zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Úvod
Elektronická úřední deska Obecního úřadu Doubravy:

Fyzická deska Obecního úřadu Doubravy se nachází vedle obchodu č.p.121 ve skleněné vitríně a je přístupná 24 hodin denně.  Elektronickou úřední desku provozuje obecní úřad na svých webových stránkách obce www.doubravy.eu. Tato elektronická úřední deska, vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. správnímu řádu, je shodná svým obsahem kamenné úřední desce. 


INFORMACE O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ DO DOKUMENTŮ
Všechny dokumenty (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu) jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Doubravách v úředních hodinách nebo na webových stránkách obce.  Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.  

15.02.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -  ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVY
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Výkres základních členění území
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů ZPF
Výkres širších vztahů
Text - identifikace
Text - odůvodnění
Text - výrok

14.02.2024
Rozpočtové opatření č.5/2023 - příloha č.3 zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 29.1.2024
Rozpočtové opatření č.1/2024 - příloha č.4 zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 29.1.2024

06.02.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha veřejné vyhlášky

19.01.2024
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 29.1.2024 v 17h

12.01.2024
Záměr obce č.1/2024
Příloha záměru č.1/2024

04.01.2024
Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle §18 zákona č.106/199 Sb.

03.01.2023
Schválený rozpočet MLZ na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2025 - 2027

28.12.2023
Záměr obce č.16/2023
Příloha záměru č.16/2023

22.12.2023
Rozpočet obce Doubravy na rok 2024 schválen usnesením č.95/2023 dne 27.11.2023

07.12.2023
Místní program obnovy venkova pro obec Doubravy na období 2024 - 2027

05.12.2023
Návrh rozpočtu MLZ 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MLZ 2025-2027

22.11.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Kunovice
Celková situace
Detail okolí letiště
Ochranná pásma se zákazem laserových zařízení
Seznam překážek

16.11.2023
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 27.11.2023 v 17 hodin

10.11.2023
Návrh rozpočtu obce Doubravy na rok 2024

Záměr obce č.15/2023
Příloha záměru č.15/2023

02.11.2023
Rozpočtové opatření č.4/2023


31.10.2023
DOTACE Z FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE - Program na podporu obnovy venkova

20.10.2023
Pozvánka na veřejné projednání projektu  - veřejné prostranství v centru obce - 30.10.2023

13.10.2023
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 23.10.2023 v 17 hodin

05.10.2023
Záměr obce č.11/2023
Příloha záměru č.11/2023

Záměr obce č.12/2023
Příloha záměru č.12/2023

Záměr obce č.13/2023
Příloha záměru č.13/2023

Záměr obce č.14/2023
Příloha záměru č.14/2023

08.09.2023

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 18.9.2023 v 17 hodin


21.08.2023

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí


17.08.2023

Záměr obce č.10/2023

Příloha záměru č.10/2023


16.08.2023

Veřejná vyhláška - povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci - Barum Rally Zlín

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Příloha č.6

Příloha č.7

Příloha č.8


07.08.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích -  Barum Czech Rally Zlín

Příloha č.1 vyhlášky

Příloha č.2 vyhlášky


03.08.2023

Záměr obce č.9/2023

Příloha záměru č.9/2023


01.08.2023

Záměr obce č.8/2023

Příloha záměru č.8/2023


18.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Řízení o návrhu Územního plánu Doubravy s prvky regulačního plánu

Dokumentace

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Velký Ořechov

Příloha 1

Příloha 2


04.07.2023

MLZ - schválený závěrečný účet 2022

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o uzavírce provozu - RALLYE ZLÍN


29.06.2023                  

Rozpočtové opatření č.3/2023


26.06.2023   

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Doubravy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2022

Závěrečný účet - sestava GORDIC

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty

Příloha


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy 2022


13.06.2023

MLZ - návrh závěrečného účtu 2022


09.06.2023

V pondělí 19. června 2023 od 18:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení závěrečného účtu obce za rok 2022, schválení obecně závazné vyhlášky obecního systému odpadového hospodářství, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


