa Ladislav,

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů

3, Změna rozpočtu hospodaření obce roku 2016

4, Odměny zastupitelů

5, Diskuze a další

 

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 1/2017 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková, Ověřovatelé: Ing. Šulák a Mrázek

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 2/2017 - schváleno

 

2, Žádosti:

A, Leoš Mikel – zapůjčení kulturního areálu dne 17. 6. 2017 za účelem pořádání přehlídky dechových hudeb.

Navrhuje se žadateli vyhovět bez podmínky vybrat za spotřebované energie.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 3/2017 - schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí areálu.

 

B, Leoš Mikel – poskytnutí příspěvku na tuto akci.

Navrhuje se podpořit akci příspěvkem 30.000,- Kč.

Kdo je pro příspěvek v této výši:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 4/2017 - schváleno

Úkol pro starostu - zajistit

 

C, Žádost hospodské – zapůjčení areálu hřiště dne 28. 7. 2017 za účelem pořádání taneční zábavy.

Navrhuje se vyhovět za podmínky uhrazení spotřebované energie.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 5/2017 - schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí areálu.

 

D, Žádost hospodské – zapůjčení areálu hřiště dne 29. 4. 2017 za účelem pořádání pouťové zábavy.

Navrhuje se vyhovět za podmínky uhrazení spotřebované energie.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 6/2017 - schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí areálu. 

 

E, Žádost občanů – zapůjčení areálu hřiště dne 12. 8. 2017 – soukromá akce.

Navrhuje se vyhovět za podmínky uhrazení spotřebované energie.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 7/2017 - schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí areálu. 

 

F, Žádost občanky – zapůjčení areálu hřiště dne 1. 7. 2017 – soukromá akce.

Navrhuje se vyhovět za podmínky uhrazení spotřebované energie.

Kdo je pro příspěvek v této výši:

hlasovalo: 7, pro:6, proti: 0, zdržel se: 1, Usnesení č. 8/2017 - schváleno

Úkol pro starostu - zajistit předání a převzetí areálu.

 

G, Žádost zájmových sdružení a skupin v obci o rekonstrukci víceúčelové budovy na hřišti (šatny TJ a klubovnička) tak, aby mohla být celoročně využívána pro jejich aktivity. Po diskuzi se navrhuje budovu nechat posoudit statikem a znalcem v oboru stavebnictví. Na základě tohoto posouzení budou činěny další kroky k možnému vyhovění žádosti. Na tyto účely se navrhuje zatím použít z rozpočtu obce 30.000,- Kč.

Kdo je pro tento postup a použití finanční částky:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 9/2017 - schváleno

Úkol pro starostu - zajistit

 

H, Žádost fotbalového klubu o projednání nové smlouvy o výpůjčce sportoviště a šaten TJ. Předkládá se návrh znění nové smlouvy. Po diskuzi se navrhuje nejdříve předat kopie tohoto návrhu zastupitelům k posouzení a o uzavření smlouvy zatím nehlasovat.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 10/2017 - schváleno

Úkol pro Jana Prokopa – poslat kopii na OÚ 

 

CH, Žádost fotbalového klubu o řešení renovace povrchu travnatého hřiště FC Doubravy. Předkládá se záměr více projektů opravy povrchu. Navrhuje se tento materiál poskytnout zastupitelům a o žádosti hlasovat příště.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 11/2017 - schváleno

Úkol pro Jana Prokopa – poslat kopii na OÚ 

 

3, Změna rozpočtu hospodaření obce roku 2016

Předkládá se ke schválení změna č. 5 rozpočtu hospodaření obce roku 2016. Příjmová strana ve výši 7,208.500,- Kč se změnou především ve zvýšených příjmech přerozdělených daní a přijetí finančního daru. Výdajová strana ve výši 4,688.500,- Kč se změnami především nevyčerpaných prostředků na akce - opravu chodníků, kanalizace, přístřešek pro muzikanty, nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně a prostranství a začlenění výdajů na nákup závory, dopravního značení, výpočetní techniky pro úřad. Financování je rozdílná našetřená částka 2,520.000,- Kč. Navrhuje se změnu č. 5 schválit.

Kdo je pro schválení:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 12/2017 - schváleno

Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce 

 

4, Odměny zastupitelů

Předkládá se k projednání Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelů obcí v novém znění. V nařízení jsou zvýšeny částky jednotlivých odměn. Po diskuzi se navrhuje nezvýšit odměny zastupitelů obce a ponechat ve stávající výši.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 13/2017 - schváleno

 

5, Diskuze

Byl vznesen požadavek na odstranění nadbytečného betonového sloupu na parkovišti před šatnami. Navrhuje se sloup, odstranit.

Kdo je pro odstranění:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 14/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odstranění.

Starosta navrhuje schválit usnesení v tomto znění :

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce podia na tanečním kole“ v Doubravách z programu obnovy venkova Zlínského kraje a zároveň schvaluje i vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu v max. výši 450.000,- Kč.

Kdo je pro schválení tohoto usnesení:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 15/2017 - schváleno

Úkol pro starostu – podat žádost

Úkol pro účetní – zapracovat do rozpočtu obce

Starosta informoval zastupitele o opětovnému podání žádosti na Krajský úřad –program obnovy venkova pro rekonstrukci pódia na tanečním kole. 

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 13. března 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 
Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 18 konané dne: 14. listopadu 2016

 

Přítomni:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mrázek,

Omluveni: Mastešová, Mahďák

Hosté: Mahďáková, Horák, Ševečková, Miškářík, Nemeczkayová, Prokop, Jakeš, Hýsková, Sláma,

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Rozpočtový výhled obce 2017-2021

3, Žádosti občanů

4, Stížnost na volně pobíhající psy

5, Diskuze a další

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 5, pro:5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 102/2016 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková, Ověřovatelé: Ing. Šulák a Ing. Vandová

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 102a/2016 - schváleno

 

2, Rozpočtový výhled

Předkládá se k projednání rozpočtový výhled obce pro roky 2017-2021. Celkové příjmy jsou ve výši 6 mil. Kč z toho 5,6 mil. z RUD a 0,4 vlastní příjmy. Celkové výdaje ve stejné výši, z toho 2 mil.Kč provozní výdaje, 1,5 mil.Kč na zastupitelstvo a úřad, 0,08 mil.Kč příspěvky, 0,64 mil.Kč kanalizace a 1,78 mil.Kč na investice. Navrhuje se tento dokument schválit.

Kdo je pro schválení:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 103/2016 - schváleno

3,Žádosti:

A, Žádost p. Miškáříka – zapůjčení areálu hřiště dne 19. 8. 2017 za účelem soukromé akce.

Navrhuje se žadateli vyhovět za podmínky úhrady spotřebovaných energií a dodržení nočního klidu.   

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 104/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí areálu.

B, Žádost SDH – zapůjčení areálu hřiště dne 7. 7. 2017 za účelem pořádání taneční zábavy.

Navrhuje se žadateli vyhovět za podmínky dodržení nočního klidu a úklidu zapůjčeného areálu po akci.  

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 105/2016 – schváleno

C, Žádost SDH – zapůjčení klubovničky na hřišti dne 10. 12. 2016.

Navrhuje se žadateli vyhovět za podmínky dodržení nočního klidu a úklidu zapůjčeného prostoru po akci.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 106/2016 – schváleno

D, Žádost p. Horáka

 – zapůjčení areálu hřiště dne 13. 5. 2017.

Navrhuje se po odsouhlasení termínu s předsedou FC Doubravy vyhovět, za předpokladu úhrady spotřebovaných energií a úklidu zapůjčeného areálu po akci.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 107/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí areálu.

 - zapůjčení plochy před kaplí dne 27. 5. 2017

 - zapůjčení ozvučovacího zařízení, které je umístěno v kapli

 - zapůjčení párty stanu

 - zapůjčení betonových laviček, vše za účelem jeho svatby.

Navrhuje se žadateli bezúplatně vyhovět za podmínek uvedení předmětů zápůjčky do původního stavu.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 108/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: zajistit předání a převzetí zapůjčených předmětů.

E, Žádost pořadatelky p. Hýskové o pronájem sportovního areálu dne 3. 12. 2016 za účelem pořádání vánočního jarmarku.

Navrhuje se pořadateli vyhovět za podmínky úhrady spotřebovaných energií, dodržení nočního klidu a úklidu pronajatého areálu po akci.   

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 109/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: Zajistit předání a převzetí areálu.

3, Stížnost – volně pobíhající psi p. Záhorové

Na OÚ byl doručen dopis, ve kterém bylo upozorněno na opakující se problémy s pobíhajícími psy p. Záhorové, kteří již napadli nezletilého chlapce. Vzhledem k tomu, že i po tomto incidentu dále dochází k samovolným útěkům těchto psů, kteří ohrožují obyvatele obce, navrhuje se písemně vyrozumět majitelku ke sjednání nápravy a zabezpečení jejího chovu tak, aby nemohlo docházet k nežádoucímu ohrožení obyvatel obce.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 5, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 110/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: Písemně vyrozumět chovatelku psů.

4, Diskuze

A)

Předseda FC Doubravy p. Prokop předložil mailové zprávy o možnosti získávání různých dotací, týkající se činnosti fotbalového klubu.

Dále pak předložil zastupitelům vyčíslené náklady FC Doubravy za rok 2016 v celkové výši 138.670,- Kč.  Příjmy pak činily částku 55.000,- Kč.

Na základě tohoto vyčíslení nákladovosti požadoval zvýšení příspěvků na činnost FC Doubravy.

Zastupitelstvo po zralém zvážení rozporovalo náklady FC Doubravy. Zastupitelstvo má za to, že FC Doubravy má nejen dobré vedení, ale i dostatečný vlastní potenciál, včetně příznivců k tomu, aby se svou vlastní aktivitou a pracovitostí vypořádalo s náklady, které byly FC Doubravy obci vyčísleny.   

B)

Pan Sláma oslovil zastupitele s nabídkou možnosti zřídit klub leteckých modelářů, který by byl ochoten aktivně vést. V této souvislosti požádal zastupitele o možnost zapůjčení prostoru zasedací místnosti pro tuto činnost. Dále pak požádal o umožnění provozování RC letadel v prostoru Ohrad a Kamence s tím, že předběžně jednal i s vlastníky pozemků. Dále pan Sláma hovořil o tom, že by k těmto leteckým RC modelářům rád přizval i pana Neudeka, který je aktivní modelář RC automobilových modelů.

Zastupitelé uvítali tuto možnost s tím, že budou rádi nápomocni při zřízení modelářských kroužků.

Paní Vandová v rámci diskuze přislíbila pomoc jak z hlediska osvěty – možnost přednášky o letectví a modelářském kroužku na ZŠ V. Ořechov, tak i oslovení případných zájemců z řad školáků.

C)

Pan Sláma se dále pak dotázal na možnost vybudování víceúčelového hřiště. Hovořil o tom, že tato hřiště je možno využívat k více sportům najednou, navíc je možno na ně využít dotaci. Zastupitelstvo v zásadě tuto možnost v budoucnu nevyloučilo s tím, že je třeba zjistit zájem občanů, rovněž i informace o samotném víceúčelovém hřišti (dotace, případná realizace, vyčíslení nákladů).

D)

Paní Mgr. Navrátilová se

 dotázala na zajištění mikulášských balíčků pro děti z Doubrav. Tyto balíčky budou připraveny stejně jako v minulých letech. Dle seznamu dětí budou Mikulášem doručeny do jednotlivých domovů. Do této činnosti se zapojí všechny složky a zastupitelé.

