zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Sport a kultura Sportovní a kulturní život v obci Doubravy a okolí:


Plán kulturních akcí 2024

Farní ples ve Velkém Ořechově dne 20.1.2024ADVENTNÍ JARMARK V DOUBRAVÁCH 2.12.2023 OD 14:00

Setkání lidu - beseda a diskuze k současnému dění v ČR - 25.11.2023 v 15 hodin Elektra Luhačovice


Veselé duchaření v Kaňovicích v sobotu 28.10.2023 od 15hDoubravský GULÁŠFEST 28.9.2023 od 10:00h


Učíme se lidové tance - pozvánka

Pozvánka - Veselé velikonoce - Kaňovice

DOUBRAVJÁNEK VÁM PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

TRADIČNÍ ŽIVÝ BETLÉM S DOUBRAVJÁNKEM U KAPLIČKY SE V LETOŠNÍM ROCE BOHUŽEL NEUSKUTEČNÍ Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH ÚČINKUJÍCÍCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

POKUD TO BUDE MOŽNÉ, VYSTOUPENÍ PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU.


Obec Kelníky zve na VÝSTAVU BETLÉMŮ od 6.12. do 23.12.2022

Obec Kaňovice zve na přátelské posezení se zabijačkou 10.12.2022 od 10:00h

Advent v Kroměříži - pozvánka
Veselé duchaření - Kaňovice - rolnická usedlost č.p.19 - 29.10.2022 od 15 hodin

TOP VÍNO Slovácka 2022 - vinařské slavnosti v Polešovicích 20.8.2022 - plakát
TOP VÍNO Slovácka 2022 - vinařské slavnosti v Polešovicích 20.8.2022 - PROGRAM

MORAVIAN WALLACHIA CLASSIC 24. - 25.6.2022

Pohádkový les Březůvky - 11.června 2022 14-16h

Kulturní a společenské akce do konce roku 2021


BESEDA S ŘIDIČI - VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA, PÁTEK 31.1.2020 V 18 HODINV pátek 8. dubna proběhla beseda s Michalem Slámou - leteckým mechanikem, který nám poutavě vyprávěl o historii létání, vývoji letadel ve Zlínském kraji, o přípravě letadel k letu a o dalších zajímavostech a jeho prožitcích spojených s letectvím. Účast byla mírně pod očekávání - 17 posluchačů. Panu Michalu Slámovi patří náš dík za vedení celé besedy a zodpovězení všech našich dotazů.

 

 Všem moc děkujeme, Jůlinka, Matýsek, Honzík  

…  co o ty, černý, na tom zadu, vystrkuješ na nás bradu? Jen se usměj, černý králi, aby se tě snad nebáli,
děti ani babičky, z naší malé vesničky. Zazpívej nám písničku, nastav svou pokladničku.
Napiš křídou požehnání, ať Pán Bůh zas letos chrání, každého, kdo zase tu přispěl na Zlínskou Charitu.
Máme už druhého "Doubravského" mistra světa.

Po Davidovi Pavlůskovi, vítězi z roku 2013, se jim letos v létě stal mladší bratr Tomáš Pavlůsek, který juniorský titul v in line hokeji získal v Argentíně v Rosariu. Velká gratulace a hodně dalších výher ve sportu a i v životě.


Bylo o nás v novinách:
http://zlinsky.denik.cz/kultura_region/podivejte-se-takto-v-doubravach-privitali-jeziska-20151227.html

Na Facebooku jsou umístěny fotky z vystoupení Doubravjánku v Podkopné Lhotě 12. prosince 2015 https://www.facebook.com/obec.doubravy/

21. května 2015 v 19:00 hodin byla odvysílána v České televizi v pořadu Události dne reportáž o opravách drobných sakrálních staveb na venkově. V úvodní části je rozhovor se starostou v Doubravách.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100521/obsah/401989-penize-na-obnovu-sakralnich-staveb


Dvě videonahrávky z farního plesu:

https://www.youtube.com/watch?v=qp50T6dETuc

  28. července před sto lety začala první světová válka. V celé Evropě se letos na tuto hroznou válku vzpomíná. Téměř v každém městě či vesnici byly postaveny pomníky, často i se jmény padlých. Vždyť z českých zemí jich v rakousko-uherských uniformách  padlo na 138 000. Dalších 5 500 padlo v československých legiích, které byly důležité pro uznání Československa. 236 000 se vrátilo jako invalidé.

     V Doubravách tento týden v úterý na oběti první světové války také vzpomínali. Správce farnosti P. Martin Vévoda odsloužil v místní kapli svatého Vojtěcha mši svatou. Poté se všichni zúčastnění společně vydali ke kamennému kříži, na kterém jsou uvedeni jmenovitě všichni padlí spoluobčané.

     Za účasti zástupců obecního úřadu i členů foklorního souboru Doubravjánku položili ke kříži místní hasiči kytici s trikolórou a nápisem : "Obec Doubravy vzpomíná na oběti první světové války". Poté promluvil pan farář, dále místostarostka obce Jarmila Gajdůšková přednesla projev, ve kterém jednotlivě vzdala hold 12 obětem Doubrav. V projevu zazněla vzpomínka i na občany, kteří se z války vrátili, ale byli buď raněni, nebo těžce válkou poznamenáni.

     Doubravami zazněla i státní hymna. Pěknou tečku za pietní akcí udělala starodávná písnička "Válka na Itálii". Bylo dojemné, s jakou chutí ji doubravští zazpívali.

     Žijeme v uspěchané době, ale udělat si čas a s úctou chvilku postát před pomníkem, to je slušnost každého z nás. Buďme slušní. 

( Jarmila Gajdůšková 22. 7. 2014)


David Pavlůsek z Doubrav se stal v USA mistrem světa v inline hokeji v kategorii juniorů (první stojící zprava).Sportovní a kulturní areál obce Doubravy - fotbalové hřiště, dětské hřiště, taneční kolo s podiem pro muzikanty a přístřeškem pro posezení a budova šaten TJ FC s klubovnou ( 6 fotografií ).