26.05.2023

Návrh závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022

Rozvaha 2022

Výkaz zisku a ztrát 2022

Příloha


25.05.2023

Rozpočtové opatření č.2/2023

Záměr obce č.6/2023
Příloha záměru č.6/2023

Záměr obce č.7/2023
Příloha záměru č.7/2023

05.05.2023

V pondělí 15. května 2023 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, rozpočtové opatření a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


28.04.2023

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 - obec Doubravy


26.04.2023

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 - Vodárna Zlín a.s.


25.04.2023

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - 1/28 parcela St. 150 dne 14.6.2023

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - 1/28 parcel č. 20/9 a 20/20 dne 14.6.2023

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Zlínský kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2023

Informace k dani

Informace k zasílání složenek k dani


13.04.2023

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 - hromadný předpisný seznam


04.04.2023

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - 18.5.2023


09.03.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Velký Ořechov a Kaňovice

Příloha č.1 vyhlášky

Příloha č.2 vyhlášky


03.03.2023

V pondělí 13. března 2023 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.
 


24.02.2023

Záměr obce č.5/2023 


Příloha k záměru č.5/2023


20.02.2023

Veřejný vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Příloha veřejné vyhlášky

Výzva neznámým vlastníkům půdy v katastrálním území Doubravy

Příloha k výzvě

Záměr obce č.4/2023

Příloha k záměru č.4/2023

Ředitelství silnic Zlínského kraje - upozornění  vlastníkům pozemků, z nichž vyrůstá vegetace


10.02.2023

Veřejnoprávní smlouva - dotace obce SDH Doubravy - hasičský sport 2023


07.02.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Příloha


02.02.2023

Záměr obce č.2/2023

Příloha k záměru č.2/2023

Záměr obce č.3/2023

Příloha k záměru č.3/2023


01.02.2023

Rozpočtové opatření č.1/2023


31.01.2023

Rozpočtové opatření č.8/2022


20.01.2023

V pondělí 30. ledna 2023 od 18:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je rozpočtové opatření č.8/2022 a opatření č.1/2023, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


04.01.2023

Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb.

Záměr obce č.1/2023

Příloha k záměru obce č.1/2023


30.12.2022

Rozpočtové opatření č.7/2022


21.12.2022

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


16.12.2022

Rozpočet obce Doubravy na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Doubravy 2022 - 2025


08.12.2022

Schválený rozpočet MLZ na rok 2023

Střednědový výhled rozpočtu MLZ 2024 - 2026


02.12.2022

V pondělí 12. prosince 2022 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je jednací řád obce, rozpočet obce na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu obce, plán inventur za rok 2022, rozpočtové opatření č.7/2022, aktualizace ceníků obce, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


30.11.2022

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu dne 29.12.2022 v 11:00 


25.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022-2025

Návrh rozpočtu obce Doubravy pro rok 2023


22.11.2022

Veřejná vyhláška - Společné jednání o návrhu Územního plánu Doubravy

Opatření obecné povahy - Územní plán Doubravy

Základní výkres o členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část A - výrok

Textová část B - odůvodnění

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF


18.11.2022

Rozpočtové opatření č.6/2022


15.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MLZ pro roky 2024 - 2026

Návrh rozpočtu MLZ pro rok 2023

Upozornění EG.D na povinnost ořezu dřevin


14.11.2022

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - část p.č. 20/9 a 20/20

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci na p.č. St. 150

Informace - volba prezidenta České republiky 13.-.14.1.2023 


04.11.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - včelí mor


30.10.2022

V pondělí 7. listopadu 2022 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


13.10.2022

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 21.10.2022 v 17h


05.10.2022

Záměr obce č.8/2022

Příloha k záměru č.8/2022


27.09.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva obce


23.09.2022

Rozpočtové opatření č.5/2022


19.09.2022

Veřejná vyhláška - možnost převzetí nově zpracovaných osnov pro vlastníky lesa (od Dřevnice na sever)