 E)

Bylo diskutováno rozsvícení vánočního stromu. Pro letošní rok vánoční strom bude v souladu s plánem kulturních akcí rozsvícen již den před adventem, tj.  26. listopadu. V dalších letech pak vánoční strom bude rozsvěcován vždy v první adventní neděli. 

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 2. prosince 2016 v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

     

Za správnost: 

Jarmila Gajdůšková              Ing. Miriam Vandová                   Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 16 konané dne: 5. září 2016

 

Přítomni:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mrázek, Mastešová, Mahďák

Omluveni: 0

Hosté: Gajdůšek Stanislav, Gajdůšková Eva, Macík Luboš, Pavelka Josef, Mikel Petr, Mahďáková Monika, Miškářík Marek, Vítek Libor, Ing.Kadlečík Jakub, Prokop Jan, Bc.Sklenář David,  Jakeš Pavel, Řezníček Vojtěch

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů

3, Žádosti organizací

4, Diskuze a další

 

Kdo je pro navržený program jednání:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 81/2016 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Toboláková,  Ověřovatelé: Ing. Šulák a Mgr. Navrátilová

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 82/2016 - schváleno

 

2, Žádosti:

A, Občan požádal o příslib zaměstnání u obce na hlavní pracovní poměr – obecní zaměstnanec. Starosta, jenž plní úkoly zaměstnavatele (dle zákona 128/2000 Sb., par.103, odstavec 4 písm.b),  informoval zastupitele o ekonomickém dopadu na rozpočet obce v případě, že by této žádosti bylo vyhověno.  S ohledem na prioritu záměru -  získání možnosti dotace na pracovníky obce v rámci projektu veřejně prospěšných prací hrazených Úřadem práce, neuvažuje o uzavření pracovní smlouvy s jakýmkoli žadatelem na hlavní pracovní poměr, z důvodu vysokých mzdových nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že uzavření hlavního pracovního poměru je nejnákladnější variantou pro obec, bude snahou zajistit potřeby obce ekonomičtějším způsobem.

Zastupitelé berou na vědomí.

 

B, Starosta žádá zastupitele o souhlas s podáním žádosti o VPP na Úřad práce a přijetí dotace na veřejně prospěšné práce.

Kdo je pro podání žádostí a přijetí dotace.

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 83/2016 - schváleno

 

C, Vypůjčka části pozemku p.č.1452/1 a p.č.469/12 v lokalitě Chaloupky.

Dne 18.8.2016 byla doručena žádost

-         o zapůjčení části obecního pozemku p.č.1452/1 a p.č.469/12 v lokalitě Chaloupky, pro zasíťování novostavby RD č.84. Jedná se o příp. vody, splaškové kanalizace a vybudování příjezdů a vstupu k RD č.84. Záměr obce vypůjčit tyto pozemky byl zveřejněn od 19.8.2016 do 4.9.2016 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vypůjčit výše uvedené pozemky.

-        o udělení výjimky

Zastupitelstvo se seznámilo s předloženou projektovou dokumentací žadatele – novostavba RD č.84 včetně garáže, a nemá námitek proti umístění stavby garáže, tak jak je vyznačeno v předloženém situačním výškopise včetně odstupových vzdáleností od společné hranice pozemků 1452/1 a 1452/8 v k.ú.Doubravy.

Kdo je pro navržený postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 84/2016 - schváleno

 

D, Výpůjčka pozemků p.č.472/1, 472/21, 471/10 a 471/4 v lokalitě náves Chaloupky.

Dne 6.6.2016 byla doručena žádost o zapůjčení pozemků p.č.472/1, 472/21, 471/10 a 471/4  v lokalitě Chaloupky pro vybudování přípojky NN, kanalizace, vodovodu a vybudování vjezdu a vstupu.  Záměr obce vypůjčit tyto pozemky byl zveřejněn od 27.6.2016 do 5.9.2016 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vypůjčit výše uvedené pozemky.

Kdo je pro navržený postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 85/2016 -schváleno

 

E, Výpůjčka pozemku p.č.455, LV č.1001.

Dne 19.8.2016 byla doručena žádost o zapůjčení pozemku p.č.455, LV č.1001, naproti RD č.90, za účelem údržby tohoto pozemku a výsadby ovocných stromů. Záměr obce vypůjčit tento pozemek byl zveřejněn od 19.8.2016 do 5.9.2016 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vypůjčit tento pozemek na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 86/2016 - schváleno

 

F, Prodej části pozemku p.č. 1452/3 v lokalitě Súchov.

Dne 13.6.2016 byla doručena žádost o prodej části pozemku p.č. 1452/3  lokalitě Súchov. Dne 20.6.2016 byla žádost projednána na ZO č.15, usnesení č. 71/2016, kde bylo rozhodnuto o odložení posouzení žádosti za účelem řádného zveřejnění záměru obce prodat či směnit část tohoto pozemku a pozvání dotčených sousedů k vyjádření. Záměr obce prodat či směnit tento pozemek byl zveřejněn od 27.6.2016 do 5.9.2016 a nikdo se k němu nevyjádřil. Přítomní sousedé souhlasí se záměrem. Navrhuje se prodat část pozemku p.č. 1452/3 za cenu obvyklou = 90,-Kč za m2 za předpokladu, že žadatel uhradí i zhotovení geometrického plánu na oddělení parcely a poplatek za vklad do katastru.

Kdo je pro stanovený postup

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,  Usnesení č. 87/2016 - schváleno

 

G, Výpůjčka části pozemku p.č. 1431/4 v lokalitě Chaloupky

Dne 13.7.2016 byla doručena žádost o zapůjčení pozemku p.č.1431/4 v lokalitě Chaloupky před RD.čp. 91 k umožnění přípojky plynu. Záměr obce vypůjčit tento pozemek byl zveřejněn od 13.7.2016 do 5.9.2016 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vypůjčit tento pozemek.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 88/2016 - schváleno

 

H, Žádost o opravu zídky na obecním pozemku

Dne 10.6.2016 byla doručena žádost o opravu zídky na obecním pozemku. Dne 20.6.2016 ZO rozhodlo usnesením č. 72/2016 provést místní šetření, což bylo provedeno. Navrhuje se vyhovět žádosti za předpokladu, že 50% nákladů na opravu ponese žadatel. Obec v případě odsouhlasení podílu žadatele je připravena provést opravu zídky.

Kdo je pro schválení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 89/2016 - schváleno

 

I, Žádost o využití prostor klubovny na hřišti

Klub maminek  žádá o pravidelné využívání prostoru klubovny  na hřišti za účelem cvičení jógy každý čtvrtek od 18h do 19:30h.

Kdo je pro schválení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 90/2016 - schváleno

 

J, Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce zaslalo k uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.PK 1452/1, LV č.1001.

Kdo je pro uzavření této smlouvy:

hlasovalo: 7, pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0,  Usnesení č. 91/2016 - schváleno

 

3, Diskuze:

Starosta obce informoval zastupitele o platnosti povolení vypouštění odpadních vod. Povolení je platné pouze do konce roku 2018 a za podmínek předávání výsledků měření: výsledky vypočteného množství, výsledky rozborů odpadních vod, výpočet ročního znečištění a porovnání hodnot kontrolovaných ukazatelů s rozhodnutím. Byla rovněž stanovena nová podmínka nakládání s odpadními vodami – nejpozději do konce roku 2018 bude předložena projektová dokumentace pro definitivní řešení odkanalizování obce Doubravy.

 

Byl vznesen dotaz na záměr koupit osvětlení vánočního stromu obce. Paní Mastešová zjistí cenové relace a navrhne na příštím ZO vhodný typ.

 

Další dotaz se týkal možnosti konání vánočního jarmarku. Zastupitelstvo obce nemá námitek proti pořádání jarmarku za předpokladu zajištění garanta této akce, který ji zastřeší a splní požadavky zastupitelstva. Rovněž je zastupitelstvo připraveno v rámci svých možností pomoci. 

 

 Starosta hasičského sboru poděkoval vedení obce za podporu při pořádání akce 120. výročí SDH v Doubravách. Zastupitelé naopak vyslovili uznání za práci SDH.

 

Dále v  diskuzi vystoupili zástupci FC Doubravy s požadavkem na zvýšení příspěvku této organizaci. Aby mohli zastupitelé kompetentně rozhodnout o tomto požadavku, bylo zástupcům FC Doubravy doporučeno předložit přehled hospodaření s návrhem na zvýšení příspěvku.  Dalším bodem diskuze byla otázka pořádání soukromých akcí v areálu hřiště a případných souběžných fotbalových utkání. Bylo dohodnuto, že fotbalový klub a obec se budou o případných změnách v datech kolidujících akcí navzájem informovat, aby se předešlo nežádoucímu souběhu sportovních a soukromých akcí.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:38 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 3.října 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

     

Za správnost:  Mgr. Barbora Navrátilová      Marta Toboláková                Ing. Jiří Šulák


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání zastupitelstva

obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 14 konané dne: 16. května 2016

 

Přítomni:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mahďák, Mastešová

Omluveni: 1

Hosté:  P.Juráková, L.Zábojníková, L.Vítek

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Závěrečný účet obce 2015

3, Účetní závěrka obce 2015

4, Výsledek hospodaření obce 2015

5, Smlouvy

6, Žádosti

7. Diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 36/2016 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,  Ověřovatelé: Ing.Šulák a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 37/2016 - schváleno

2, Závěrečný účet obce za rok 2015:

Návrh byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 29.3.2016 – Výkaz zisku a ztrát 13/2015, Rozvahu 13/2015 + Přílohu 13/2015, výkaz pro plnění rozpočtu 13/2015 č. Fin 2-12 M, Hlavní kniha účetnictví obce 12/2015, Účetní rozvrh,  Inventarizační zápis 2015 z 14.2.2016, listina Závěrečný účet obce Doubravy 2015 (verze Excel) a Zpráva o přezkumu hospodaření obce č. 13/2015/IAK z 24.3.2016. Navrhuje se schválit Závěrečný účet za rok 2015.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 38/2016 - schváleno

3, Účetní závěrka obce za rok 2015:

Předkládají se k projednání písemnosti – Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu + příloh a Inventarizační zápis 2015. Navrhuje se schválit Účetní závěrku za rok 2015.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 39/2016 - schváleno

4, Výsledek hospodaření obce za ropk 2015:

Navrhuje se Výsledek hospodaření obce za rok 2015 schválit a převést na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 40/2016 - schváleno

Úkol pro účetní – převést na účet 432

5, Smlouvy:

A, Předkládá se Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT- 014330036254/001 mezi obcí, jako povinnou a fi. E.ON Distribuce a.s. na přípojku NN pro nový RD v lokalitě Súchov. Smlouva o smlouvě budoucí předcházející této smlouvě byla již zastupitelstvem schválena. Navrhuje se tuto smlouvu uzavřít.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 41/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – podepsat

B, Překládá se Smlouva o výpůjčce kaple sv. Vojtěcha – nová doplněná verze ze dne 16. 5. 2016. Navrhuje se tuto smlouvu uzavřít.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 42/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – podepsat a zajistit další potřebné úkony

C, 29.2.2016 byla doručena žádost o umožnění vybudování vodovodu k RD č. 9 z obecního řádu. Stejného dne byl zveřejněn záměr obce vypůjčit stavebníkovi přípojky obecní pozemek č. 1453/2 – náves. Nikdo se do dnešního dne k němu nevyjádřil. Navrhuje se stavebníkovi umožnit napojení se na obecní řád vodovodu a uzavřít se stavebníkem Smlouvu o výpůjčce pozemku k vybudování přípojky vodovodu k RD č. 9, za předpokladu, že po stavbě přípojky bude uzavřena smlouva o věcném břemeni mezi stavebníkem a obcí, jako povinnou na dotčený pozemek. Kdo je pro tento návrh.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 43/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