Fotbalové hřiště na "Výpustě" bylo již odpradávna. Pořádaly se zde sportovní i kulturní akce. V roce 1977 se postavila budova šaten pro sportovce s klubovnou a kuchyňkou  za cenu 380.000,- Kč. Taneční kolo s podiem pro muzikanty bylo vybudováno v roku 1981 za 35.000,- Kč. Dětské hřiště z dřevěných hracích prvků  "Tomovy parky" se za pomocí rodičů podařilo zrealizovat v roce 2009 za celkovou částku 620.554,- Kč s dotací 300.000,- Kč. V roku 2010 a 2011 bylo přistoupeno ke stavbě přístřešku posezení u tanečního kola za celkovou částku 1,682.748,- Kč s dotací 527.733,- Kč. V roce 2011 se také pořídila ochranná záchytná síť na míče za fotbalovou brankou v částce 29.604,- Kč s dotací 20.000,- Kč. V roce 2014 se položila dlažba do přístřešku za 303.000,- Kč. V roce 2016 se zahájilo s rekontrukcí podia pro muzikanty. Tento areál dostatečně splňnuje podmínky občanů pro sportovní a kulturní vyžití a v tomto duchu je rovněž provozován.

Foto Michal Slama.jpg(96 kb)

TEXT Z PAMĚTNÍ KNIHY KAPLE SV.VOJTĚCHA V DOUBRAVÁCH ( zapsáno v dubnu 2011 )

Roku 1994 v průběhu akce slavnostního svěcení nového zvonu do roubené zvonice na návsi se věřící rozhodli, že v Doubravách postaví kapli. Mezi pozvanými hosty akce byl i Ing. Jan Kubečka z Teplic nad Metují, kterému se tento návrh velice zalíbil a přislíbil vytvořit studii budoucí kaple, která by se stylově do Doubrav hodila. Skupina věřících s panem farářem p. Hubertem Wöjcikem procházela obcí a vyhledávala vhodné místo pro kapli. Nakonec bylo vybráno sedm možných míst pro stavbu.

Po slavnosti se začalo vše připravovat, hlavně jak a kde sehnat peníze na stavbu. Za tímto účelem se konala 27. 3. 1995 přípravná schůzka pro zvolení výboru kaple. Zvoleni byli Vincenc Kubíček č.p. 139, Stanislav Gajdůšek č.p. 164, Jarmila Gajdůšková č.p. 142, Miroslav Skovajsa č.p. 119, Alois Žáček č.p. 128, František Bernátek č.p. 20 a Vojtěch Jurák č.p. 9. Již u zrodu myšlenky vybudování kaple navrhl P. Hubert Wöjcik patrona, kterému by byla zasvěcena. Farní kostel ve Velkém Ořechově je zasvěcen sv. Václavovi, tak kaplička ať je zasvěcena sv. Vojtěchovi, který je jako patron uctíván v Čechách hned po sv. Václavovi.

12. 4. 1995 starosta obce Doubravy, pan František Žák zasílá žádost do Olomouce na Arcibiskupství, aby povolilo posvěcení základního stavebního kamene pro kapli Svatým Otcem Janem Pavlem II., při jeho kanonizační návštěvě v Olomouci 21. 5. 1995. Arcibiskupství obci vyhovělo a podpořilo její snahu o výstavbu kaple. Během stavby kapličky se v naší farnosti vystřídalo několik knězů, P. Hubert Wöjcik, P. Antonín Hráček, P. Vojtěch Ondráček, P. Stanislav Matyáš a v současné době P. Martin Vévoda. Jim patří srdečný dík za podporu i jejich motlitby.

24.4.1995 posílá kaplový výbor žádost na Okresní úřad ve Zlíně o registraci nadace s názvem "Kaplička" a 31. 5. 1995 je Okresním úřadem registrován statut nadace "Kaplička" se sídlem v Doubravách. Správcem nadace je Vincenc Kubíček. Dalším krokem bylo vyřízení přidělení identifikačního čísla od Českého statistického úřadu a zřízení bankovního účtu, aby se mohly začít provádět veřejné sbírky. 4. 12. 1998, po změně některých státních zákonů, se musela Nadace zrušit a vzniká "Občanské sdružení pro výstavbu kaple v Doubravách" se stejnými cíli a jejím zmocněncem je Miroslav Skovajsa.

V letech 1995 až 1998 se prováděly sbírky a plánovala se výstavba kaple, a to jen v různých vzhledových studiích, s možnostmi umístění na jednotlivých místech. Dalo by se říci, že na vzhled ani umístění kaple nebyl jednotný názor. Koncem roku 1998 převládly již jen dva názory. Jedna studie od Ing. Jana Mikulce z Luhačovic na státních pozemcích č. 1424 a č. 1431 u silnice na Březůvky vedle Ševčíkového a druhá od Ing. Jana Kubečky z Teplic nad Metují na soukromých pozemcích č. 1216 na návrší v lokalitě Ohrady.

Začátkem roku 1999 starosta obce Doubravy, pan František Žák zasílá žádost o posouzení obou variant na Okresní úřad Zlín referát kultury a referát regionálního rozvoje. Z obou institucí přichází odpověď kladná pro stavbu na návrší v Ohradách. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro výkup pozemků v této lokalitě od soukromých osob a po déle trvajícím vyjednávání a z vyšetřených peněz jsou koncem roku 2000 tyto pozemky konečně ve vlastnictví obce.

Od roku 2001 až do roku 2005 probíhají v lokalitě v Ohradách průzkumné stavební práce, rozparcelování pozemků pro prodej stavebníkům, změna územního plánu a studie zástavby rodinných domů se začleněním stavby kaple a plánování stavby komunikace a inženýrských sítí, tak aby se mohlo přikročit k prodeji stavebních pozemků. Stavební povolení na kapli Sv. Vojtěcha na návrší v Ohradách bylo vystaveno stavebním úřadem 21.10.2004. Zpracovaný projekt představoval náklady pro stavbu v hodnotě 7 milionů korun. Dnes na tomto místě vyrůstají dva rodinné domky stavebníků na parcelách 1216/109 a 1216/110.

Rok 2005 přinesl změny ve složení zastupitelstva obce. Hned na začátku roku odstoupili dva zastupitelé z funkcí a tak klesl počet zastupitelů pod pět a podle platných zákonů nebyla možnost se na ničem usnášet. Obec prozatímně spravoval stávající starosta František Minařík. Do voleb, které byly vyhlášeny až na podzim kandidovaly dvě strany a nejvíc hlasů získala nově sestavená, která zvolila za starostu Ing. Jiřího Šuláka.