02.09.2022

V pondělí 12. září 2022 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je rozpočtové opatření č.5/2022, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


25.08.2022

Veřejná vyhláška - uzavírka provozu na pozemní komunikaci - Barum Czech Rally Zlín

Situace

Vyjádření DSZO

Vyjádření KOVED

Vyjádření Z GROUP BUS


24.8.2022

Nařízení č.3/2022 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov v kat.území Doubravy aj.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Barum Czech Rally Zlín

Příloha č.1

Příloha č.2


18.08.2022

Veřejná vyhláška - povolení - 15. TRUCK SRAZ ZLÍN 2022

Obrazová příloha

Harmonogram


12.08.2022

Výzva nezmámým vlastníkům nemovitostí

Seznam neznámých vlastníků nemovitostí v k.ú.Doubravy aktualizovaný k 1.8.2022


08.08.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu v Doubravách - přechody pro chodce, informační panel pro měření rychlosti

Příloha


25.07.2022

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o povolení užívání pozemní komunikace pro akci 15.Truck sraz Zlín 2022

Příloha

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o uzavírce provozu - Barum Rally Zlín 2022

Příloha


21.07.2022

Informace - volby do Zastupitelstev obcí 2022


12.07.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích Velký Ořechov

Příloha č.1

Příloha č.2


07.07.2022

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 - 2022


Informace o volbách do Zastupitelstva obce Doubravy

Na základě § 27 odstavce (3) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zveřejňujeme:

- obec Doubravy tvoří 1 volební obvod,

- počet členů Zastupitelstva obce Doubravy pro volební období 2022 – 2026 je stanoven na 7,

- potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu nezávislých kandidátů do Zastupitelstva obce Doubravy je 25,

- potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů do Zastupitelstva obce Doubravy je 42.

                                                                   Ing. Jiří Šulák

                                                                         starosta

 Vyvěšeno: 2. 7. 2022 


29.06.2022
Záměr obce č.7/2022
Příloha

24.06.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022

23.06.2022
MLZ - závěrečný účet za rok 2021

02.06.2022

V pondělí 13. června 2022 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


31.05.2022
MLZ Návrh závěrečného účtu 2021 a Zpráva z auditu 2021
MLZ účetní výkazy 2021

26.05.2022
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Doubravy

25.05.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022

13.05.2022
Záměr obce č.6/2022
Příloha

10.05.2022
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha veřejné vyhlášky

06.05.2022

V pondělí 16. května 2022 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je rozpočtové opatření č. 3/2022, volba přísedící u soudu, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.04.05.2022
Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2021
Závěrečný účet - výkaz
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha

29.04.2022
Moravská vodárenská, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 - obec

25.04.2022
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na 2022 - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí
Informace ke zpřístupněnému předpisnému seznamu a splatnost daně
Informace k zasílání složenek pro platby daně

Záměr obce č.5/2022
Příloha záměru

20.04.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022

19.04.2022
Odpověď na žádost č.2/2022 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.
Odpověď na žádost č.3/2022 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1.04.2022

V pondělí 11. dubna 2022 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení závěrečného účtu obce za rok 2021, rozpočtové opatření č.2/2022, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.31.03.2022
Usnesení vlády ČR - prodloužení nouzového stavu, krizové opatření, zvýšení částek životního a existenčního minima
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha
Záměr obce č.4/2022
Příloha

22.3.2022
Návrh závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Výkaz pro hodnocení planění rozpočtu 2021
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha

15.3.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci správního obvodu Zlín
Příloha č.1
Záměr obce č.2/2022
Příloha záměru č.2/2022
Záměr obce č.3/2022
Příloha záměru č.3/2022

8.3.2022
Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 Zásad rozvoje Zlínského kraje
Záměr obce č.1/2022
Příloha