D, 29.2.2016 byla doručena žádost o umožnění vybudování vodovodu k RD č. 10 z obecního řádu. Stejného dne byl zveřejněn záměr obce vypůjčit stavebníkovi přípojky obecní pozemek č. 1453/2 – náves. Nikdo se do dnešního dne k němu nevyjádřil. Navrhuje se stavebníkovi umožnit napojení se na obecní řád vodovodu a uzavřít se stavebníkem Smlouvu o výpůjčce pozemku k vybudování přípojky vodovodu k RD č. 10, za předpokladu, že po stavbě přípojky bude uzavřena smlouva o věcném břemeni mezi stavebníkem a obcí, jako povinnou na dotčený pozemek. Kdo je pro tento návrh.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 44/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

E, 29.2.2016 byla doručena žádost o umožnění vybudování vodovodu k RD č. 124 z obecního řádu. Stejného dne byl zveřejněn záměr obce vypůjčit stavebníkovi přípojky obecní pozemek č. 1452/3 – náves. Nikdo se do dnešního dne k němu nevyjádřil. Navrhuje se stavebníkovi umožnit napojení se na obecní řád vodovodu a uzavřít se stavebníkem Smlouvu o výpůjčce pozemku k vybudování přípojky vodovodu k RD č. 124, za předpokladu, že po stavbě přípojky bude uzavřena smlouva o věcném břemeni mezi stavebníkem a obcí, jako povinnou na dotčený pozemek. Kdo je pro tento návrh.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 45/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

F, 15.4.2016 byla doručena žádost o umožnění vybudování přípojky kanalizace odpadních dešťových a předčištěných splaškových vod z domovní ČOV od RD č. 68. Stejného dne byl zveřejněn záměr obce vypůjčit stavebníkovi přípojky obecní pozemek č. 1454/1 – náves. Nikdo se do dnešního dne k němu nevyjádřil. Navrhuje se stavebníkovi umožnit napojení se na obecní kanalizaci podle přiloženého situačního plánu a uzavřít se stavebníkem Smlouvu o výpůjčce pozemku k vybudování přípojky kanalizace od RD č. 68, za předpokladu, že po stavbě přípojky bude uzavřena smlouva o věcném břemeni mezi stavebníkem a obcí, jako povinnou na dotčený pozemek. Kdo je pro tento návrh.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 46/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

6, Žádosti:

A, Žádost o vypůjčení Kulturního areálu k pořádání taneční zábavy dne 27.5.2016. Navrhuje se vyhovět žadatelce s podmínkou, že uhradí spotřebované energie. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 47/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odpočty měřidel

B, Žádost o vypůjčení Kulturního areálu k soukromým účelům dne 8.7.2016. Navrhuje se vyhovět žadatelce s podmínkou, že uhradí spotřebované energie. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 48/2016 – schváleno

C, Žádost o vypůjčení Kulturního areálu k soukromým účelům dne 12.8.2016. Navrhuje se vyhovět žadatelce s podmínkou, že uhradí spotřebované energie. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 49/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odpočty měřidel

D, Žádost o vypůjčení Kulturního areálu k soukromým účelům dne 12.6.2016. Navrhuje se vyhovět žadateli s podmínkou, že uhradí spotřebované energie. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 50/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odpočty měřidel

E, Žádost o vypůjčení Kulturního areálu k soukromým účelům dne 28.5.2016. Navrhuje se vyhovět žadateli s podmínkou, že uhradí spotřebované energie. Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 51/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odpočty měřidel, zařídit provozní řád pro akce

F, Žádost občana na samotěžbu palivového dřeva v obecním lese – 12 metrů. Navrhuje se umožnit těžbu „sušky“ za cenu 50,- Kč za plnometr. Kdo je pro schválení žádosti.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 52/2016 - schváleno

Úkol pro Mahďáka – vyznačit v lese žadatelovi stromy

G, Žádost občana na příspěvek pro pořádání akce Přehlídka dechových hudeb 2016. Navrhuje se poskytnout žadateli neinvestiční dotaci ve výši 30.000,- Kč, která bude po akci vypořádána.

Kdo je pro schválení žádosti.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 53/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit s žadatelem úkony potřebné pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci

H, Žádost občana na odkup panelů z obecního pozemku 1452/1.

Navrhuje se projednání žádosti odložit po dodání stavební dokumentace k novostavbě RD žadatelem. Kdo je pro tento návrh.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 54/2016 - odloženo

I, Žádost občana odkup obecních pozemků u RD 84.

Navrhuje se projednání žádosti odložit do doby doložení a upřesnění vedení stávajících sítí přípojek občanů a obce v požadovaném pozemku a zatím záměr obce prodat pozemky nevyvěsit. Kdo je pro tento návrh.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 55/2016 - odloženo

J, Žádost občana o zapůjčení obecních pozemků u RD 84 k dočasnému uložení stavebního materiálu od 9.5. do 31.8.2016.

Navrhuje se vyhovět žadateli s podmínkou, že po ukončení výpůjčky dne 31. 8. 2016 pozemek vrátí v původním stavu. Kdo je pro tento postup.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 56/2016 – schváleno

K, Žádost občanů o stanovisko k údajné výstavbě komunikace z obce Zlámanec na hranici kú Doubravy. Zastupitelé nemají žádné informace o zmíněné výstavbě komunikace. Navrhuje se zabránit vjezdu vozidel na soukromé pozemky z hlavní silnice na louku pod Březím. Předpokládané náklady na závoru a terénní úpravy do 25. tis. Kč.

Kdo je pro tento postup.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 57/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

L, Žádost Statutárního města Zlín o stanovisko obce ke vstupu do svazku obcí „Čisté Zlínsko“. Starosta informoval zastupitele o účelu zřízení tohoto svazku obcí, jeho výhodách i nevýhodách. Kdo je pro vstup do svazku.

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0,  Usnesení č. 58/2016 – neschváleno

7, Diskuze

A, Informace starosty o zamítnutí žádosti o dotaci na rekonstrukci pódia pro muzikanty v kulturním areálu. Navrhuje se zatím rekonstrukci nerealizovat.

Kdo je pro rekonstrukci pódia bez dotace.

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0,  Usnesení č. 59/2016 – neschváleno

Úkol pro účetní provést změnu v rozpočtu obce - vyloučit finance na rekonstrukci.

B, Pojištění odpovědnosti zastupitelů za způsobenou škodu.

Byla předložena obchodní nabídka fi. D.A.S.. Kdo je pro předloženou nabídku.

hlasovalo: 6, pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0,  Usnesení č. 60/2016 – neschváleno

C, Informace starosty o ukončení funkce knihovnice Václavy Říhové.  Novou knihovnicí bude Marta Toboláková od pololetí 2016. Nová knihovnice byla vyslána na školení o Knihovnickém minimu do Krajské knihovny a bude s ní od 1. 9. 2016 uzavřena dohoda o pracovní činnosti na vedení Místní knihovny.

Kdo je pro vzetí na vědomí.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 61/2016 – vzato na vědomí

D, Mahďák upozornil na propadlé a nebezpečné kanály a díry v místních komunikacích, které je nutno neprodleně řešit a nutnosti osadit druhé zrcadlo v křižovatce u Pavelků. Navrhuje se nechat opravit nebezpečné kanály a díry v místních komunikacích, pořídit a nainstalovat zrcadlo. Předpokládá se vyčlenit částku cca 80. tis. Kč. Kdo je pro tento návrh

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 62/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – zajistit dodavatele

Úkol pro účetní – zapracovat do rozpočtu obce

E, Zábojníková a Juráková upozorňují na zvýšenou rychlost vozidel vjíždějících do obce u hřiště. Navrhuje se řešit tuto situaci s Policií ČR.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 63/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – požádat Policii o součinnost

F, Vybudování chodníku z parkoviště u šaten k dětskému hřišti. Navrhuje se vybudovat. Kdo je pro výstavbu chodníku a uvolnění  40.000,- Kč z rozpočtu obce na tuto stavbu.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 64/2016 – schváleno

Úkol pro starostu - zajistit dodavatele

Úkol pro účetní – zapracovat do rozpočtu obce

F, Vybudování základny pro hasičský sport. Navrhuje se umožnit SDH vybudování základny za fotbalovou brankou pod hřištěm – na Výpustě. Náklady si ponese SDH.

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 65/2016 – schváleno

Pojištění obecního majetku. Mrázek - úkol trvá

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 20. června 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

     


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 12 konané dne: 7. března 2016


Přítomni:  Ing. Šulák, Gajdůšková, Ing. Vandová, Mgr. Navrátilová, Mrázek, Mahďák, Mastešová

Omluveni: 0

Hosté:  Matulík, Prokop, Sklenář, Skovajsa

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti

3, Pronájem kaple

4, Pojištění obecního majetku

5, Revokace usnesení zastupitelstva obce

6, Diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro:7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 26/2016 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,  Ověřovatelé: Ing.Šulák a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 27/2016 - schváleno

2, Žádosti:

A, Alois Matulík požádal o odprodej natěženého obecního dřeva u hřiště.

Navrhuje se informovat občany o možnosti odkupu dřeva za cenu 300,- Kč/m3, s tím, že uchazeči budou zapisováni a jejich požadavek vyřízen podle pořadí jejich podaných žádostí, až do vyčerpání zásoby dřeva. Dřevo bude vydáno na místě těžby, doprava žadatelem.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 28/2016 - schváleno

B, Jan Prokop požádal o udělení souhlasu s adresou pro umístění sídla zájmového spolku FC Doubravy z.s., ičo.: 44004257 na adrese -763 45 Doubravy č. 45. Navrhuje se vyhovět.

Kdo je pro schválení návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 29/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

C, Jan Prokop za FC Doubravy požaduje uzavření nové nájemní smlouvy na sportoviště mezi zájmovým spolkem a obcí tak, aby FC Doubravy mohlo čerpat dotace.

Navrhuje se vyhovět sportovcům za předpokladu, že zajistí dodání návrhu nové nájemní smlouvy na OÚ minimálně 10 dnů před zasedáním ZO.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 30/2016 – schváleno

Úkol pro Mrázka a Mastešovou – předjednat návrh nájemní smlouvy FC

D, FC Doubravy požádalo o zajištění a nákup nátěrového materiálu pro vnitřní údržbu budovy šaten, kterou provedou svépomocí. Seznam potřebného materiálu bude dodán na obecní úřad. Navrhuje se vyhovět.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 31/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – zajistit potřebný materiál dle dodaného seznamu

E, Vypůjčení areálu SDH pro pořádání taneční zábavy dne 1. 7. 2016.

Navrhuje se vyhovět žadatelům a nepožadovat uhrazení spojených nákladů.

Kdo je pro schválení výpůjčky za těchto podmínek:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 32/2016 – schváleno

F, Vypůjčení areálu pro soukromé účely dne 13. 8. 2016. Navrhuje se vyhovět, za podmínky uhrazení spojených nákladů.

Kdo je pro schválení výpůjčky za těchto podmínek:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 33/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odečty měřidel před a po akci a kontrolu monitorovacího zařízení.

S ohledem na akce zpracovat tabulku volných termínů a umístit na web obce.

3, Pronájem kaple:

Starosta předložil k projednání dvě verze návrhů smluv o výpůjčce kaple sv. Vojtěcha. První verze byla jako návrh odsouhlasena ZO a předána farnosti. Druhá verze je protinávrhem farnosti. Starosta seznámil zastupitele s rozdíly obou návrhů smluv. Navrhuje se  první návrh smlouvy obce rozšířit o ustanovení z návrhu smlouvy farnosti - v II. 5.) o podílu vypůjčitele na hrazených nákladech.

Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 34/2016 – schváleno

Úkol pro starostu –  smlouvu po úpravách přeposlat co nejdříve zastupitelům k připomínkování tak, aby mohla být za obec odsouhlasena a předána farnosti

4, Pojištění majetku:

Starosta předložil kalkulaci návrhu na uzavření nové smlouvy na pojištění obecního majetku a odpovědnosti z provozní činnosti od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. v částce 16.773,- Kč. Navrhuje se tuto smlouvu neuzavírat a oslovit jiné pojišťovny.

Kdo je pro tento návrh:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 35/2016 – schváleno

Úkol pro Mrázka – zprostředkovat návštěvu zástupce jiné pojišťovny na OÚ

5, Revokace usnesení č. 16/2016:

Starosta obce revokoval usnesení č. 16/2016 v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, dle par. 105.

6, Diskuze:

A, Inventurní komise informuje o průběhu a závěru inventarizace obce Doubravy za rok 2015.

B, Zastupitelé požadují zasílání informací týkajících se projednávání důležitých bodů jednání na zasedáních e-mailem. Úkol pro starostu – zajistit.

C, Navrhuje se odstranit sloup na hřišti.

D, Obecní sad za Šůstkovým. Úkol pro Mrázka – pozvat Františka Bernátka.

E, Zatravňovací panely na příjezdu k přístřešku pro muzikanty u potoka.

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 25. dubna 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Za správnost:

Zdeněk Mahďák                    Jarmila Gajdůšková            Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 11 konané dne: 8. února 2016

Přítomni:  Jarmila Gajdůšková, Ing. Miriam Vandová, Mgr. Barbora Navrátilová, Jaroslav Mrázek, Zdeněk Mahďák, Lenka Mastešová

Omluveni: 1

Hosté:  0

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Pojištění obecního majetku

3, Přípojka nízkého napětí v Chaloupkách

4, Žádosti

5, Změna č. 5 rozpočtu hospodaření obce za rok 2015

6, Změna č. 1 rozpočtu hospodaření obce v roce 2016

7, Odměny zastupitelů

8, Přístřešek pro muzikanty u tanečního kola

9, Diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 6, pro:6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 1/2016 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Ing.Vandová,  Ověřovatelé: Mrázek a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 2/2016 - schváleno

2, Pojištění obecního majetku:

Předkládá se kalkulace na pojištění majetku obce od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., na částku 16.773,-Kč ročně. Navrhuje se hlasovat o výši ročního pojištění až po zjištění jednotlivých kalkulací.

Kdo je pro odložení projednání změny pojištění:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 3/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: zajistit potřebné

3, Přípojka nízkého napětí v Chaloupkách:

22. ledna 2016 byla doručena žádost od firmy MOPRE s.r.o. Břest o vyjádření pro územní souhlas k přípojce NN a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – na přípojku nízkého napětí na parcele 1452/1. Záměr obce vypůjčit parcelu byl řádně zveřejněn od 22. 1. 2016 do 8. 2. 2016 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se udělit souhlas pro realizaci stavby a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni.

Kdo je pro: vyjádření územního souhlasu:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 4/2016 – schváleno

Kdo je pro: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 5/2016 – schváleno

Úkol pro starostu – udělit souhlas a uzavřít smlouvu

4, Žádosti:

A, Odprodej části obecního pozemku a umožnění vybudování přístupu.

21. 11. 2015 byla doručena žádost o odprodej části parcely č.1454/1 v lokalitě Horňansko, která je již v užívání žadatele a oplocená. Záměr obce prodat část parcely byl řádně zveřejněn od 18. 11. 2015 do 28. 12. 2015 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se prodat již oplocenou a užívanou část obecní parcely za cenu obvyklou = 90,-Kč za m2 za předpokladu, že žadatel uhradí i zhotovení geometrického plánu na oddělení parcely a poplatek za vklad do katastru.

Kdo je pro navržený postup:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 6/2016 - schváleno

B, Umožnění napojení se na obecní kanalizaci a zpevnění přístupu k domu na obecní parcele č.1454/1

Dne 18. 11. 2015 byla doručena žádost o napojení se na obecní kanalizaci a umožnění vybudování zpevněného přístupu na parcele č.1454/1 k rodinnému domu v lokalitě Horňansko. Záměr obce vypůjčit parcelu č. 1454/1 pro vybudování kanalizační přípojky a zpevněného přístupu byl řádně zveřejněn od 18. 11. 2015 do 28. 12. 2015 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vyhovět žadateli za podmínky, že do jednoho roku od kolaudace přípojek, bude uzavřena řádná bezúplatná smlouva mezi obcí a majiteli RD o zřízení věcných břemen na jednotlivé přípojky, která bude na základě vypracovaného geometrického plánu skutečného stavu vložena do katastru nemovitostí. Všechny spojené náklady uhradí žadatel, vyjma poplatku za sepsání smlouvy.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 7/2016 – schváleno

C, Vypůjčení kulturně – sportovního areálu pro akce:

Byly doručeny žádosti na výpůjčku areálu pro soukromé i společenské akce:

a,  4. června 2016 soukromá akce

Kdo je pro vypůjčení za podmínky, že žadatel uhradí spotřebované energie:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 8/2016 – schváleno

b,  23. července 2016 – turnaj starých pánů

Kdo je pro:

Hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 9/2016 – schváleno

c,  25. června 2016 soukromá akce

Kdo je pro vypůjčení za podmínky, že žadatel uhradí spotřebované energie:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 10/2016 – schváleno

d, 18. června 2016 – přehlídka dechových hudeb

Kdo je pro:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 11/2016 – schváleno

e, 19. srpna 2016 – taneční zábava

Kdo je pro vypůjčení za podmínky, že žadatel uhradí spotřebované energie:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 12/2016 – schváleno

f,  23. dubna 2016 – taneční zábava

Kdo je pro vypůjčení za podmínky, že žadatel uhradí spotřebované energie:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 13/2016 – schváleno

g,  2. července 2016 – soukromá akce

Kdo je pro vypůjčení za podmínky, že žadatel uhradí spotřebované energie:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 14/2016 – schváleno

Úkol pro starostu: zajistit odečet měřidel energií u všech akcí

D, Odprodej dlažby

Byla doručena žádost na odprodej nepotřebné dlažby, která zůstala po stavbě křižovatky. Navrhuje se vyhovět a dlažbu prodat za 1,-Kč/ks.

Kdo je pro prodej:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 15/2016 – schváleno

E, Žádost o zvýšení platu

Byla doručena žádost o zvýšení platu veřejně prospěšného pracovníka. Navrhuje se zvýšit plat žadateli o 3.150,-Kč od měsíce února 2016 v hrubé mzdě.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1,  Usnesení č. 16/2016 – schváleno

Úkol pro mzdovou účetní: navýšit plat u žadatele

Úkol pro účetní: zapracovat do rozpočtu obce

F,  Příspěvky spolkům

Byly doručeny žádosti o poskytnutí příspěvků a dotací pro rok 2016.

a, Myslivecký spolek Strážná, Březůvky – Doubravy

Navrhuje se poskytnout dotaci ve výši 15.000,-Kč.

Kdo je pro poskytnutí dotace:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 17/2016 – schváleno

b, Tělovýchovná jednota FC Doubravy

Navrhuje se poskytnout dotaci ve výši 30.000,-Kč.

Kdo je pro poskytnutí dotace:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 18/2016 – schváleno

c, Včelaři

Navrhuje se poskytnout dotaci ve výši 5.000,-Kč.

Kdo je pro poskytnutí dotace:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 19/2016 – schváleno

Úkol pro účetní: zapracovat do rozpočtu

5, Změna č. 5 rozpočtu hospodaření obce za rok 2015:

Předkládá se ke schválení změna č. 5, kde v příjmové výši je 6.140.000,-Kč a ve výdajové 7.030.000,-Kč. Financování 890.000,-Kč. Navrhuje se změnu schválit. Kdo je pro schválení změny:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 20/2016 - schváleno

Úkol pro účetní: zapracovat do rozpočtu obce

6, Změna č. 1 rozpočtu hospodaření obce v roce 2016:

Předkládá se ke schválení změna č. 1,  kde v příjmové výši je 5.111.000,-Kč a ve výdajové 4.380.000,-Kč. Navrhuje se změnu schválit.

Kdo je pro schválení změny:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 21/2016 - schváleno

Úkol pro účetní: zapracovat do rozpočtu obce

7, Odměny zastupitelů:

Předkládá se k projednání Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. Po novelizaci č. 352/2015 z 14. prosince 2015. Uvedené nařízení stanovuje novou výši odměn uvolněným zastupitelům a umožňuje neuvolněným zastupitelům nové výše odměn. Navrhuje se výše odměny pro místostarostu pevnou složku 8.005,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 8.346,- Kč, pro předsedy výborů odměnu 938,- Kč, členům zastupitelstva 299,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 192,- Kč a to od 1. 3. 2016.

Kdo je pro schválení těchto částek odměn od 1. 3. 2016:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 22/2016 - schváleno

Úkol pro účetní: zapracovat do rozpočtu obce

8, Přístřešek pro muzikanty u tanečního kola:

Předkládá se k projednání složka s materiály pro Přestavbu pódia a pro získání částečné dotace od Zlínského kraje na tuto akci. Kalkulace na přestavbu je ve výši 350.591,- Kč. Dotace by měla být maximálně do 50 % nákladů.

Navrhuje se přijat usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo obce Doubravy souhlasí s návrhem na podání žádosti o dotaci na akci „Přestavba pódia – Doubravy“ z „Programu na podporu obnovy venkova“ Zlínského kraje a vyčlenění finančních prostředků v případě jejího získání. Dále se navrhuje případnou dotaci přijat“.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 23/2016 - schváleno

Úkol pro účetní: zapracovat do rozpočtu obce vydání na přestavbu a v případě přiznání dotace její příjem, dále vést odděleně účtování o této akci

9, Diskuze:

A, Ořez lípy v Chaloupkách mezi č. 122 a 123. Navrhuje se lípu ořezat „na hlavu“ v době květu tak, aby mohla obrůst a z květů byl užitek pro občany.

Kdo je pro ořezání lípy:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 24/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

B, Kolotoče k pouti. Navrhuje se zajistit pouťové atrakce a umístit je na náves u kaple s podmínkou, že v průběhu pouťové mše budou mimo provoz.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 6, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 25/2016 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit

C, Interní záležitosti personální agendy obce. Potvrzení zaměstnavatele a prohlášení zastupitelů ke zdravotnímu pojištění. Úkol pro všechny – vyplněné formuláře předat zpět do mzdové účtárny.

D, Zastupitelé byli seznámeni s obsahem navržené smlouvy o výpůjčce kaple sv. Vojtěcha Římskokatolické farnosti ve Velkém Ořechově.

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 7. března 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

Obec

Doubravy

č. 10  konané dne: 30. listopadu 2015

Přítomni:  Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Ing. Miriam Vandová, Mgr. Barbora Navrátilová, Jaroslav Mrázek, Zdeněk Mahďák, Lenka Mastešová

Omluveni: 0

Hosté:  Ing. Jiří Malý

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti

3, Rozpočet obce pro rok 2016

4, Změna rozpočtu obce č. 4 pro rok 2015

5, OZV o systému nakládání s odpadem od 2016

6, OZV o poplatku za odpad 2016

7, Diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 84/2015 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,          Ověřovatelé:  Ing. Šulák a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 85/2015 - schváleno

2, Žádosti:

A, Azylový dům pro matky s dětmi – příspěvek pro terénní pracovníky.