Při prodeji pozemků stavebníkům nových rodinných domů v lokalitě Ohrady, byl přehodnocen záměr výstavby kaple v této dříve schválené lokalitě. Rozhodlo se zde kapli nestavět z důvodu, že by církevní stavba mezi novými moderními domy nezapadla. Proto zastupitelstvo obce na svém zasedání 31. 8. 2006 schválilo přemístění stavby kaple do středu obce - na náves Dolňansko. Objednala se studie umístění stavby a okolního parku u Ing. Arch. Jaroslava Meluzína ze Zlína. Projektem kaple a inženýrských sítí byli pověřeni projektanti Ing. Vít Kolmačka ze Zlína a Ing. Jiří Škrabal ze Želechovic.

Po zpracování projektu a všech náležitostí, vydává stavební úřad ve Zlíně 20. 3. 2008 stavební povolení na stavbu kapličky na Dolňansku na obecní parcele č. 1453/1. Může se přikročit konečně po čtrnácti letech příprav a snahy k samotné stavbě. Dne 19. 5. 2008 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby kaple. Z nabídek oslovených stavebních firem vybrala komise složená ze všech zastupitelů obce pro zednické práce jednoznačně firmu Petr Marášek Kaňovice. Zároveň se rozhodlo, že výstavba se bude provádět v jednotlivých etapách a pro každou řemeslnou práci bude vybírán z nabídek nejvhodnější dodavatel, zaručující kvalitu provedení. Tak pro stavbu kaple nebyl vybrán dodavatel jen jeden, ale spolupodílelo se více řemeslníků, což bylo časově náročné zejména pro starostu obce Ing. Šuláka.

Slavnostní výkop stavby se uskutečnil 15. 6. 2008 s účastí pana faráře z Velkého Ořechova P. Stanislava Matyáše, majitele stavební firmy Petra Maráška, zastupitelů obce, členů kapličkového výboru, zástupců sboru dobrovolných hasičů a s širokou účastí občanů. Byly vznášeny proslovy, zazněly zpěvy a podávalo se pohoštění. Celá akce měla opravdu slavnostní charakter, jen to počasí to trochu kazilo.

Dodavatelé pro stavbu kaple:
Ing. Arch. Jaroslav Meluzín ze Zlína studie a návrh ztvárnění stavby,
Ing. Vít Kolmačka Zlín projekční práce a dozor investora,
Ing. Jiří Škrabal Želechovice projekční práce,
firma Petr Marášek Kaňovice zednické práce, dlažba, omítky, fasáda,
Miroslav Spurný Provodov tesařské práce a dřevěný obklad stropu a podhledů,
Jiří Janíček Želechovice pokrývačské a klempířské práce,
KAMSTAV Provodov, manželé Semelovi, kamenný obklad podezdívky kamenem z Doubrav,
firma L.E.V. s.r.o. Mladcová, Ing. Roman Piluša, výroba oken, dveří, kúru, interiéru kaple a kovářských doplňků,
firma Plat Biskupice, firma Staša Napajedla a Pavel Mikel Kelníky pořez trámů a palubek
Pila Volenov Suchá Loz, Ing. Josef Bujáček sušení vytěženého dřeva z obecního lesa,
firma Klempos Březolupy klempířské práce,
firma Imont Zlín a Roman Kočík Doubravy elektroinstalace,
Filip Slezák Bohuslavice u Zlína zlacení křížů,
Karel Šindel Tečovice restaurátorské práce,
Tomáš Mitvalský Brno vitráže,
Jaroslav Mrázek Stavebniny Doubravy, stabevní materiál,
Josef Kadlčík Kaňovice klempířské práce,
Josef Tkadec - Zvonařství Halenkov zvony,
Jan Ševčík Kamenosochařství Kvasice - obložení schodiště.
A ostatní drobný a spojovací materiál a barvy nakupovány průběžně v obchodech.

Investice stavby kaple:
Investor stavby byla Obec Doubravy za velkého přispění z výtěžku sbírek pořádaných Občanským sdružením pro výstavbu kaple v Doubravách. Za studijní a projekční práce a za inženýrskou činnost spojenou s plánovanou stavbou kaple na návrší v Ohradách bylo uhrazeno do konce roku 2006 celkem 236.349,- Kč. V roce 2007 se zaplatilo za průzkumné práce na návsi Dolňansku 73.749,50 Kč. V roce 2008 se za výstavbu kaple uhradilo dodavatelům 2.267.834,50 Kč. V roce 2009 Obec za výstavbu uhradila 599.905,50 Kč a v roce 2010 1.224.570,60 Kč. Celkově bylo do konce roku 2010 obcí, jako investorem, zaplaceno 4.402.400,10 Kč. V době kolaudace 22. 4. 2011 bylo prostavěno obcí 4.575.035,10 Kč. Nábytek do kaple uhradila obec ve výši 123.036,- Kč. Další financování probíhalo současně se stavbou občanským sdružením. V roce 2009 částkou 102.930,- Kč, v roce 2010 zaplatilo sdružení 443.444,- Kč a v roce 2011 144.419,- Kč. Celkem do dnešního dne bylo uhrazeno Občanským sdružením pro výstavbu kaple v Doubravách dodavatelům stavby 690.793,- Kč. Zbývá ještě uhradit letošní dokončovací práce na schodišti před kaplí a přístupové cestě a závěrečnou elektroinstalaci. Poté, již v konečné částce bude budova zařazena do majetku. Dá se předpokládat, že celkové náklady na kapličku dosáhnou 5,500.000,- Kč.

Finanční sponzorské dary:
Nejmenovaný dárce výrobu zvonů v hodnotě asi 300.000,- Kč.
Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště na nábytek kaple 100.000,- Kč, na lustr kaple 60.000,- Kč a na instalaci zvonů a zvonotechniku 60.000,- Kč.
Spolek Singularistů Doubravy 150.000,- Kč.
Firma Daniel Šorm, Praha 100.000,- Kč.
Firma HVJ spol. s r.o., Malenovice na stavbu kaple 100.000,- Kč
ContiS Kaňovice zhotovení kovových křížů v hodnotě 58.985,- Kč
Firma EKAMA, s.r.o. Otrokovice,
Smíšené zboží Doubravy, Jitka Bártková,
Firma LPA, a.s. Kladno
Sbor dobrovolných hasičů Doubravy,
Obec Březůvky a občané Březůvek,
Honební společenstvo Březůvky - Doubravy,
Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy,
Farnost Luhačovice,
Farnost Bílovice,
Farnost Želechovice,
Farnost Velký Ořechov.