3.3.2022
Nouzový stav od 4.3.2022
Rozpočtové opatření MLZ č.1/2022

14.2.2022
Změna čísla položky rozpočtové skladby
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.7/2021

31.1.2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje

28.1.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Doubravy dne 7.2.2022

20.1.2022
Dražební vyhláška (elektronická dražba) - pozemek v KÚ Doubravy
Ředitelství silnic Zlínského kraje - výzva vlastníkům pozemků - údržba vegetace

7.1.2022
Odpověď na žádost č.1/2022 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

3.1.2022
Schválený rozpočet MLZ 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MLZ 2023 - 2025
Rozpočtové opatření MLZ č.3/2021

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb.

20.12.2021
Finanční úřad - informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

15.12.2021
Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočet obce Doubravy na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Doubravy 2023 - 2024

9.12.2021
MLZ - Rozpočtové opatření č.1/2021
MLZ - Rozpočtové opatření č.2/2021

7.12.2021
Návrh rozpočtu MLZ na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MLZ 2023 - 2025

29.11.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Doubravy
Návrh zadání Územního plánu Doubravy

26.11.2021
Nouzový stav od 26.11.2021
Sbírka zákonů - 0194-2021
Platná opatření od 26.11.2021

19.11.2021
Návrh rozpočtu hospodaření obce Doubravy na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Doubravy na roky 2023 - 2024

V pondělí 6. prosince 2021 od 17:00 hodinse bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024, návrhu rozpočtu obce pro rok 2022, rozpočtové opatření č.6, plán financování obnovy kanalizací, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

3.11.2021
Rozpočtové opatření č.5/2021

15.10.2021
V pondělí 25. října 2021 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, plán inventur 2021, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

8.10.2021
Záměr obce č.11/2021
Příloha 

30.9.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha č.1

23.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

15.9.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
Příloha 1

14.9.2021
Rozpočtové opatření č.4/2021

25.8.2021
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - uzavírka provozu v rámci Barum Rally
Příloha 1
Příloha 2

24.8.2021
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy
Příloha k výzvě

20.8.2021
Volby do Poslanecké sněmovny - volební okrsek, jmenování zapisovatelky

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Barum Rally
Příloha 1
Příloha 2
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na dalších pozemních komunikacích - Barum Rally
Příloha 1
Příloha 2

18.8.2021
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha

17.8.2021
V pondělí 6. září 2021 od 17:00 hodinse bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude rozpočtové opatření č.4, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

Záměry obce č. 6-10/2021

9.8.2021
Volby do Poslanecké sněmovny - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

30.7.2021
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o uzavírce provozu
Situace

8.7.2021
Závěrečný účet MLZ za rok 2020
Účetní výkazy 2020

7.7.2021
Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Příloha
Rozpočtové opatření č.3/2021

23.6.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Obrazová příloha k veřejné vyhlášce

18.6.2021
V pondělí 28. června 2021 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce za rok 2020, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další.
Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

11.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha

8.6.2021
MLZ Návrh závěrečného účtu 2020 a zpráva z auditu 2020
MLZ účetní výkazy 2020

2.6.2021
Záměr obce č.5/2021
Příloha k záměru č.5/2021

28.5.2021
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné opatření - mor včelího plodu ve Zlínském kraji

10.5.2021
Rozpočtové opatření č.2/2021

23.4.2021
Moravská vodárenská, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

21.04.2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2021
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2021
Informace k zasílání složenek - daň z nemovitých věcí 2021

V pondělí 3.května 2021 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2021, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

16.4.2021
Záměr obce č.2/2021
Příloha k záměru č.2/2021

Záměr obce č.3/2021
Příloha k záměru č.3/2021

Záměr obce č.4/2021
Příloha k záměru č.4/2021


14.4.2021
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

1.4.2021
Veřejná vyhláška

29.3.2021
Usnesení vlády ČR ze dne 26.3.2021 - prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021

23.3.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 26.02.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021

