zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Informace


OBEC DOUBRAVY, Doubravy č. 45, p. Březůvky 763 45, IČO: 00283886, účet KB: 10721661/0100,
E-mail: podatelna@doubravy.cz, tel.: 577 991 077, mobil starosta: 725 121 099, E-mail: starosta@doubravy.cz,   Datová schránka - ID: jvgbsii

12.02.2024
Informace Ředitelství silnic Zlínského kraje - povinnost vlastníka pozemku provádět ořez dřevin

05.02.2024
Kotlíkové dotace - 2024

29.01.2024
Havárie vody - možnost nahlášení

12.01.2024

Charita Zlín - informace
05.01.2024
Informace pro rodiče - Dětská skupina Březolupy


UPOZORNĚNÍ NA OŘEZ STROMŮ

18.12.2023
Informace k platbě místního poplatku za odpad a stočné

Informace k platbě místního poplatku za psa

29.11.2023
Finanční úřad pro Zlínský kraj rozšiřuje v období od 2. do 31. ledna 2024 INFOLINKY k dani z nemovitých věcí


10.11.2023
VAROVÁNÍ před podvodnými SMS 

02.11.2023

Výzva EGD k odstranění dřevin ohrožujících provoz elektrického distribučního zařízení

 Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

21.08.2023


ZVONIČKA    

Po měsících ticha se naše roubená zvonička opět rozezněla. Rekonstrukce je dokončena a památka z historie obce potěší nejen místní občany, ale i její návštěvníky.  

Celkovou renovaci šindelové střechy, nátěry i výměnu poškozených dřevěných částí zvoničky, provedla firma Keliwood s.r.o., o nové srdce zvonu a jeho zprovoznění se postarala firma Impuls - B, s.r.o.  

Obnova naší zvoničky - nemovité kulturní památky - byla provedena v roce 2023 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Poděkování patří i paní Jarmile Miklové za ochotu, poskytnutí zázemí i občerstvení pro řemeslníky.  28.07.2023

Omezení - dočasná změna v dopravě - během akce Barum Czech Rally Zlín 2023


20.06.2023

V rámci podpory třídění odpadu v obci si občané mohou vyzvednout v úřední hodiny (pondělí a středa 8 - 12 a 13 - 17h) na obecním úřadě jeden set tašek na třídění na číslo popisné. Tašky jsou po stranách slepovací, pevné a praktické na přenášení tříděného odpadu do nových kontejnerů, které budou rozmístěny na 6 místech v obci (viz nová vyhláška) 22.06.2023. 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE .


31.05.2023

Informace o odpadovém hospodářství obce za rok 2022


03.05.2023

Informace  - úplná uzavírka Biskupice

Uzavírka - příloha


Vážení občané,
spustili jsme pro zkušební verzi služby MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?

  • Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.
  • Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů apod.
  • Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
  • Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
  • Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.

V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště apod.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: https://doubravy.munipolis.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu. Rádi vám pomůžeme. Uzavírka na ul.Březnická - výlukové jízdní řády
Uzavírka silnice Dobrkovice - Velký Ořechov

Poplatek za odpad 2023
Poplatek za psa 2023Sazebník poplatků za služby a sazebník úhrady nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Ceník - samotěžba dřeva pro místní občany v obecním lese

Ceník moštování

07.12.2022
V prosinci dojde k celostátním změnám v jízdních řádech
Novinky integrovaného dopravního systému Zlínského kraje 2023

22.11.2022

Desatero pro šetření energie v domácnostech

16.11.2022

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Strážná Březůvky - Doubravy dne 2.12.2022 v 17h


Od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Založte si datovou schránku

Založte si identitu občana

Používejte datovku


Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo práce a sociálních věci ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí spustili informační web www.zkrotimeenergie.cz, na kterém lze najít typy, jak uspořit energie a ušetřit, případně jaké dávky mohou pomoci v nouzi.


SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 12.10.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.9.2022

Otevírací doba obchodu je přechodně upravena následovně:

Pondělí - Sobota: 7:00 - 17:00

Neděle: 8:00 - 12:00


08.08.2022

OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODU OD 8.8.2022

Pondělí - Pátek: 6:30 - 18:00

Sobota:                7:00 - 17:00

Neděle:                8:00 - 12:00


NESTAČILI JSTE SI VYŘÍDIT CESTOVNÍ PAS?


08.06.2022

Změna v Integrované dopravě Zlínského kraje - časové jízdné


2.4.2022

Opadové hospodářství obce Doubravy v roce 2021


1.4.2022

Změna slev jízdného

Ceník jízdného

Ceník železnice


31.03.202203.03.2022
Zlínský kraj - Jak pomoci Ukrajině - co mohu teď udělat18.2.2022
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu


13.12.2021
Energetika - informace pro zákazníky
Energetický regulační úřad - informace zejména pro seniory
Dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

6.12.2021
Upozornění - odstranění dřevin ohrožujících provoz elektrického distribučního zařízení

25.11.2021
Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka


Nabídka paliativní péče


1.10.2020
Obec umístila novou odpadovou nádobu na použité jedlé oleje a tuky z domácnosti ke sloupu el.vedení mezi bytový dům a obecní úřad. Vhazujte olej do nádoby prosím v uzavřených PET lahvích. Návod viz leták níže. Děkujeme, že přispíváte k čistému životnímu prostředí.