Na stavbu přispěli nemalými částkami:
Manželé Prachařovi Doubravy,
Ing. Jiří Malý Doubravy,
Jaroslav Říha Doubravy,
Poslanec parlamentu ČR Ludvík Hovorka Šumice,
Alois Gláz Malenovice,
Ing. Vít Kolmačka Zlín,
Ing. Josef Horňák Luhačovice,
A další a další jmenovaní i nejmenovaní dárci z širokého okolí a především z obce Doubravy.
Všem dárcům za finanční dary z celého srdce děkujeme.

Sponzorské dary na kapli:
Miroslav Krajča Březůvky - PVC plachty.
Josef Kadlčík Kaňovice - klempířské práce.
Pavel Jaroš Březůvky - terénní úpravy.
František Gajdůšek Doubravy - práce autojeřábem.
Miroslav Gajdůšek Doubravy - práce autojeřábem a terénní úpravy.
ZDV Strážná Březůvky - zapůjčení mechanizace na terénní úpravy a příprava obědů brigádníkům.
Ing. Daniel Slovák Březůvky - dovoz obědů.
Jarmila Gajdůšková Doubravy - úhrada obědů.
farnost Želechovice, P. Lubomír Vaďura - zapůjčení lešení.
FC Doubravy - socha Panny Marie.
František Bernátek Zlín - příprava a výsev trávy okolí kaple.
Ing. Stanislav Peňáz Hřivínův Újezd obraz Průvod svatých od akademického malíře Františka Peňáze.
Miroslav Skovajsa Doubravy - základní kámen.
Rodina Skovajsova Doubravy - sošku korpus těla Krista.
Marie Kudláčová Doubravy- servírování obědů pro dělníky.
Danuše Minaříková a Mgr. Barbora Navrátilová Doubravy- přípravu na vystoupení folklorního dětského souboru Doubravjánek.
Ludmila Vyoralová Doubravy - přípravu textilií k výzdobě.
Manželé Šiškovi Doubravy - poskytnutí elektřiny zpočátku stavby.
Věřící obce a zaměstnanci obecního úřadu, kteří se podíleli při výstavbě kaple brigádnickou činností.

Všem dárcům z celého srdce děkujeme.

Sdružení občanů pro výstavbu kaple v Doubravách financovalo:
Stavbu kaple z výtěžků sbírek prostřednictvím smluv o převodu dvou finančních částek 241.408,51 Kč a 900.244,- Kč na účet investora Obec Doubravy. Dále samostatně hradilo faktury dodavatelům stavby v celkové výši 690.793,- Kč. Na účtu sdružení je k dnešnímu dni finanční zůstatek 50.495,- Kč a v pokladně v hotovosti 27.215,- Kč a 50,- EUR.

Příjmy se sbírek v letech:
1995 = 17.393,68 Kč
1996 = 114.646,67 Kč
1997 = 75.442,92 Kč
1998 = 74.227,60 Kč
1999 = 8.720,79 Kč
2000 = 10.539,-- Kč
2001 = 23.346,01 Kč
2002 = 12.772,94 Kč
2003 = 125.617,81 Kč
2004 = 144.050,89 Kč
2005 = 132.114,13 Kč
2006 = 63.087,03 Kč
2007 = 218.064,50 Kč
2008 = 121.628,30 Kč
2009 = 459.826,50 Kč
2010 = 277.077,-- Kč
2011 = 25.000,-- Kč
Celkem tak sdružení získalo ve sbírkách a z výtěžků pořádaných akcí prostředky v hodnotě 1.910.155,- Kč a 50,- EUR.

Za všechny finanční dary bylo vždy poděkováno a byly vystaveny doklady o příjmu a na vyžádání potvrzení o přejetí daru.

Nemalou měrou se o získávání finančních prostředků na kapli přičinil i dětský folklorní soubor Doubravjánek, pod vedením Danuše Minaříkové a Mgr. Barbory Navrátilové. Od roku 2005 tento soubor pravidelně nacvičoval pásmo "Živý Betlém", při kterém se na kapličku pořádaly sbírky. Tímto se vlastně už i ta nejmladší generace zasloužila o vybudování tohoto díla. Ke příležitosti slavnostního svěcení o otevírání kapličky se podařilo Doubravjánek obléknout do nových krojů, aby se děti mohly důstojně účastnit této významné události. Sponzorem oblečení byla Nadace VIA - ČSOB a Poštovní spořitelna. Kroje ušila Jarmila Mališková z Provodova.

Stavba kaple se zvonicí byla zahájena v červnu 2008 a do konce roku byla vybudována hrubá stavba kaple, střešní trámová konstrukce a pokrytí břidlicí. Vedlejší zvonička byla postavena teprve zčásti. V roce 2009 se pokračovalo v tesařských pracích souběžně na kapli i zvonici, pokrývačských a kamenických pracích. Provedly se nátěry, začíná se s elektroinstalací a na podzim zvonice již dostala fasádu. Pokračovalo se intenzivně i v roce 2010. Práce probíhaly současně na obou stavbách - dokončovalo se podbití podhledů a stropu kaple, klempířské práce, elektromontáže, omítky, usazení oken a dveří, schodiště a kůru, vydláždění podlahy a nakonec fasáda barvy "slavnostní modř". S nezmenšenou intenzitou se letos finišovalo, aby mohla být kaple slavnostně vysvěcena a otevřena na svátek svatého Vojtěcha 23. dubna. Dokončovaly se různé nedodělky v budově a až to počasí dovolilo, tak se přistoupilo k vybudování vodovodní přípojky, kanalizace, přístupu od cesty a terénní úpravy okolí kaple. Kolaudace se uskutečnila v pátek 22. dubna a začala se opravovat příjezdová komunikace u kaple na Dolňansku. Bohužel svátek sv. Vojtěcha v letošním roce vychází na "bílou sobotu", a tak slavnost svěcení se uskuteční v nejbližším možném termínu o týden později.

Pátek 29. 4. 2011 odpoledne.