Zastupitelé navrhují neposkytnout příspěvek. Kdo je pro příspěvek:

hlasovalo: 7, pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0,  Usnesení č. 86/2015 - neschváleno

B, SDH – zapůjčení klubovny na 19. 12. 2015 za účelem zakončení sezóny.

Kdo je pro zapůjčení v tento den:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 87/2015 - schváleno

C, Zapůjčení kulturně sportovního areálu na soukromé účely dne 11. 6. 2016 od 13:00 do 22:00 hodin. Navrhuje se vyhovět za předpokladu, že žadatel uhradí spotřebované energie. Kdo je pro zapůjčení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 88/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odečet měřidel před a po akci

D, Zapůjčení kulturně sportovního areálu na soukromé účely dne 9. 7. 2016. Navrhuje se vyhovět za předpokladu, že žadatel uhradí spotřebované energie. Kdo je pro zapůjčení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 89/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit odečet měřidel před a po akci

E, Informace starosty o žádosti stavebníka na Horňansku – je vyvěšen záměr pro vypůjčení návsi pro zasíťování RD.

3, Rozpočet obce 2016:

Starosta předložil návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2016. Návrh byl zveřejněn od 9. 11. do dnešního dne a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se schválit tento rozpočet jako přebytkový. Na straně příjmů je 5,100.000,- Kč a na straně výdajů je 4,100.000,- Kč. Kdo je pro schválení přebytkového rozpočtu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 90/2015 - schváleno

Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce

4, Změna rozpočtu 2015 č. 4:

Předkládá se změna rozpočtu hospodaření obce v roce 2015 č. 4. Změna se týká v příjmové straně výše 5,645.900,-Kč – přidáním účelového znaku u dotace od kraje na opravu komunikace na Horňansku a úprav v příjmu přerozdělených daní ze státního rozpočtu pro obec a ve výdajové straně ve výši 6,845.000,- Kč – profinancování akcí letošního roku, rekonstrukce komunikace a chodníků, zakoupení programu pro evidenci majetku, financování ve výši 1,199.100,- Kč. Kdo je pro schválení této změny:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 91/2015 - schváleno

Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce

5, Vyhláška obce o nakládání s odpadem od 1. 1. 2016:

Předkládá se ke schválení Obecně závazná vyhláška obce Doubravy č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doubravy. Kdo je pro schválení této vyhlášky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 92/2015 - schváleno

Od 1. 1. 2016 se zrušují dosavadní OZV č. 1/2003 a č. 5/2014.

Úkol pro starostu – zajistit zveřejnění

6, Vyhláška obce o místním poplatku za odpad od 1. 1. 2016:

Předkládá se ke schválení Obecně závazná vyhláška obce Doubravy č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Doubravy. Kdo je pro schválení této vyhlášky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 93/2015 - schváleno

Od 1. 1. 2016 se zrušuje dosavadní OZV 1/2014.

Úkol pro starostu – zajistit zveřejnění

7, Diskuze:

Je třeba uklidit hromady na parkovišti u šaten TJ tak, aby bylo možno v zimním období plochu využít pro zřízení kluziště. Úkol pro starostu - zajistit odklizení.

Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 8. února 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.


  zasedani ZO 9 z 19.10.2015 azasedani ZO 9 z 19.10.2015 bzasedani ZO 9 z 19.10.2015 c


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

č. 7  konané dne: 8. 6. 2015

Přítomni:  Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Ing.Miriam Vandová, Jaroslav Mrázek, Lenka Mastešová, Mgr. Barbora Navrátilová, Zdeněk Mahďák

Omluveni: 0

Hosté:  Marek Miškářík, Monika Mahďáková

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Dotazy a podněty hostů

3, Žádosti

4, Memorandum – skládkování

5, Dodatek č. 8 ke smlouvě s TS Zlín

6, Smlouva se Zlínským krajem – dotace na rekonstrukci MK

7, Informace starosty

8, Letecké snímkování

9, Účetní závěrka obce 2014

10, Zaměstnanci na úklid obce

11, Oprava kanalizace

12, Technika obce

13, Diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 45/2015 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:
Zapisovatel: Gajdůšková,          Ověřovatelé:  Ing. Šulák a Mahďák
Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 46/2015 - schváleno

2, Dotazy a podněty hostů:

A, Dotaz na vysazení stromů – Katalpy v ulici nad hřištěm:
Odpověď starosty, že úkol stále trvá.

B, Dotaz na přípravu a průběh Mikulášského jarmarku.
Zastupitelé nevylučují pořádání jarmarku v letošním roce. Požadují však stanovení závazných smluvních podmínek pro případné zájemce o pořadatelství.

C, Starosta hasičů poděkoval zastupitelstvu za spolupráci s hasiči - zakoupení potřebných obleků, součinnost při požáru v obci. Dále hovořil o nutnosti dovybavit SDH nezbytnými součástkami pro jejich zásah.

3. Žádosti:

A, Oprávněná zástupkyně stavebníka v lokalitě Chaloupky požádala obec o umožnění zasíťování novostavby RD na parcele 246 a 26/3 z návsi p.č. 1452/1. Záměr vypůjčit parcelu k umožnění zasíťování byl řádně zveřejněn od 28. 4. do 8. 6. 2015 a nikdo se k němu nevyjádřil. Navrhuje se vyhovět žadatelce a uzavřít se stavebníky oboustrannou smlouvu o smlouvě budoucí, o zřízení všech věcných břemen, kdy obec bude povinná (přípojky stavebníka) a i oprávněná (páteřní vedení vodovodu a plynovodu). Po kolaudaci všech přípojek k RD, nejpozději do 1 roku, bude uzavřena řádná bezúplatná oboustranná smlouva mezi obcí a majiteli RD, o zřízení věcných břemen na jednotlivé přípojky a sítě uložené na dotčených parcelách 246,26/3 a 1452/1, která bude vložena do katastru nemovitostí, na základě vypracovaného geometrického plánu skutečného stavu. Všechny náklady tohoto řízení uhradí žadatelé, vyjma poplatku za sepsání smluv, které zajistí obec. Kdo je pro tento postup:
hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 47/2015 - schváleno
Úkol pro starostu – informovat stavebníky

B, Žadatel chce zapůjčit kulturní areál dne 13. 6. 2015 pro soukromou akci. Navrhuje se vyhovět za podmínky, že uhradí spotřebované energie. Kdo je pro zapůjčení za této podmínky:
hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 48/2015 – schváleno
Úkol pro starostu – zajistit odečet měřidel

C, 21. 5. 2015 byla doručena e-mailová zpráva od občanky s podněty ke zlepšení informovanosti při případném požáru v obci.
1, Využít místní rozhlas k informaci co hoří
2, siréna v areálu ZD
3, siréna na OÚ houká nedostatečně hlasitě – byla málo slyšet na Horňansku
Po projednání v zastupitelstvu bylo konstatováno:
a, dle sdělení HZS ZK je siréna v obci určena především pro jednotku SDH.
b, zastupitelstvo obce se přesto v rámci možností bude snažit místním rozhlasem vyrozumět občany, pokud to bude nezbytně nutné.
c, siréna v areálu ZD slouží výhradně pro objekt farmy a není vybavena dálkovým rádiovým signálem pro ovládání. V současné době je navíc demontována.
d, hlasitost obecní sirény byla řádně ověřena a nebyly shledány žádné závady.  

D, 1. 6. 2015 byla doručena e-mailová zpráva od občanky k vyslovení stanoviska zastupitelstva k zaměstnání Zdeňka Mahďáka v následujícím období.
Zatupitelstvo obce má zájem zaměstnat Zdeňka Mahďáka v obci na pozici VPP.  Navrhuje se, za tímto účelem začátkem měsíce července podat žádost na ÚP ve Zlíně o dotaci a v případě, že by dotace nebyla získána, se navrhuje jeho pracovním vztahem u obce operativně zabývat. Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 49/2015 – schváleno
Úkol pro starostu – podat žádost

4. Memorandum – skládkování:
Předkládá se zastupitelům podpis memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Zlín, obcí Doubravy a Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. Po diskuzi se navrhuje nepřipojit se k memorandu. Kdo je pro podpis memoranda:
hlasovalo: 7, pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0,  Usnesení č. 50/2015 - neschváleno

5. Dodatek ke smlouvě:
Předkládá se k projednání uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 23/713/02/4O mezi obcí a svozovou firmou na komunální odpad. V dodatku je okomentována změna v Příloze č. 1 – Ceník poskytovaných služeb. Navrhuje se dodatek č. 8 uzavřít. Kdo je pro:
hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 51/2015 - schváleno
Úkol pro starostu – podepsat dodatek č. 8  

6. Smlouva se Zlínským krajem – dotace na rekonstrukci MK:Starosta předkládá k projednání smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0814/2015/STR od Zlínského kraje na „Rekonstrukci Místních komunikací v obci Doubravy“ ve výši 104 000,- Kč, což je 39,73 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Navrhuje se smlouvu uzavřít a dotaci přijat. Kdo je pro tento postup:hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 52/2015 - schváleno
Úkol pro starostu – zajistit uzavření smlouvy
Úkol pro účetní – zapracovat do rozpočtu obce 

7. Informace starosty o zamítnutí dotace:
Zastupitelé byli seznámeni se zamítnutím dotace z ROP na úpravu křižovatky.

8. Letecké snímkování obce:
Předkládá se nabídka firmy JAS AIR CZ, s.r.o., na zhotovení šikmého leteckého snímku obce. Navrhuje se pořídit dvacet snímků vč. CD nosiče snímku pro prezentační potřebu obce. Kdo je pro tento postup:
hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 53/2015 - schváleno
Úkol pro starostu – zajistit

9. Účetní závěrka obce za rok 2014:
Byly předloženy písemnosti, které byly řádně zveřejněny na úřední desce a webu obce a byly dostupné k předložení na obecním úřadě:
Rozvaha k 31. 12. 2014 ze dne 17. 3. 2015
Výkaz zisku a ztrát a příloha k 31. 12. 2014 ze dne 6. 1. 2015
Výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC (FIN 12/2014) ze dne 17. 2. 2015
Hlavní kniha účetnictví 12/2014 z 1. 1. 2015
Účtový rozvrh roku 2014 z 19. 3. 2015
Inventarizační zápis za rok 2014 z 15. 2. 2015 a k němu připojené listiny inventarizace majetku a její průběh.
Zpráva č. 16/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2014 (audit hospodaření) ze dne 2. 4. 2015. Vypracovaná směrnice o schvalování účetní závěrky obce z 8. 6. 2015
Navrhuje se schválit toto usnesení:
Předložené výkazy jsou dostatečně informativní a zjišťované skutečnosti jsou řádně zdokumentované. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrku obce Doubravy za rok 2014 a Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2014 dle zákona č. 128/2000 Sb. § 43 a zákona č. 420/2004 Sb. § 10 odst. 3, písm. b) schvaluje zastupitelstvo obce bez výhrad. Schvaluje převod Výsledku hospodaření na účet 432 a schvaluje předloženou směrnici z 8. 6. 2015.“

Kdo je pro schválení:
hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 54/2015 - schváleno

10. Zaměstnanci na úklid obce:
Navrhuje se přijmout do pracovního poměru 1 až 2 zaměstnance na dobu určitou na úklid obce v letním období, dále požádat Úřad práce o poskytnutí dotace na zřízení nové pracovní příležitosti. Navrhuje se přijat případnou dotaci na 1-2 zaměstnance a přijat je do pracovního poměru. Navrhuje se - řídit se „Organizační strukturou obce“ ze dne 10. 4. 2014.
Kdo je pro tento postup zajištění úklidu obce:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 55/2015 - schváleno
Úkol pro starostu – zajistit potřebné a řídit se „Organizační strukturou obce“
Úkol pro účetní – zapracovat do účetnictví obce

11. Oprava kanalizace:
Byl vznesen podnět prodloužit kanalizaci od domu č. p. 98 k domu č. p. 87, jelikož při deštích dochází k podmáčení obecního pozemku a vyplavování kamenů. Navrhuje se do příštího zasedání zastupitelstva předložit kalkulaci prodloužení kanalizace tak, aby bylo možné hlasovat o případné realizaci. Kdo je pro tento postup:
hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 56/2015 - schváleno
Úkol pro starostu zajistit kalkulaci položení kanalizace pro schválení zastupitelstvem.

