zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Rozhlas

MR.gif(9 kb)MR.gif(9 kb)MR.gif(9 kb)MR.gif(9 kb)MR.gif(9 kb)
Zprávy místního rozhlasu obce Doubravy

1.12.2021

Soukromá firma ROKUP bude ve čtvrtek 2. prosince v 8:00 hod. u zastávky autobusu prodávat v akci krmivo s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 250 Kč, vitamínové doplňky pro drůbež, a také vykupovat králičí kůže v ceně 18Kč za kus.

Obec Březůvky pronajme provozovnu pohostinství. Bližší info na OÚ. Písemné nabídky zasílejte na starosta@brezuvky.cz.


Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI dne 28.11.2021.

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36,  IČO:  04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308


Drůbežárna Prace bude v pátek 12. 11.  ve 14:15 hod. prodávat roční slepice za 100 Kč, mladé červené kuřice za 200 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.  

Svozová firma informuje, že v rámci včerejšího svozu komunálního odpadu ve naší obci, posádka zjistila velký výskyt zeleného biologicky rozložitelného odpadu, především listí, v odpadových nádobách. 
Prosí o informování občanů a sjednání nápravy.


Pan doktor Minařík oznamuje, že v Doubravách bude ordinovat už jen jednou za měsíc. Další ordinace bude dne 23.6.2021 v obvyklou dobu od 10 do 11h.

Jménem organizátora Vás zveme do sportovního areálu v Doubravách, kde bude od dnešního dne  - vždy v pracovní dny od 16 hodin - probýhat společenská „akce“ Léto s Capri-Sun CUPem. Jedná se o každodenní volnočasové setkávání dětí a jejich rodičů v areálu fotbalového hřiště, s možností využití připravených sportovišť a s posezením při ZAJIŠTĚNÉM občerstvení.


2.6.2021
Kynologický spolek Doubravy zve k úvodnímu tréninku sportovní kynologie na cvičiště za fotbalovým hřištěm. Úvodní trénink se uskuteční 12.června v 16h. Z důvodu opatření proti Covidu je třeba nahlásit účast na tel.775 359 737, email 
KSDOUBRAVY@EMAIL.CZ nebo osobně na čísle popisném 7. Těšíme se na hojnou účast.

22.3.2021
Vzhledem  k nouzovému stavu nebude Moravská vodárenská provádět odečty vody a žádá Vás o nahlášení stavu Vašich vodoměrů nejlépe formou SMS na tel.číslo: 725 120 373 a to ve tvaru Doubravy- č.p.- stav vodoměru.

5.10.2020
Obec umístila novou odpadovou nádobu na použité jedlé oleje a tuky z domácnosti ke sloupu el.vedení mezi bytový dům a obecní úřad. Vhazujte olej do nádoby prosím v uzavřených PET lahvích. Děkujeme, že přispíváte k čistému životnímu prostředí.
28.7.2020
Obec Kelníky nabízí k prodeji měkké jehličnaté palivové dřevo, předevší jde o dřevo napadené kůrovcem. Cena je 320 Kč/prm, zájemci ať volají lesnímu hospodáři p. Kudrnovi na tel. 724 623 739 nebo na obecní úřad tel. 608 514 352.

Upozorňujeme občany, že se v okolí množí případy návštěv podvodníků a zlodějů v domácnostech. Nabádáme hlavně starší občany, aby si zamykali brány a dveře a osobám, které se jim budou představovat jako prodejci, nebo zprostředkovatelé nových smluv na dodávku elektřiny neotvírali.  Bývá zvykem, že pokud někdo přijede do obce, tak se zajde první nahlásit na úřad a my vás rozhlasem informujeme, že bude chodit po obci a nabízet zboží či služby. Ve vlastním zájmu takovou předem neohlášenou návštěvu nahlaste buď na obecní úřad 577 991 077, nebo zrovna na Policejní hlídku  974 666 751, která si osoby prověří. Buďte všímaví ke svému okolí, zapište si poznávací značku auta, směr odjezdu a stručný popis osob. Pomůžete tak k rychlejšímu dopadení pachatelů. 


Vážení občané, firma Martin Kytka - Rizikové kácení si Vám dovoluje nabídnout své služby v oboru  kácení stromů, rizikového kácení stromolezectvím a ořezávání stromů. Ceny stanovuje po osobní prohlídce a posouzení rizikovosti a náročnosti práce. V případě, že potřebujete pokácet nebo ořezat strom volejte na číslo 737 635 748. Tešíme se na případnou spolupráci.


Staré příspěvky:
Oznamujeme občanům, že na dvoře za obecním úřadem je přistaven kontejner na neskladný odpad. Upozorňujeme občany, že kontejner na neskladný odpad slouží jen na uložení opravdu neskladného odpadu, to je takového, který se pro svůj objem a velikost nedá uložit do popelnice. V žádném případě neslouží na odkládání zahradního odpadu, který si každ občan musí likvidovat na vlastním pozemku kompostováním nebo jiným vhodným způsobem. Neslouží ani k ukládání kovového odpadu na který je určen jiný kontejner na dvoře a neslouží k odkládání nebezpečného odpadu. Dvůr za úřadem je uzamčen a klíče od brány jsou na obecním úřadě. Dále za hospodou a obchodem jsou kontejnery na sklo, pokud je některý zaplněn, používejte k uložení druhý a nestavte sklenice na zem ke kontejneru. Plasty se sbírají pravidelně podle rozpisu jedenkrát měsíčně v přichystaných pytlích svozem po obci. Pokud si nebudete jisti v otázce odkláádání odpadu, dotazujte se na obecním úřadě a rádi vám poradíme.

Hasiči varují občany před nebezpeřným plošným vypalováním suchého porostu na volných plochách, které může způsobit nekontrolované rozhoření s možným ohrožením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště senioři by se měli mít na pozoru a neměli by přeceňovat své síly. Hasiči proto občanům doporučují, aby případné spalování odpadu na zahrádkách hlásili předem na telefon 950 670 222, chtějí tak předejít zbytečným výjezdům a planým poplachům, které každoročně provází toto období. Zároveň upozorňujeme, že povinností každého občana je počínat si tak, aby nedošlo k požáru. Je třeba dodržovat správné zásady bezpečnosti a v případě nebezpečí ihned přivolat pomoc hasičů na čísle 150 nebo 112.