Vrcholí přípravy na slavnost žehnání nové kapličky. Je svolána brigáda všech složek a občanů. Uklízí a zdobí se nejen kaplička a její okolí, ale celá náves, celá vesnice. Hasiči uklízejí zbrojnici, kde se připravuje slavnostní tabule k obědu pozvaných hostů, v místní hospodě se také chystá tabule ke slavnostnímu

Hasiči přivážejí břízky a lavičky a lemují nimi cestu ke kapličce. Celou výzdobu kaple zabezpečuje paní Chmelová z Velkého Ořechova a instaluje veškeré květiny a slavobránu, jako sponzorský dar ořechovské farnosti. Věnce kolem dveří a pilířů zhotovily doubravské ženy po večerech v klubovně na hřišti. Vyrobily také krásné lilie, které vpletly do girland.

Večer je celá dědinka oděna do slavnostního šatu a všichni občané se ukládají ke spánku s uspokojením a očekáváním něčeho významného, co se zapíše na dlouhé budoucí roky do kroniky obce jako veliká a důležitá událost, na kterou budou všichni patřičně hrdi. Průběh pátečního snažení a příprav a také slavnosti následujícího dne zachytil fotograf Michal Sláma z Doubrav.

Sobota 30. 4. 2011

Dědinka se probouzí do krásného slunečného dne. Roman Kočík a Jaroslav Mikel chystají ozvučení akce. Přijíždí štáb televize NOE, který bude filmovat celou slavnost a první mši svatou v kapli sv. Vojtěcha v Doubravách. Připravují se stánky a posezení pro občerstvení hostů a prasátko na rožeň.

Pomalu se začínají sjíždět hosté. Někteří si tak trochu nesměle prohlížejí zblízka kapličku. Po deváté hodině se začínají hasiči a myslivci ve stejnokrojích, folklorní dětský soubor Doubravjánek a kapela Ořechovjané v krojích, církevní hodnostáři slavnostně oděni v rouších, pozvaní hosté a široká veřejnost ve slavnostních oblecích seřazovat u obecního úřadu k průvodu obcí.

V 9:50 přiváží pan Kadlec do naší vesničky dva zvony Silvestra a Veroniku. Umístí se na čestné místo u kaple a jsou nazdobeny. I když na poslední chvíli, přesto se stávají ozdobou slavnosti a vrcholem veškerého snažení doubravských občanů. Kolik lidí potěší dnes a kolik pozdraví svým zvukem budoucích generací.

Slavnosti se za církev římskokatolickou zúčastnili: Z Olomoucké arcidiecéze světící biskup Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, titulární biskup thunudrumský. Z naší farnosti Velký Ořechov P. Mgr. Martin Vévoda. Z farnosti Březnice P. Mgr. Jaroslav Špargl. Z farnosti Luhačovice P. Hubert Wöjcik, Dr. Z farnosti Želechovice nad Dřevnicí P. Mgr. Lubomír Vaďura. Z farnosti Kostelec na Hané P. Mgr. Stanislav Matyáš. Z Itálie - Dolomitů přijel P. Mgr. Antonín Hráček, ředitel Patoralzencentrum Velehrad Z farnosti Otrokovice přijeli P. Mgr. Josef Zelinka a jáhen RNDr.Alois Orlita, Csc. Z farnosti Zlín kaplan P. Pavel Šupol.

A jako pozvaní hosté byli přítomni za tvůrce stavby kaple - Ing. Arch. Jaroslav Meluzín, Ing. Vít Kolmačka, Ing. Roman Piluša, Petr Marášek, Jiří Janíček, Miroslav Spurný, za starosty okolních obcí - František Kolařík z Březůvek, Ing. Miroslav Majíček z Velkého Ořechova, Ing. Josef Hutěčka ze Březnice, Jiří Mikel z Kaňovic, Josef Pospíšil z Hřivínova Újezda, Ing. Arch. Jana Puškáčová z Bohuslavic u Zlína a ostatní hosté - předseda ZDV Strážná Březůvky MVDr. Josef Slovák, Ing. Marek Prachař, Ing. Ludvík Hovorka a zástupce statutárního města Zlína Mgr. Miroslav Kašný.

V deset hodin, za doprovodu dechovky, vyráží průvod od obecního úřadu ke kapli. Slavnostní písně, chodníky lemované hosty z celého širokého okolí, kteří se postupně do průvodu zařazují. Nádherné počasí, úžasná atmosféra. Jak dojemné, když svatý Vojtěch z vitráže okna vidí pokorné, ale zároveň i hrdé farníky kráčet k sobě do kapličky.

Na křižovatce se k průvodu přidává Mons. Josef Hrdlička, světící biskup. Obrovský počet hasičů z Doubrav, širokého okolí a i ze Slovenska v krásných stejnokrojích obestupují kapličku. Pan biskup, kněží, vybraní zástupci hasičů, nesoucí nový prapor, starosta obce Ing. Jiří Šulák, místostarostka Jarmila Gajdůšková, předsedkyně občanského sdružení pro výstavbu kaple Jitka Bártková, Doubravjánek a pozvaní hosté vstupují do nové kaple za zvuku slavnostních fanfár. Všichni ostatní hosté zůstávají venku před kaplí. Každý si hledá místo, odkud chce být svědkem této události.

Světící biskup vítá věřící a na adresu stavby nešetří chválou. Poté vítá pana biskupa i všechny přítomné náš pan farář P. Martin Vévoda. Následuje projev starosty obce Ing. Jiřího Šuláka, ve kterém hlavně poděkoval všem, kteří podporovali vybudování kaple a byli jakýmkoli způsobem nápomocni při stavbě. Po uvítacích projevech se mohlo započít s úkony pro vysvěcení kaple tak, aby mohla být sloužena první mše svatá. Mši doprovodil varhaník pan Zálešák z Velkého Ořechva, zpěvem Ivana Šůstková z Doubrav a dětský folklorní soubor Doubravjánek pod vedením Danuše Minaříkové a Mgr. Barbory Navrátilové.

Při mši svaté se v kapli posvětil nový slavnostní prapor sboru dobrovolných hasičů Doubravy a po ukončení obřadu se ještě u kaple požehnalo darovaným zvonům Silvestrovi a Veronice. Po slavnosti se pozvaní hosté odebrali do hospody na společný oběd. Hasiči si své hosty k obědu odvedli do zbrojnice. Ostatní přítomní dostali pohoštění přímo na návsi. Vdolečky, cukroví, slivovice, pivo a opečené prasátko od Petra Ryšánka, všeho bylo dostatek. Hosté pochvalovali celou organizaci akce i pohoštění.