19.3.2021
Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2021

18.3.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

5.3.2021
V pondělí 15. března 2021 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

4.3.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -  přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích od 1.4.2021 do 31.3.2022
Příloha č.1

2.3.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 1.3.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 1.3.2021 - změna č.1
Usnesení vlády ČR ze dne 1.3.2021

1.3.2021
Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.
Usnesení vlády ČR ze dne 28.02.2021
Zákon o mimořádných opatřeních COVID-19, zákon o kompenzačním bonusu
Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021

26.2.2021
Záměr obce č.1/2021
Příloha k záměru č.1/2021

24.2.2021
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - výměna nebo přechod vlastnických práv
Příloha č.1
Usnesení vlády ČR ze dne 23.2.2021

18.2.2021
Výzva neznámým vlastníkům půdy v katastrálním území Doubravy
Příloha k výzvě

16.2.2021
Usnesení vlády ČR ze dne 15.2.2021
Opatření hejtmana ze dne 15.2.2021

9.2.2021
Usnesení vlády ČR ze dne 8.2.2021

4.2.2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Rozpočtové opatření č.7/2020


29.1.2021
Usnesení vlády ze dne 28.1.2021 - opatření

25.1.2021
Usnesení vlády ČR ze dne 22.1.2021 - prodloužení nouzového stavu do 14.2.2021
Změna č.2 opatření hejtmana Zlínského kraje

15.1.2021

V pondělí 25. ledna 2021 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení rozpočtového opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce na rok 2020, žádosti, kontrola úkolů, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.11.1.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje - prodloužení opatření - školy

8.1.2021
Usnesení vlády ze dne 7.1.2021 - prodloužení nouzového stavu

6.1.2021
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

31.12.2020
Opatření hejtmana Zlínského kraje - školy - leden 2021

Informace Finančního úřadu - daň z nemovitosti

Schválený rozpočet MLZ 2021
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2022-2024

23.12.2020
Usnesení vlády ze dne 23.12.2020
      

22.12.2020
Usnesení vlády ze dne 21.12.2020

18.12.2020
Usnesení vlády ze dne 17.12.2020

15.12.2020
Usnesení vlády ze dne 14.12.2020

9.12.2020
Schválený rozpočet obce pro rok 2021
Rozpočtové opatření č.6/2020
Změna č.1 střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2024

8.12.2020
Usnesení vlády ze dne 7.12.2020

6.12.2020
Návrh rozpočtu MLZ 2021
Návrh rozpočtového výhledu MLZ 2022 - 2024

30.11.2020
Usnesení vlády ze dne 30.11.2020

23.11.2020
Usnesení vlády ze dne 20.11.2020 - prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020

20.11.2020
V pondělí 30. listopadu 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení změny střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtu obce na rok 2021, žádosti o dotaci akce „Oprava místní komunikace“ v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni. 

13.11.2020
Návrh rozpočtu hospodaření obce pro 2021


3.11.2020
Změna č.2 rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - COVID

2.11.2020
Usnesení vlády ze dne 2.11.2020

30.10.2020
Usnesení vlády ze dne 30.10.2020 - prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020

27.10.2020
Usnesení vlády ze dne 26.10.2020

23.10.2020
Usnesení vlády ze dne 23.10.2020

22.10.2020
Usnesení vlády ze dne 21.10.2020

20.10.2020
Usnesení vlády ze dne 19.10.2020

19.10.2020
Změna č.1 rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - COVID - vzdělávací zařízení pro děti 3-10 let 

13.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020

9.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č.994,995,996,997 a 998

2.10.2020
V pondělí 12. října 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení plánu inventur, záměrů obce, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

EON - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č.9 - omezení provozu škol

1.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č.957 a 958 - nouzový stav na 30 dnů

25.9.2020
Mimořádné opatření  - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
Mimořádne opatření - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
Zlínský kraj - volební stanoviště pro zvláštní způsob hlasování
Záměr obce č.14 a 15 - vypůjčka, směna a prodej pozemků