12, Mulčovač:
Navrhuje se pořídit zátěžový mulčovač INO ELITE L s bočním posuvem podle nabídky firmy Prodag Zlín, s.r.o. Liptál za 105.149,- Kč vč. DPH. Kdo je pořízení této techniky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 57/2015 - schváleno
Úkol pro starostu - pořídit

13, Diskuze nebyla a zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 7. září 2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

   Za správnost:  Zdeněk Mahďák, Gajdůšková Jarmila, Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

č. 6  konané dne: 13. 4. 2015

 

Přítomni:  Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Ing.Miriam Vandová, Jaroslav Mrázek, Lenka Mastešová, Mgr. Barbora Navrátilová, Zdeněk Mahďák

Omluveni: 0

Hosté:  Ing. Holec, pan Doležal, Gajdůšková Eva, Gajdůšek St. ml., Gregůrková Eva, Sedláček Vlastimil, Gajdůšek Martin,  

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů a spolků

3, Smlouva dopravní obslužnost obce

4, Smlouva křižovatka

5, Změna rozpočtu č. 2

6, Odměny neuvolněných zastupitelů

7, Prověrka hospodaření obce Doubravy za rok 2014

8, Pozemkové úpravy zemědělské půdy

9, Technika obce

10, Střecha šaten TJ

11, Brigáda na hřišti

12, Diskuze a další 

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 28/2015 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,          Ověřovatelé:  Ing. Šulák a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 29/2015 - schváleno

2, Žádosti:

A, Žadatelé předložili situaci a pohledy jednotlivých provozních objektů zamýšlené rodinné farmy v lokalitě za Chaloupkami, parcely č. 536/15 a 536/18.  Posouzení a povolení stavby farmy plně přísluší stavebnímu úřadu MMZ, kam byla tato dokumentace zaslána. Zastupitelé se seznámili s předloženým materiálem a nemají proti němu námitek, navrhuje se vzít na vědomí.

Kdo je pro vzetí na vědomí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 30/2015 – vzato na vědomí

 B, Byla předložena žádost o vybudování provizorního parkoviště na obecním pozemku vedle č.p. 163.  Navrhuje se vyhovět žadatelce za podmínky, že si vybuduje provizorní a dočasné parkovací místo svépomocí a z vlastního materiálu. V případě potřeby obce, je žadatelka povinna uvést pozemek do původního stavu.

Kdo je pro umožnění vybudovat provizorní parkoviště za těchto podmínek:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, Usnesení č. 31/2015 - schváleno

 C, Sbor dobrovolných hasičů žádá o zapůjčení kulturního areálu u hřiště za účelem pořádání společenské akce dne 3. 7. 2015. Navrhuje se zapůjčit bez podmínek úhrady spotřebovaných energií.

Kdo je pro zapůjčení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 32/2015 - schváleno

 E, Jitka Hýsková, nájemkyně hospody v Doubravách, žádá o zapůjčení kulturního areálu dne 12. 6. 2015 pro pořádání taneční zábavy. Navrhuje se vyhovět za podmínky, že uhradí spotřebované energie.

Kdo je pro zapůjčení za této podmínky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 33/2015 - schváleno

F, Žadatel chce zapůjčit kulturní areálu dne 4. 7. 2015 pro soukromou akci. Navrhuje se vyhovět za podmínky, že uhradí spotřebované energie.

Kdo je pro zapůjčení za této podmínky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 34/2015 - schváleno

G, Žadatelka chce vypůjčit kulturní areál dne 12. 9. 2015 pro soukromou akci. Navrhuje se vyhovět za podmínky, že uhradí spotřebované energie.

Kdo je pro zapůjčení za této podmínky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 35/2015 - schváleno

 H, Žádost majitelky RD 70 o možnost zabezpečení obecní studny nad domem.

Navrhuje se umožnit žadatelce zabezpečení studny, které provede na vlastní náklady s tím, že duplikát klíče od zámku studny předá na OÚ.

Kdo je pro umožnění zabezpečení obecní studny za těchto podmínek:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 36/2015 - schváleno

CH, Žádost stavebníků v lokalitě Sůchov o povolení vyrovnání obecní cesty přebytečnou zeminou ze staveniště. Po převzetí žádosti byli osloveni majitelé okolních pozemků, aby se k záměru stavebníka vyjádřili. Proti žádosti se nikdo neohradil. Navrhuje se žádosti vyhovět.

Kdo je pro schválení žádosti:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 37/2015 - schváleno

I, Žádost ČSAD Vsetín o povolení parkování linkového autobusu na parkovišti u hřiště. Navrhuje se žádosti vyhovět za podmínek, že bude parkovat na vyhrazeném místě.

Kdo je povolení parkování za těchto podmínek?

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 38/2015 – schváleno

Úkol pro starostu – vyrozumět všechny žadatele o výsledku projednání.

 3. Smlouva Příspěvek na dopravní obslužnost.

Předkládá se ke schválení dodatek č. 2 smlouvy č. O/0129/2010/DOP mezi obcí a Zlínským krajem o zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015. Příspěvek obce je ve smlouvě stanoven částkou 100,- Kč na obyvatele. Kdo je pro uzavření tohoto dodatku:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 39/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – smlouvu podepsat a zajistit převod financí

Úkol pro účetní – částku zapracovat do rozpočtu obce

 4. Příprava a realizace stavby křižovatky v Doubravách

Předkládá se Dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/490, III/49720, III/49023:Doubravy, křižovatka“ č. 45/15 mezi obcí Doubravy a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.

Kdo je pro uzavření této dohody:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 40/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – uzavřít dohodu.

 5. Změna rozpočtu č. 2

Předkládá se k projednání druhé rozpočtové opatření roku 2015. Výše rozpočtu se nemění, jedná se o upřesnění paragrafů a položek v rozpočtové skladbě. Na příjmové straně jde hlavně o začlenění dotace od státu na zřízení dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce a dotací na rekonstrukci místní komunikace na Horňansku a dotace na výstavbu bezpečné křižovatky. Na výdajové straně o začlenění výdajů z těchto dotací. Navrhuje se tyto změny schválit. Kdo je pro schválení druhého rozpočtového opatření:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 41/2015 - schváleno

Úkol pro účetní –zapracovat do účetnictví obce                             

6. Odměny zastupitelů

Starosta předkládá k projednání nové nařízení vlády č. 52/2015 o stanovení výše odměn zastupitelů, platné od 1. 4. 2015.  Navrhuje se neuvolněným zastupitelům vyplácet měsíčně od 1. 4. 2015: místostarostce odměnu 7.772,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 8.100,-Kč, členovi zastupilstva 290,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 186,- Kč, předsedovi výboru 911,- Kč. Měsíční odměna starosty je stanovena v pevné výši tímto nařízením.

Kdo je pro vyplácení této výše neuvolněným členům zastupitelstva obce:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 42/2015 - schváleno

Úkol pro účetní – zapracovat navýšení do rozpočtu obce

Úkol pro mzdovou účtárnu – vyplácet tyto odměny od 1. 4. 2015

7. Informace o provedeném auditu za rok 2014.

Zastupitelé byli seznámeni se závěrečnou zprávou auditora o hospodaření obce v roce 2014.

 8. Pozemkové úpravy zemědělské půdy

Informace zástupce pozemkového úřadu Zlín Ing. Holubce o možnosti pozemkových úprav zemědělských pozemků v katastru obce. Pozemkové úpravy se netýkají zastavěného území obce a ani lesních pozemků. Z diskuze vyplynulo zvážit možnost pozemkových úprav v katastru obce a na příštím zasedání zastupitelstva se k tématu vrátit.

9. Technika obce

Informace zástupce dodavatele pana Doležala o možnostech dovybavení traktoru mulčovačem, dále pořízení lisu na ovoce a jednoosého pracovního stroje. Zastupitelé na příštím zastupitelstvu se k nabídce vyjádří.

10. Střecha na šatnách TJ

Mahďák navrhuje opravit střechu na šatnách. Z diskuze vyplynulo sjednat pokrývače, aby posoudil stav střechy a navrhl nejvhodnější způsob opravy, včetně ceny.

11. Brigáda na hřišti tuto sobotu

Je potřeba odvodnit plochu mezi dětským hřištěm a přístřeškem u tanečního kola. Navrhuje se tyto práce provést v součinnosti s hasiči a sportovci při brigádě, která se má uskutečnit tuto sobotu.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 43/2015 - schváleno

Úkol pro Jaroslava Mrázka – zajistit odvodnění v rámci sobotní brigády

12, Diskuze

Na úřad byla doručena připomínka k umístění včel v zamýšleném obecním sadu v zástavbě rodinných domů. Po zvážení se navrhuje zde včely neumístit.

Kdo je pro umístění včel:

hlasovalo: 7, pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0,  Usnesení č. 44/2015 - neschváleno

 Pan Sedláček se dotázal na stav revize hydrantů v obci, který zdokumentoval SDH. Dále pak se informoval na možnost umístění zpomalovacích semaforů na hlavní silnici v obci.

Starosta podal informaci, že poškozené hydranty v obci jsou dlouhodobě nahlášeny provozovateli VaKu s tím, že i přes urgence nebyla ze strany provozovatele sjednána náprava. Přesto bude vyvíjet snahu směřující k odstranění nedostatků.

Ve věci umístění zpomalovacích semaforů seznámil přítomné s pokynem Min. dopravy, které Policii ČR nedoporučuje povolování  těchto zařízení z důvodu narušení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.

 Další diskuze nebyla a zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 8. června 2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

   Za správnost:

………………………           …………………..…..                       ……………………….

Zdeněk Mahďák              Gajdůšková Jarmila                  Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

č. 5  konané dne: 2. 3. 2015

 

Přítomni:  Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Ing.Miriam Vandová, Jaroslav Mrázek, Lenka Mastešová, Mgr. Barbora Navrátilová, Zdeněk Mahďák

Omluveni: 0

Hosté:  Gajdůšková Eva, Gajdůšek St. ml., Marek Miškářík

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2, Žádosti občanů a spolků

3, Stanovy Mikroregionu Luhačovské Zálesí

4, Směrnice o účetním odpisování majetku

5, Stavba křižovatka

6, Webové stránky obce

7, Výsadba u kaple

8, Moštárna pro obec

7, Informace starosty - územního plánování, krizový plán, stav financí

8, Diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 13/2015 - schváleno

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,          Ověřovatelé:  Ing. Šulák a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 14/2015 - schváleno

2, Žádosti:

A, Manželé Gajdůškovi předložili situaci a pohledy provozních objektů zamýšlené rodinné farmy v lokalitě za Chaloupkami, parcely č. 536/15 a 536/18. Navrhuje se vyhovět žadateli a vzít na vědomí s tím, že farma jako celek  bude tvořit soubor jednotlivých stavebních objektů.

Kdo je pro vzetí na vědomí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 15/2015 - schváleno

B, Sbor dobrovolných hasičů požaduje zakoupení 4 ks vycházkových stejnokrojů.  Navrhuje se vyhovět.