Celá vesnice žila opravdu oslavou a radostí z přivítání Pána Boha ve svém středu. Pan biskup byl skutečně dojatý a s úsměvem rozdával svaté obrázky se svým podpisem. Vnášel také atmosféru radosti a pohody. K obědu se po slavnostním přípitku podávala slepičí polévka, smažený řízek a bramborový salát.

Dodavatelem jídla bylo ZDV Strážná Březůvky, kuchařky Kateřina Pučalíková a Jarmila Šůstková z Březůvek ho připravily zadarmo, jako dar kapličce. Vdolečky upekly tetinky ze Slopného a cukroví slečna Mrázková z Dobrkovic a pan Vlk z Velkého Ořechova. Dechová muzika Ořechovjané vyhrávala na návsi a poté v hospodě. Byla ozdobou celé slavnosti. Celá akce byla natočena TV Noe a fotografována Michalem Slámou. Všichni věnovali kapličce kus svého umu zadarmo. Patří jim veliké poděkování.

Otec Martin naplánoval na každé úterý navečer mši svatou. Postupně zval kněze, kteří byli pozváni na žehnání kaple, ale nemohli se z jakýchkoliv důvodů zúčastnit. Nedělní májové pobožnosti zpestřily děti z Doubravjánku svým zpěvem a stalo se téměř pravidlem.že zpívají i na mších svatých. A to otec Martin velmi kladně hodnotí. Je krásné, že kaplička bývá opravdu plná, že dobře slouží účelu, za kterým byla vybudována.

V průběhu slavnostního dne se prodávaly upomínkové předměty, brožury, sklenice a odznaky s vyobrazením kaple, nebo znaku obce. Po obřadu rozdávaly děti všem přítomným na památku svaté obrázky. Každý dostal také před slavností brožurku, ve které byla popsána historie stavby kaple a také všechhny písně, které na slavnosti zazní.

Do večera byla nově požehnaná kaplička otevřená široké veřejnosti. Lidé chodili buď si jen tak kapli prohlídnout, nebo v tichosti posedět a pomodlit se. Následující den 1. května byla v kapli první májová pobožnost a májové pobožnosti se tu konaly celý měsíc. "Díky Bohu, dílo je dokončeno, požehnáno, kéž slouží nám všem, i budoucím generacím".


hokej DOUBRAVY (Large).jpg(149 kb)

Udělení insignií obci Doubravy - 31.ledna 1997 byl naší obci udělen Parlamentem ČR znak a vlajka.
Popis znaku:
V červeném štítě švestková větev se čtyřmi ratolestmi, každá s jedním plodem, pod ním dvě uťatá lekna, vše stříbrné.
Popis vlajky: Čtrvrcený list, horní žerďové a dolní vlající pole bílé, dolní žerďové a horní vlající červené s bílým listem lekna. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

ZNAKznak.jpg(105 kb)                    VLAJKAvlajka.jpg(12 kb)


Dobové oblečení z Doubravska

Kroj v okolí Doubrav, od Bohuslavic, Šarov a Zlámence, až po Zádveřice, Biskupice a Luhačovice je Valašsko-slovenský, a to pododdíl Luhačovsko-pozlovský, další pododdíl tohoto kroje je Slavicko-slovenský, ten je v okolí Slavičína, až po Kopanice, Slovensko, na jihu Slovácko a ze severu Valašsko.
Ukázka dívčího kroje na třech fotkách: na první fotce vidíme svrchní oblečení - vestičku ("kordulka") a sukni ("fjertůšek"), na druhé fotce je sváteční halenka ("jupka") a typický červený kašmírový šátek ke kroji, na třetí fotce je spodní oblečení - spodnice pod fjertůšek a košilka ("dudky").

1kroj.JPG(227 kb)2kroj.JPG(217 kb) 3kroj.JPG(220 kb)
Ukázka dobového oblečení svobodných při dožínkách v Doubravách v roce 1947. Kroj.jpg(345 kb)

KŘÍŽE A BOŽÍ MUKA V DOUBRAVÁCH

Je pozoruhodné, že v Doubravách, jako snad téměř v jediné obci v okolí, je umístěno a zachováno šest kamenných křížů a doubravští je s úctou opatrují.

V roce 2001 se prováděla úprava účetních postupů obcí a z doporučení nadřízeného úřadu byly zahrnuty do majetku i tzv. "nalezené věci", jako třeba kříže v obci. Protože potomci jejich původních zhotovitelů a ani církev o ně nejevila zájem a obec je čas od času nechávala opravit, tak bylo rozhodnuto, aby přešly do vlastnictví všech, tedy obce. Pro jejich zařazení do majetku bylo zapotřebí pozvat k ohodnocení soudního odhadce pana Jaroslava Pavelku z Přerova, jako Znalce oboru stavebně - kamenických prací. Vypracoval posudek a kříže byly ohodnoceny celkem na 746.646,-Kč. Zároveň byly kříže nafoceny.
Pro pracovní materiál bylo všem šesti křížům dáno číselné označení a název: kříž č. 1 "U Záhorového 43", č. 2 "U Pavelkového 124", č. 3 "U zvonice", č. 4 " Směr Velký Ořechov", č. 5 " Směr Bohuslavice" a kříž č. 6 "U Benedělového 146".

Kříž u Záhorového "nechal v roce 1906 zbudovat z odkazu zemřelé manželky Marianny pan Tomáš Pavelka", tolik z kroniky. Nápis zezadu na kříži nám to potvrzuje, zní: "KŘÍŽ TENTO ZBUDOVÁN NÁKLADEM MARIE PAVELKOVÉ V DŮBRAVÁCH L.P.1906". Je na obecním pozemku č. 1452/2. V současné době u něj probíhají májové pobožnosti pro "Chalůpčany", totéž se děje i u kříže u Pavelkového, kde se schází modlit zase věřící z "Dolňanska". U obou křížů je vybudováno posezení. Restaurátorské práce na něm probíhaly v létě 2006 za celkovou cenu 43.000,- Kč. Na tuto opravu poskytl Krajský úřad dotaci 30.000,- Kč. Když byl kříž demontován a odvezen, byl pod něj zhotoven nový betonový sokl a okolí kříže a lípy, která roste před ním, bylo upraveno zídkou z betonových prefabrikátů.