Informace Obecního úřadu v Doubravách:

Ke konci roku 2018 je hlášeno v Doubravách 568 obyvatel a 4 cizinci. V roce 2008 to bylo 482 obyvatel a před 20 lety 448 obyvatel. Nárůst obyvatelstva je v posledních dvou dekádách asi 6,2 za rok.
Letos se narodilo v obci 13 občánků, přistěhovalo se do obce 15 nových obyvatel, odstěhovalo se 7 a zemřelo 5 občanů.
Podle věku je statistika následující: dětí do 6 let je 53, žáků od 7 do 18 let je 85, mladých od 19 do 25 je 29, produktivního věku od 26 do 64 je 323 a starších 65 let je 78.
Nejčastější současné příjmení v obci jsou Mikel, Miklová 22x, Gajdůšek, Gajdůšková 20x, Jurák, Juráková 19x, Zábojník, Zábojníková 16x a Gregůrek, Gregůrková 14x.
Jména žen a dívek – Marie 17x, Ludmila 12x, Eva 11x, Jana 10x, Ivana 8x, Jarmila 7x, Alena, Lenka, Věra, Veronika, Martina, Eliška a Jitka jsou 6x, Zdeňka, Monika, Hana a Kristýna jsou 5x.
Jména mužů a chlapců – Jaroslav 21x, Josef 15x, jan a Miroslav 14x, František 11x, Michal a Petr 10x, David, Milan, Martin, Jiří a Radim 9x, Tomáš 8x, Radek 7x, Zdeněk, Roman, Karel, Stanislav a Pavel 6x, Vojtěch, Alois, Lukáš a Filip 5x.
Ostatní jména jsou obsazeny čtyřikrát a méně.

190 budov má přiděleno č. popisné, z toho 8 budov není určeno k bydlení, 1 budova je bytový dům o 6 bytech a 20 budov je bez hlášených obyvatel.  Zaniklá č. popisná při demolici domu jsou 1, 11, 15, 44, 46, 49, 53, 54, 62, 67, 73, 79, 83, 84, 106 a 120. Tato čísla již opakovaně nelze přidělit. Zatím nejvyšší č. popisné bylo přiděleno 222.

Vypracovala Václava Říhová (ohlašovna obce Doubravy)


Sazebník poplatků za služby a úhrad za poskytnutí informací pro rok 2019 - 2021


Pracovníci katastrálního úřadu Zlín děkují všem občanům za jejich vstřícnost a ochotu pomáhat jim v jejich úkolech při provádění obnovy katastrálního operátu naší obce.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.
Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.
K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.

Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).

U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. 

Další normou, která  tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).

Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§ 22  (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

§ 16 Povinnosti osob

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem.

Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití).  Proto i odpady u údržby areálu podniků (klest, tráva…) musí předávat osobě oprávněné.

Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1)     V lesích je zakázáno
k)      kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
(2)    Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3)  Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;

Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby (Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011).

Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).Využití této aplikace profesionální hasiči preferují před oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto možnost nikterak nevylučuje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.

Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete další doplňující údaje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje (1.3.2017)NAHLÁŠENÍ KONTROLOVANÉHO PÁLENÍ HASIČŮM
Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době navyšuje počet telefonátů o kontrolovaném pálení, kterých hasiči přijímají až několik desítek denně, prosím o předání následující informace obyvatelům ve Vaší obci.

HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!

Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost. 
  paleni.hzszlk.eu  
Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.

       


INFORMAČNÍ LETÁK O UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE A PŘIPOJOVÁNÍ SE NA ROZVODNÉ SÍTĚ VODY, PLYNU, ELEKTŘINY, TELEFONU A KANALIZACE.    (Dne 30. 7. 2012) 

Platné právní předpisy ve znění pozdějších předpisů, kterými se provádí tato směrnice:

Č. 128/2000 Sb., - Zákon o obcích

Č. 13/1997 Sb., - O pozemních komunikacích

Č. 361/2000 Sb. - O provozu na pozemních komunikacích

Č. 183/2006 Sb., - O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Č. 274/2001 Sb., - O vodovodech a kanalizacích

Č. 40/1964 Sb., - Občanský zákoník

Č. 80/2006 Sb., - Silniční zákon

Č. 500/2004 Sb., - Správní řád 

Správní úřady pro obec Doubravy:

Silniční správní úřad – Obecní úřad Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45

Stavební úřad – Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Vodoprávní úřad - Magistrát města Zlína, odbor ŽP a Ze, Zarámí 4421, 761 40 Zlín 