Kdo je pro nákup stejnokrojů:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 16/2015 - schváleno

C, Sbor dobrovolných hasičů požaduje zapůjčení obecních pivních setů na akci Barum Rally. Navrhuje se vyhovět

Kdo je pro zapůjčení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 17/2015 - schváleno

E, Jitka Hýsková, nájemkyně hospody v Doubravách žádá o zapůjčení kulturního areálu dne 25. dubna 2015 pro pořádání taneční zábavy. Navrhuje se vyhovět za podmínky, že uhradí spotřebované energie.

Kdo je pro zapůjčení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 18/2015 - schváleno

F, Leoš Mikel žádá o zapůjčení kulturního areálu dne 27. června 2015 pro pořádání přehlídky dechových hudeb. Navrhuje se vyhovět bezúplatně.

Kdo je pro zapůjčení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 19/2015 - schváleno

Zastupitelstvo ukládá starostovi posílit kapacitu příkonu el.energie na všechny pořádané akce v areálu.

3, Stanovy dobrovolného svazku obcí M LZ:

Předkládají se k projednání vypracované nové stanovy svazku obcí „Mikroregion Luhačovské Zálesí“, které reagují na současně platné právní předpisy. Navrhuje se tento dokument schválit v předloženém znění.

Kdo je pro schválení těchto stanov:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 20/2015 - schváleno

4, Směrnice o účetních odpisech.

Předkládá se k projednání Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku. Navrhuje se směrnici schválit a zároveň zrušit stávající směrnici z 1. 11. 2011.

Kdo je pro schválení tohoto postupu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 21/2015 - schváleno

5, Stavba Křižovatka.

Navrhuje se přijmout usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Doubravy schvaluje uvolnění částky 933.949,- Kč na dofinancování způsobilých výdajů u projektu „Revitalizace centra obce Doubravy“, který bude předložen do Regionálního operačního programu Střední Morava, výzvy č. 58. Zastupitestvo obce Doubravy se dále zavazuje v roce 2015 předfinancovat žádosti o platbu max. do výše 2,179.215,- Kč a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu v předpokládané roční výši 14.000,- Kč, a to minimálně na dobu 5-ti let od ukončení realizace projektu, tak aby byla zajištěna jeho udržitelnost.“

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 22/2015 - schváleno

Úkol pro starostu: zajistit vše potřebné pro vyřízení a zabezpečení realizace výše uvedené akce.

6, Webové stránky obce.

Lenka Mastešová podala podnět ke zlepšení oficiálního webu obce. V diskuzi vyplynul úkol pro Mastešovou a Mrázka – do příštího zasedání zastupitelstva předložit  návrhy pro zlepšení obecních internetových stránek tak, aby bylo  možno o těchto návrzích hlasovat.

7, Výsadba u kaple.

Zdeněk Mahďák navrhuje před kapli zasadit jehličnan, který bude sloužit i jako ozdobený vánoční strom.

Kdo je pro osazení jehličnanu před kapli:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 23/2015 - schváleno

Úkol pro starostu a Mahďáka – zajistit nákup a výsadbu o doubravské pouti.

8, Moštárna.

Navrhuje se pro obec pořídit moštárnu u firmy Prodag Zlín s.r.o., Liptál v ceně do 45.000,- Kč. Moštovací přístroj bude sloužit občanům obce za těchto podmínek: žadatel se zapíše do pořadníku a domluví termín moštování s uvedením množství ovoce, moštování bude umožněno pouze pod dohledem pověřeného zaměstnance obce a v domluvených prostorách, které po skončení moštování uvede žadatel do původního stavu. Občan uhradí pouze spotřebovanou energii a vodu.

Kdo je pro nákup zařízení v této ceně a jeho provozování tímto způsobem:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 24/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit do pololetí nákup a zprovoznění

8, Diskuze:

Informace starosty:

A, krizový plán obce – proběhla kontrola z krizového štábu se závěrem, že obec, až na drobné nedostatky, je připravena zvládnout krizové řízení. Je třeba odstranit jen drobné nedostatky do konce měsíce března.

B, rizika ohrožení obce – seznámení s možnými riziky v katastru obce

Kdo je pro schválení a zveřejnění projednaného Přehledu rizik ohrožení v katastru obce Doubravy v rámci plánu krizového řízení?

hlasovalo: 7, pro 7, proti:0, zdržel se:0, Usnesení č 25/2015 – schváleno

Úkol pro starostu – zajistit zveřejnění projednaných rizik ohrožení.

C, oznámení o projednání návrhu zadání územního plán obce  Velký Ořechov.

Kdo je pro vzetí na vědomí bez připomínek?

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,  Usnesení č. 26/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – vyrozumět MMZ, odbor ÚP.

D, Svaz včelařů – nutnost podat si žádost s uvedením bankovního spojení

E, Oprava komunikací u Čelůstkového a Jančového na Horňansku –

Starosta informoval o podání dotační  žádosti na Krajský úřad ve Zlíně,  na rekonstrukci výše uvedených místních komunikací

Informace Jaroslava Mrázka - parkování na místních komunikacích.

Přednesl podnět na  odstranění nezákonného parkování vozidel na místních komunikací, které ohrožuje jak bezpečnost, tak i plynulost silničního provozu. Konkrétně se jedná na o parkování osobních vozidla těsně před nepřehlednou zatáčkou  u č. p. 104, nepovolené parkování autobusu v křižovatce u č.p. 122 a parkování osobních vozidel v úzké místní komunikaci u č.p. 77.

Vzhledem k tomu, že vlastníci byli starostou již v minulosti bezvýsledně vyrozuměni, bylo navrženo, řešit tuto situaci v součinnosti s Policií ČR.

Kdo je pro řešení nezákonného parkování Policií ČR.

Hlasovalo: 7, pro 7, proti: 0,  zdržel se: 0, Usnesení č. 27/2015 - schváleno

Úkol pro starostu – zajistit přivolání Policie ČR

Informace místostarostky: - zaměřit se na možnosti získání dotace na MŠ

Návrh pana Jaroslav Mrázek – vybudovat  obecní sad, případě  včelín na pozemku za Šůstkovým166. Zatupitelé do dalšího zastupitelstva požadují více informací  k zamýšlenému záměru.

Zdeněk Mahďák vznesl požadavek na pořízení mulčovače  z důvodu dosluhující stávající techniky. Navrhuje se předložit nabídku na pořízení nového mulčovače  od fy. Prodag.

 Další diskuze nebyla a zasedání bylo ukončeno v 19:45 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 13. dubna 2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  Za správnost:

Zdeněk Mahďák              Gajdůšková Jarmila                  Ing. Jiří Šulák


Zasedání zastupitelstva obce Doubravy

obec

Doubravy

č. 2  konané dne: 24. 11. 2014

Přítomni:  Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Ing.Miriam Vandová, Mgr. Barbora Navrátilová, Lenka Mastešová, Jaroslav Mrázek, Zdeněk Mahďák 

Hosté:  Martina Nemečkayová, Danuše Minaříková, Monika Mahďáková, Stanislav Gajdůšek ml., Lenka Zábojníková

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, Ustanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů

2. Smlouva s distributorem el. energie – přípojka k p.č. 536/5

3, Žádosti

4, Obecně závazné vyhlášky obce

5, Doplnění členů zřízených výborů

6, Změna rozpočtu hospodaření obce 2014

7, Rozpočet pro rok 2015

8, Inventarizace obce

9, Diskuze a další 

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 86/2014

Usnesení č. 86/2014 bylo schváleno.

1, Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů:

Zastupitelstvo pro toto zasedání navrhlo do funkcí:

Zapisovatel: Gajdůšková,          Ověřovatelé:  Ing. Šulák a Mahďák

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 87/2014

Usnesení č. 87/2014 funkce byly schváleny.

2, Smlouva na přípojku:

3. 11. 2014 byl doručen na obec návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON na stavbu přípojky na obecních parcelách v Chaloupkách. Záměr obce byl řádně zveřejněn a nikdo se do dnešního dne k němu nevyjádřil. Navrhuje se vyhovět a smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít.

Kdo je pro uzavření smlouvy:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 88/2014

Usnesení č. 88/2014 uzavřít smlouvu.

Úkol pro starostu – podepsat smlouvu.

3, Žádosti:

A,  Žádost Klubu maminek o příspěvek na Mikuláše – balíčky pro děti v ceně 50,- Kč za jeden balíček a o finanční příspěvek na Jarmarku. Jedná se o sedmdesát balíčků a zajištění občerstvení pro přespolní učinkující na Jarmarku.

Kdo je pro poskytnutí příspěvku ve výši 3 500,- Kč na balíčky a do výše 3.000,- Kč na občerstvení pro učinkující:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 89/2014

Usnesení č. 89/2014 uvolnit prostředky z obecního rozpočtu.

Úkol pro Mahďáka – zajistit balíčky. 

B,  Žádost kulturního výboru o uvolnění prostředků na akci Silvestrovské setkání u kaple. Navrhuje se zakoupit ohňostroj do výše 5.000,- Kč.

Kdo je pro poskytnutí příspěvku:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 90/2014

Usnesení č. 90/2014 uvolnit prostředky z obecního rozpočtu.

Úkol pro Ing. Šuláka– zajistit ohňostroj. 

C,  Žádost Azylového domu ze Vsetína.

Kdo je pro poskytnutí příspěvku v požadované  ve výši 14.000 ,- Kč:

Hlasování se pro nedostatek informací odkládá do příštího zasedání.

Úkol pro Ing. Šuláka – prověřit a sehnat všechny dostupné informace. 

D,  Žádost Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o příspěvek na činnost. Navrhuje se poskytnout 500,- Kč.

Kdo je pro poskytnutí příspěvku ve výši 500 ,- Kč:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 91/2014

Usnesení č. 91/2014 uvolnit prostředky z obecního rozpočtu. 

E,  Žádost skupiny občanů Horňansko o vybudování chodníku od č. 85 až po hospodu. Navrhuje se, umožnit žadatelům vybudovat svépomocí chodník na zaploceném obecním pozemku u č. 85, v šířce 90 cm (3 dlaždice) a délce 30 metrů s tím, že potřebný materiál  zakoupí obcí do výše cca 30.000,-Kč.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 92/2014

Usnesení č. 92/2014 uvolnit prostředky z obecního rozpočtu.

Úkol pro Ing. Šuláka – vyrozumět žadatele. 

F,  Žádost o pronájem klubovny v šatnách k rodinné oslavě dne 13.12.2014.

Navrhuje se vyhovět žadatelce s tím, že uhradí jen spotřebu energií a vody.

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 93/2014

Usnesení č. 93/2014 vypůjčit klubovnu.

Úkol pro Ing. Šuláka – vyrozumět žadatelku.

 G,  Žádost Okresního soudu ve Zlíně o zvolení Jarmily Gajdůškové do funkce přísedící u soudu na čtyřleté volební období. Navrhuje se vyhovět žádosti.

Kdo je pro opětovné zvolení Jarmily Gajdůškové do funkce přísedící soudkyně:

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,            Usnesení č. 94/2014

Usnesení č. 94/2014 vypůjčit klubovnu.

Úkol pro Ing. Šuláka – vyrozumět Okresní soud Zlín. 

H, Žádost Danuše Minaříkové o zajištění dopravy souboru Doubravjánek do Domova důchodců v Loučce k pořádanému vystoupení dne 18. prosince 2014.

Informace o pořádání vystoupení dětského souboru „Živý Betlém“ - v Doubravách dne 25. prosince a ve Březnici 28. prosince 2014.  Navrhuje se dopravu souboru zajistit.

Kdo je pro poskytnutí dopravy souboru do Loučky:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 95/2014

Usnesení č. 95/2014 zajistit dopravu 18. prosince 2014.