Kříž u Pavelkového je vlastně památník padlým z první světové války. Stojí na obecní parcele č. 1452/1 u bývalé cesty "Hore Dvořiskem" a nahradil dřevěný kříž vyřezávaný, který tam stál dlouho před ním. Kdo a kdy ho postavil jsem zatím nezjistila, ale vzpomíná se ve školní kronice, že o Velikonocích 1932 již byl a v hasičských zápisech z výročních schůzí se vzpomíná dokonce na Velikonoce 1931. Muselo to být podle pamětníků krátce před rokem 1931.Nápis zezadu není, je jen vpředu - "PAMÁTCE PADLÝCH VE VÁLCE 1914-1918" a pod tímto nápisem je seznam 12 občanů s daty narození a úmrtí a dole je nápis
"Ó JEŽÍŠI SMILUJ SE NAD NÁMI V ŽIVOTĚ, I PŘI NAŠEM SKONÁNÍ AMEN".

Mikel Jan 25.6.1892 - 5.11.1918
Bernatík Alois 17.4.1893 - 18.3.1915
Hložek Vincenc 2.9.1893 - 31.12.1915
Mrázek Jan 21.1.1900 - 25.8.1918
Kolařík Robert 7.6.1898 - 27.2.1920
Zábojník František 7.2.1878 - 14.9.1916
Pekař Josef 13.2.1874 - 25.1.1919
Mikel Vít 9.9.1899 - 22.9.1922
Gregor František 6.10.1871 - 17.12.1917
Mikel Vincenc 24.9.1896 - 4.3.1927
Mikel Jan 20.6.1890 - 19.3.1916
Máčala Ludvík 27.8.1898 - 1.3.1919

Tento kříž byl opraven jako poslední, na podzim roku 2008 za celkovou částku 35.000,- Kč s dotací od Krajského úřadu ve výši 20.000,- Kč. .

Kříž u zvonice je nejhodnotnější ze všech a nejzdobnější. Jako jediný je z jiného materiálu a to z božanovského pískovce, ostatní kříže jsou z hořického pískovce. Stojí na obecním pozemku parcele č. 1454/2. Nápis zezadu oznamuje zhotovitele i rok vzniku: "L.P.1893, JINDŘICH NÁPLAVA, KAMENICKÝ MISTR V BUCHLOVICÍCH". Restaurován byl v roce 1998 za 25.000,- Kč. V tomto roce byl také pod něj zhotoven nový sokl a provedena i úprava a výsadba okolí kříže a roubené zvonice.

Kříž ve směru na Velký Ořechov stojí nad první pravotočivou zatáčkou, při výjezdu z obce u staré, dnes již nepoužívané, původní cesty. Obvykle se až sem chodilo při rozloučení se zesnulým a dále se nebožtík odvážel na hřbitov na Velký Ořechov. Je na pozemku paní Lysoňkové, parcela 66/2 a nechal ho zhotovit Tomáš Chmela, rolník, místo starého dřevěného. Nápis zezadu zní "KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ POSTAVILI TOMÁŠ A FRANTIŠKA CHMELOVI Z DŮBRAV L.P. 1911". Restaurován byl v roce 1997 za 10.000,- Kč.

Kříž ve směru na Bohuslavice na kopci vlevo nad obcí u silnice je na pozemku Gajdůškových, parcela č. 204, v nynějším honu "Dílca". Vytesaný nápis zezadu je "KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ POSTAVILI JAN A FRANTIŠKA GAJDŮŠKOVI Z DŮBRAV L.P. 1911" a nápis vpředu je " F. Neuman Kroměříž". Podle všeho je tento kříž téměř shodný a jakoby ze stejné dílny jako předchozí. V roce 2004 byl již v hrozném stavu, zatékalo do spár a byl nakloněn, protože neměl pevné základy a také trpěl chemickými posypy silnice. Byl restaurován v zimě 2004/2005 za 50.000,- Kč a pro jeho blízkost k silnici byl posunut o asi dva metry do pole na vybetonovaný základ.

Kříž u Benedělováho v "Chaloupkách" stával vždy u chodníčku mezi bývalými drobnými staveními na obecním pozemku 1452/2. Zhotovila ho firma František Gregor, Uherský Brod, postaven obcí a ze sbírek na místo starého dřevěného kříže a světil se 10.7.1932. Nápis zezadu není, z pravého boku je destička a nápis je jen vpředu - "POZORUJ LÁSKU JEŽÍŠE KRISTA NA KŘÍŽI, HLAVA NAKLONĚNA BY TĚ POLÍBILA, RUCE ROZEPJATY BY TĚ POJALY, SRDCE OTEVŘENÉ BY TĚ U SEBE SKRYLO, SV.AUG." Pod křížem jsou prý podle pamětníků uloženy pozůstatky toho starého dřevěného. Říkala to Marie rozená Čelůstková z blízkého domu č.74. Restaurován byl v roce 2006 za 43.000,- Kč.

Na žádost občanů 17. 7.2006 schválilo zastupitelstvo jeho přemístění na prostranství k č. p. 93 na státní parcelu č. 1424/1. Byl pod něj zhotoven nový betonový sokl a upraveno okolí. I na tento kříž byla poskytnuta dotace 30.000,- Kč.

Restaurátorské práce na křížích prováděl pan Filip Slezák z Bohuslavic u Zlína, umělecký kamenosochař.

muka v Pasekach2006.jpg(288 kb)

Nářečím se nazývají v Doubravách Boží muka "obrázky" a říká se "u obrázka". Lidé je stavili povětšinou na místě nějakého neštěstí a nebo jako zastavení k motlitbě u cest.

Boží muka "Za Bilkovým" byla za č. p. 51 na dřevěném trámku u chodníčku "Hore Drahama" na parcele č. 1392/1, kudy se chodilo z "Dolňanska" na Velký Ořechov. Již tam nejsou asi patnáct let. Zde byl také přestěhován před druhou světovou válkou i dobový dřevěný vyřezávaný kříž od č. p. 47. Ten zde již nepůsobil důstojně, protože byl ve spodní části poškozen hnilobou a začal se naklánět a byly obavy, že spadne na nový, vedle stojící kamenný a poškodí ho. Tento dřevěný kříž byl asi v 50 až 60 letech minulého století od Bilkového odstraněn, údajně jej odvezli památkáři do depozitu, ale to nikdo již neví
a v Muzeu města Zlína o tom není záznam.