Postup pro užívání místních komunikací upravuje zákon č. 13/1997

Obec Doubravy má ve vlastnictví a správě pozemní komunikace zapsané v pasportu místních komunikací obce Doubravy.  Každému je umožněno užívání těchto komunikací podle účelu jejich zhotovení (chůze, jízda).  
Obecní úřad Doubravy, jako Silniční správní úřad chrání veřejný přístup na pozemní komunikace.
Vlastníci pozemku, na kterém se místní komunikace v obci nalézají, jsou povinni užívání strpět. Rozhodující pro posouzení, zda pozemek je účelovou komunikací je faktický stav, jeho využívání neuzavřeným okruhem osob po delší dobu. 
Na místní účelové komunikaci nesmí být bez povolení úřadu uložena překážka, ani nesmí být omezeno, nebo znemožněno její užívání.  Porušení je přestupkem  ( § 42, zákona č. 13/1997) a může být pokutováno. 
Povolení pro dočasné užití komunikace je možné s předchozím souhlasem starosty a to na dobu nezbytně nutnou pro naložení či složení nákladu (dovoz uhlí, dřeva, stavebního materiálu,…). Povolení vydává Obecní úřad Doubravy na základě předchozí žádosti občana.
 Silniční správní úřad po projednání s Policií ČR může upravit nebo omezit přístup na komunikaci.

Parkování na komunikaci

Při stání automobilu na komunikaci musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
Při zastavení automobilu na komunikaci musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (§ 25, odst. 3, zákona č. 361/2000). 

Rozvodné sítě a připojování

Obec Doubravy má ve vlastnictví sítě - hlavní řád vodovodu, plynovodu, kanalizace jednotné, směsné a místní komunikace zapsané v pasportu místních komunikací obce Doubravy.
Obec Doubravy nevlastní rozvody nízkého napětí elektrického proudu a telekomunikačního zařízení.
Připojení na jednotlivé sítě bude stavebníkům umožněno na základě jejich žádosti s uvedením č. obecní parcely, ve které budou přípojky situovány a s uvedením č. parcely majitele pozemku, který se bude napojovat.  K žádosti majitel pozemku přiloží snímek katastrální mapy, do kterého provede situační zákres plánovaného záměru pro připojení se.
Obecní úřad přijme tuto žádost a na jejím základě zveřejní záměr obce vypůjčit uvedený obecní pozemek stavebníkům na dobu určitou – do kolaudace nebo uvedení do provozu stavby přípojek. Záměr bude zveřejněn minimálně 14 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.
Po schválení záměru v zastupitelstvu obce, starosta obce uzavře s majitelem smlouvu o výpůjčce, která bude sloužit po dobu povolovacího řízení na příslušném stavebním a vodoprávním úřadě. 
Připojení se na STL plynovod obce je zpoplatněno příspěvkem ve výši  5.000,- Kč za přípojku. 

C, Postup pro umožnění majitelům přípojek uzavřít smlouvu o věcném břemeni:

 Po uplynutí uvedené doby výpůjčky obecního pozemku stavebníkům, je možnost uzavřít s obcí smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavebníky nebo majitele nemovitostí jako oprávněné a obec jako povinnou z věcného břemene. Tuto smlouvu lze vložit do katastru nemovitostí trvalým zápisem na list vlastnictví pro obě smluvní strany a jejich právní nástupce. 
Majitel přípojky, kterou bude chtít trvale zapsat v katastru nemovitostí, podá obci žádost s uvedením č. obecní parcely, ze které jsou přípojky vedeny a s uvedením č. parcely majitele, která je napojena. K žádosti přiloží geometrický plán skutečného zaměření stavby přípojky s ochranným pásmem, stanoveným zákonem v 5-ti vyhotoveních. 
Obecní úřad přijme tuto žádost a na jejím základě zveřejní záměr obce, jako povinné, zřídit věcné břemeno s žadatelem, jako oprávněným, v mezích a hranicích geometrického plánu. 
Věcné břemeno pro majitele přípojek se zřizuje bezúplatně pro přechod obecního pozemku k nemovitostem v jejich vlastnictví.
Obec může zajistit sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene a ověření podpisů zdarma.
Geometrický plán, poplatek na katastrální úřad a ostatní náklady vzniklé s uzavřením smlouvy hradí žadatelé.
 


Prodáváme šikmé letecké snímky obce z léta 2015, vhodné k zarámování na stěnu o rozměru 40 x 60 cm. Cena jedné fotografie je za 250,- Kč. Snímek č. 2 a č. 7.
 

Oznamujeme občanům, že obec na podzim 2015 nakoupila moštovací zařízení. Moštování budou provádět zaměstnanci obce, kteří jsou proškoleni v obsluze zařízení a jsou připraveni zpracovat vaše ovoce dle zapsaného pořadníku. Moštovat se bude v sezónu vždy v pondělí a středu, podle zájmu, nejpozději do 16:00 hodin na parkovišti před obecním úřadem. Moštování a počet dávek si sjednejte na obecním úřadě, kde budete zapsáni do pořadníku. Množství na jednu dávku je 5 zarovnaných zeleninových bedýnek doma omytého ovoce. K moštování si dovezete potřebné množství omytého ovoce, uzavíratelnou bandasku na převoz moštu a pytel na odvoz výpresků. Úhrada pro domácí bude jen za spotřebovanou energii a vodu, za jednu dávku moštování 20,- Kč.