4, Obecně závazné vyhlášky obce

A,  č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Náklady na poplatníka a rok jsou 642,- Kč. Jsou přečteny navrhované body osvobození poplatníka od poplatku. Jsou dva návrhy – 1, ponechat místní poplatek ve stejné výši jako letos, tj. 480,- Kč a 2, navýšit poplatek o 60,- Kč na 540,- Kč na poplatníka. Hlasuje se o ponechání výše poplatku 480,- Kč na poplatníka a rok.

Kdo je pro výši poplatku 480,- Kč a schválení bodů osvobození od poplatku:

hlasovalo: 7, pro: 4, proti: 3, zdržel se: 0,            Usnesení č. 96/2014

Usnesení č. 96/2014 – vydat a zveřejnit vyhlášku obce 

B, č. 2/2014, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů. Znění vyhlášky bylo přečteno a navrhuje se hlasovat o jejím schválení.

Kdo je pro schválení této obecně závazné vyhlášky obce Doubravy:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 97/2014

Usnesení č. 97/2014 vydat a zveřejnit vyhlášku. 

C, Informace starosty o ostatních platných vyhláškách obce, zejména o poplatku ze psů. Navrhuje se ostatní platné vyhlášky obce neměnit a ponechat v platnosti.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 98/2014

Usnesení č. 98/2014 ostatní platné vyhlášky neměnit.

5, Volba členů výboru

Finanční výbor – nebyly vzneseny návrhy.

Kontrolní výbor – nebyly vzneseny návrhy.

Kulturní výbor- předseda výboru navrhuje zvolit do funkce členky kulturního výboru – Mgr. Barboru Navrátilovou, Lenku Mastešovou, Ing. Miriam Vandovou, Lenku Zábojníkovou a Martinu Nemečkayovu.

Kdo je pro zvolení navržených kandidátů do funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 99/2014

Usnesení č. 99/2014 zastupitelstvo bere na vědomí obsazení těchto funkcí.

Úkol pro Ing. Miriam Vandovou a Jaroslava Mrázka – na příštím zasedání ZO navrhnout minimálně dva členy každý do svého výboru.

6, Změna rozpočtu 2014.

Předkládá se změna rozpočtu č. 3 hospodaření obce v roce 2014. Týká se především v příjmové i výdajové stránce zařazením již dříve schválených příjmů a výdajů předchozím zastupitelstvem a drobných úprav při změně paragrafů a položek rozpočtu. Navrhuje se schválit změnu č. 3 ve výši 5,970.000,- Kč.

Kdo je pro schválení změny č. 3:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 100/2014

Usnesení č. 100/2014 zastupitelstvo schvaluje změnu č. 3.

Úkol pro Václavu Říhovou – zapracovat změnu do účetnictví obce.

7, Rozpočet hospodaření pro rok 2015.

Předkládá se k projednání navržení rozpočtu hospodaření obce v roce 2015. K 31. 12. 2014 se předpokládá zůstatek na účtě ve výši 2,400.000,- Kč.

Obec by měla v příjmové části v roce 2015 hospodařit s příjmy ve výši 7.500.000,- Kč. Projednali se výdaje v roce 2015 na provoz, plánované akce a výše příspěvků pro aktivní spolky.

Navrhuje se v takovém znění „Návrh rozpočtu hospodaření obce Doubravy v roce 2015“ zveřejnit a o schválení hlasovat příště.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 101/2014

Usnesení č. 101/2014 zastupitelstvo se dohodlo na znění Návrhu ROPO 2015

Úkol pro Václavu Říhovou – zveřejnit „Návrh rozpočtu hospodaření obce Doubravy v roce 2015“. 

8, Inventury 2014:

Předkládá se k projednání směrnice obce z 21. 11. 2014, která stanovuje postup pro provedení inventarizace obce v roce 2014 a plán inventarizace. Navrhuje se tuto směrnici a plán inventarizace schválit.

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 102/2014

Usnesení č. 102/2014 – Schválení směrnice a plánu

Úkol pro všechny – řídit se směrnicí a plánem

9, Diskuze:

A, Zdeněk Mahďák vznesl návrh opatření proti parkování automobilů na místních komunikacích. Navrhuje se vyhlásit místním rozhlasem a i jinak zveřejnit oznámení občanům, kteří se dopouští protiprávního jednání. V případě, že tato snaha nepovede k nápravě, obec požádá Policii ČR, aby zajistila průjezdnost místních komunikací v obci.

Kdo je pro tento postup:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 103/2014

Usnesení č. 103/2014 – Schválení tohoto postupu

Úkol pro Ing. Šuláka – zajistit potřebné 

B, Zdeněk Mahďák vznesl návrh na zbudování závory na pole před lesem Trvaja, aby se zamezilo krádežím dřeva v obecním lese a vyvážení odpadů na kraj lesa. Jaroslav Mrázek navrhuje umístit cedule se zákazem skládkování odpadu na Hraničkách a za obcí ve směru na Hřivínův Újezd.

Kdo je pro zbudování závory a umístění cedulí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 104/2014

Usnesení č. 104/2014 – Schválení tohoto postupu

Úkol pro Ing. Šuláka – zajistit potřebné

 
Další diskuze nebyla a zasedání bylo ukončeno v 20:00 hodin. Termín příštího zasedání ZO bude dne 12. prosince 2014 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Za správnost:

………………………           …………………..…..                       ……………………….

Zdeněk Mahďák              Gajdůšková Jarmila                        Ing. Jiří Šulák
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Doubravy

obec

Doubravy

č. 1  konané dne: 3. 11. 2014

 

Přítomni:  Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Ing.Miriam Vandová, Mgr. Barbora Navrátilová, Lenka Mastešová, Jaroslav Mrázek, Zdeněk Mahďák 

Hosté:  Jiří Divoký, Vincenc Kubíček, Zdeňka Jančová, Dagmar Tesařová, Martina Nemečkayová 

Průběh jednání v zasedací místnosti obecního úřadu v Doubravách:

Dosavadní starosta Ing. Jiří Šulák přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno tak, aby se v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Informace o zveřejnění pozvánky na toto zasedání bylo řádně zveřejněno podle § 93 odst. 1 zákona o obcích nejméně 7 dnů předem, a to od 24. října 2014 do dnešního dne. 

Dále oznámil, že osvědčení o zvolení zastupitelům bylo předáno před ustavujícím zasedáním a konstatoval, že je přítomno sedm zastupitelů z celkového počtu sedm, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Dosavadní starosta vyzval nové zastupitele ke složení slibu a upozornil je, že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu (podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do ZO).

 Starosta přečetl nahlas slib zastupitele (podle § 69 odst. 2 zákona o obcích) a všech sedm nově zvolených zastupitelů složilo slib jednotlivě pronesením slova „slibuji“ a toto stvrdilo svým podpisem na přiloženém archu.

Určení  zapisovatele a ověřovatelů:

Dosavadní starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Šuláka a Lenku Mastešovou a zapisovatele Jarmilu Gajdůškovou.

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 73/2014

Usnesení č. 73/2014 bylo schváleno.

Určení návrhové komise:

Dosavadní starosta navrhl určit návrhovou komisi ve složení: Jarmila Gajdůšková, Ing Jiří Šulák, Jaroslav Mrázek.

Kdo je pro schválení těchto funkcí:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 74/2014

Usnesení č. 74/2014 bylo schváleno.

Program jednání:

Navrhuje se program jednání:

1, kolik bude zvoleno místostarostů

2, která z funkcí bude uvolněna

3, volba starosty proběhne veřejným hlasováním

4, volba místostarosty proběhne veřejným hlasováním

5, zřízení výborů

6, volba předsedů výborů proběhne veřejným hlasováním

7, výše odměn neuvolněných zastupitelů a termín zahájení vyplácení

8, používání osobního automobilu ke služebním účelům

9, diskuze a další

Kdo je pro navržený programu jednání:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 75/2014

Usnesení č. 75/2014 bylo schváleno.

1, Počet místostarostů:

Navrhuje se, aby místostarosta byl jeden. Jiné návrhy nebyly.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 76/2014

Usnesení č. 76/2014 bylo schváleno.

 

2, Uvolnění pro funkci:

Navrhuje se, aby dlouhodobě uvolněn pro funkci byl jeden člen zastupitelstva obce, a to starosta. Jiné návrhy nebyly.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 77/2014

Usnesení č. 77/2014 bylo schváleno. 

3, Volba starosty:

Z veřejné diskuze vyplynulo a do funkce dlouhodobě uvolněného starosty byl navržen Ing. Jiří Šulák, který tuto funkci neodmítá.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,            Usnesení č. 78/2014

Usnesení č. 78/2014 bylo schváleno.

 4, Volba místostarosty:

Do funkce  neuvolněné místostarostky byla navržena Jarmila Gajdůšková, která tuto funkci neodmítá.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,            Usnesení č. 79/2014

Usnesení č. 79/2014 bylo schváleno.

5, Výbory:

Navrhuje se zřídit tři výbory – finanční, kontrolní a kulturní.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 80/2014

Usnesení č. 80/2014 bylo schváleno.

6, Voba předsedů výborů:

A, Navrhuje se do funkce předsedy výboru kontrolního Jaroslav Mrázek. Dále se navrhuje, aby na příštím zasedání zastupitelstva navrhl doplnění kontrolního výboru o dva členy tak, aby zastupitelstvo je mohlo schválit.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,            Usnesení č. 81/2014

Usnesení č. 81/2014 bylo schváleno.

B, Navrhuje se do funkce předsedy výboru finančního Ing. Miriam Vandová. Dále se navrhuje, aby na příštím zasedání zastupitelstva navrhla doplnění finančního výboru o dva členy tak, aby zastupitelstvo je mohlo schválit.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,            Usnesení č. 82/2014

Usnesení č. 82/2014 bylo schváleno.

C, Navrhuje se do funkce předsedy výboru kulturního Zdeněk Mahďák. Dále se navrhuje, aby na příštím zasedání zastupitelstva navrhl doplnění kulturního výboru o dva členy tak, aby zastupitelstvo je mohlo schválit.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1,            Usnesení č. 83/2014

Usnesení č. 83/2014 bylo schváleno.

7, Odměny neuvolněných zastupitelů:

Navrhuje se odměny neuvolněným zastupitelům vyplácet od dnešního dne.

Výše odměn se navrhuje pro neuvolněnou místostarostku 7.509,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 7.824,- Kč.

Výše odměn pro zastupitele 280,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel 180,- Kč a za výkon funkce předsedy výboru 880,- Kč.

V případě souběhu odměn za výkon funkce se tyto odměny budou sčítat.

Kdo je pro schválení všech těchto návrhů:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 84/2014

Usnesení č. 84/2014 bylo schváleno.

 8, Používání osobního automobilu:

Navrhuje se, aby starosta ke služebním účelům obce používal svůj osobní automobil a byly mu propláceny cestovní výlohy. Oprávněnou osobou k povolení  služební cesty je místostarosta obce. 

Kdo je pro schválení tohoto návrhu:

hlasovalo: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0,            Usnesení č. 85/2014

Usnesení č. 85/2014 bylo schváleno.

 8, Diskuze:

Bylo dohodnuto, že 24. listopadu 2014 v 17:00 se bude konat řádné zasedání zastupitelstva obce v zasedací místnosti obecního úřadu, kde se budou projednávat věcné a potřebné záležitosti chodu obce v následujícím období.

Další diskuze nebyla a zasedání bylo ukončeno v 17:40 hodin.

Za správnost:

………………………                …………………..…..                       ……………………….

Lenka Mastešová       Gajdůšková Jarmila          Ing. Jiří Šulák