"V Záhumenicích" byla boží muka v trnkové hrázi na sloupku vpravo od silnice na Velký Ořechov z pravé strany mostku přes příkop pro vjezd na cestu "Hore březím" parcelu č. 1392/2. Možné je, že je vzal na opravu pan Pastyřík z č.p. 2 a již je nestihl opravit, zemřel v roce 2005 v nedožitých 82 letech.

Boží muka "V Ohrádkách" byla na dubu vlevo u silnice, při výjezdu do velkoořechovského katastru, přibližně na parcele č. 1364. Nyní jsou umístěna na protější straně silnice na třešni. Zde se stalo 16.7.1957 neštěstí. Při číhané na srnce tam byli smrtelně zraněni dva myslivci pan František Svízela z č. 65 a Jan Mikel "Adrýsků", který býval na bytě u "Fabišů" č. p. 64. Na Dolňansku se říká, že se neštěstí stalo v "Dubečkoch", tím se myslí část "Ohrádek", ale již na katastru velkoořechovska, tam, co začíná lesík.

"Záhumenice na Drahách" byla boží muka na břaku ( javor břek ) pod cestou na Velký Ořechov, asi 50 metrů pod nynějším vodojemem, přibližně na parcele č. 1390.
Již zde nejsou, břak uschnul a byla přenesena na stodolu nahoře v zahradě domu č. p. 8.

"Na Psinkoch" jsou boží muka u cesty do "Hor" za vsí na trámku v zarostené trnkové aleji u Pastyříkového pole, na parcele č. 363. Stojí ještě dnes, ale již jsou zpustlé a neudržované.

Boží muka "Na začátku Hor" jsou blízko sebe hned tři. Nalézají se u "Zlínského chodníka" na parcele č.1416 cesta "K Oskorůšným" až kousek dál v lese na buku, který stál uprostřed jakoby ostrůvku mezi cestami, kde z jedné strany se chodilo a z druhé jezdily vozy. Při poutním procesí z Malenovic na Provodov se tady poutníci zastavovali a modlili a pak míjeli Doubravy a zkratkou přes les pokračovali ke Březůvkám. Na tom starém a velkém buku jsou dva obrázky, jeden větší ve dřevě s vyobrazením Panny Marie a jeden z boku malý v kovové kaplici s obrázkem Provodovské madony. Na mladém buku vedle je obrázek Krista.

"V Pasekách" jsou boží muka za "Uhliskama" u strmé cesty, která rozděluje "Paseky" a "Zápasečí", až za "Garlíkovou" studánkou na parcele č. 752/1 a poblíž parcely č. 754/1. Zde ranila mrtvice pana Františka Gregůrka z č. 63. V kronice z toho roku se píše: "Dne 27.října 1947 zemřel náhle zdejší občan domkář v chalůpkách pan František Gregůrek v čís. 63; týž den dopoledne šel za Paseku hrabat list zdráv, ale jak šel lůkama Uhliskovýma pociťoval slabost a nevolnost, ale šel pořád až za paseku jak začal jíti do kopce klesl na zem, chtěl povstati a už nemohl a zůstal ležet a za chvíli zemřel následkem mrtvice, byl stár 55 let." Tento obrázek je ještě stále udržovaný.

Boží muka "U Verešového obrázku" jsou umístěna na dubu na kraji pole pod Březůvským hřbitovem u silnice v pravotočivé zatáčce, přibližně na parcele č. 1045. Zde se zabil údajně přezdívaný "Vereša", asi pan Zábojník z Provodova, když s traktorem navážel kámen z Doubrav do Březůvek.

"Na Mikulcovém poli" v "Ohradách" jsou na parcele č. 1216/8 boží muka ještě dnes. Na trámku je umístěná kaplice, původně byla mezi stromy, ale nyní je na volném prostranství. Jejich osud se na tomto místě asi naplňuje, pro výstavbu nových, moderních rodinných domků. Zde prý, podle vyprávění pamětníků, babička Mikulcová asi v roce 1955 spadla z jabloně. Mikulcovo stavení v "Chalůpkách" č. 54 je již zbouráno. ( PZN: 2006 jsou přenesena do "Chaloupek" k č. 146 na místo bývalého kamenného kříže, který se přestěhoval na náves k Ševčíkovému č. 93. )

"U Oskorušek" jsou na dubu na začátku lesíka u cesty na Březůvecké paseky po pravé straně, v parcele č. 1058.

"Na stodole u č. p. 8" jsou boží muka v zatáčce k Velkému Ořechovu poblíž kříže na parcele č.68. Byly sem asi přeneseny Františkem Malaníkem z již vzpomínaného břaku na "Drahách". Dne 18. 8.1966 šel František Mikel z č. 8 do seníku v zahradě, a když přecházel můstek přes příkop, tak spadl po hlavě do příkopu a zlomil si vaz.

"Na Kamenci" asi 300 m hluboko v lese po pravé straně lesní cesty do Hřivínova Újezda stojí další boží muka. Často vzpomínaná doubravskými, ale nejsou na katastrálním území Doubrav, ale již na hřivínovskoújezdském. Údajně tam zastřelil myslivec při lovu omylem svého syna.

Na hasičské zbrojnici je umístěna "Soška sv. Floriánka", byla darována Sboru dobrovolných hasičů 21.července r. 1996 ořechovským panem farářem páterem Hubertem Wojcizikem při oslavě stého výročí založení hasičského sboru v Doubravách. Posvěcena byla téhož dne dopoledne při mši svaté na výletišti na místním hřišti. Soška pochází z Polska, je 65 cm vysoká a váží 3,25 kg.

Ve vsi byl ještě "Svatý Floriánek". Stál u cesty pod č. p. 42 a byl odstraněn při rozšiřování silnice a stavbě zídky a chodníku. Svatý Floriánek byl namalován na plechu v rámu a ten byl umístěn na dřevěném hranolu a krytý stříškou.

Na domě č. 69 - Mrázkovi byla "Panna Marie" ve vestavěné prosklené skříňce čela budovy, byla zcizena asi roku 1990.

Zapsala Václava Říhová, podklady čerpány z vyprávění pamětníků, kronik a z účetních záznamů.