23.9.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č.8 - Studenti VŠ 

18.9.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice č.7 - roušky na hromadných venkovních akcích nad 100 osob

17.9.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Zlínského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví- upřesnění povinnosti nosit roušky
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení činnosti v provozovnách, maloobchodních prodejnách, trzích, knihovnách apod.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení hromadných akcí

15.9.2020
Rozpočtové opatření 5/2020

9.9.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID - povinnost nosit roušky

2.9.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.4/2020

31.8.2020
Výzva neznámým vlastníkům půdy v katastrálním území Doubravy
Příloha k výzvě

28.8.2020

V pondělí 7. září 2020 od 17:00 hodinse bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je změna č.5 rozpočtu hospodaření obce 2020, , kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.25.8.2020
leták Na veřejnosti bezpečně - COVID
leták Roušky od 1.9.2020 - COVID

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID

24.8.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.3/2020

21.8.2020
Záměr obce č.13/2020 - vypůjčka obecního pozemku

17.8.2020
Volby do zastupitelstev krajů - informace, jmenování zapisovatelky

28.7.2020 - 31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec
Příloha č.1

27.7.2020
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - schválení komplexních pozemkových úprav
Příloha  k rozhodnutí

30.6.2020
Rozpočtové opatření 4/2020

29.6.2020
Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu LZ za rok 2019
MLZ Zpráva audit 2019
MLZ Rozvaha 2019
MLZ Vykaz ZaZ 2019
FIN2019


16.6.2020 
Závěrečný účet obce Doubravy za rok 2019
Audit obce za rok 2019
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha

9.6.2020
Záměry obce č. 6-12/2020 - prodej či směna obecních pozemků

5.6.2020
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu LZ 2019
MLZ Návrh závěrečného účtu 2019
MLZ Zpráva audit 2019
MLZ Rozvaha 2019
MLZ Vykaz ZaZ 2019
FIN2019


5.6.2020

V pondělí 15. června 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce za rok 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.22.5.2020
Záměr obce č. 4/2020 a 5/2020 - výpůjčky obecních pozemků
Rozpočtové opatření 3/2020

Zveřejněno 19. 5. 2020:

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019

Návrh závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

Příloha

8.5.2020

V pondělí 18. května 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schválení aktualizace plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, změna č.3 rozpočtu hospodaření obce 2020, , kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


28.4.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 

23.4.2020
Finanční úřad pro Zlínský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Informace k veřejné vyhlášce
Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné za rok 2019

6.4.2020
Opatření obecné povahy - kůrovec
Svěsit: 31.12.2022

3.4.2020
Záměr obce č.1,2,3/2020 - prodej obecních parcel č. 1452/62, 1452/63,1452/68 a 1452/69 - předzahrádky před RD č.60, 110 a 152

26.3.2020
Rozpočtové opatření 2/2020

KORONAVIRUS

Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádná opatření

30.4.2020
Web Vlády ČR s aktuálními opatřeními

30.3.2020
Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Usnesení vlády ČR ze dne 30.3.2020

27.3.2020
Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Rozhodnutí hejtmana č.7 - regulační opatření v Dopravě

26.3.2020
Opatření - zpřísnění - na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob

25.3.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

24.3.2020
Usnesení vlády ČR k vyhlášenému nouzovému stavu ze dne 23.3.2020
Opatření - omezení volného pohybu osob prodlouženo do 1.dubna 2020 do 6:00h
Opatření - úprava vyhrazené doby pro nákup seniorů
Rozhodnutí hejtmana - regulační opatření v dopravě

20.3.2020
Informace pro seniory
Opatření - Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních
Opatření - nová nákupní doba pro seniory od 7:00 do 9:00h

19.3.2020
Usnesení vlády - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest, od 10 do 12h smí nakupovat v potravinách POUZE osoby starší 65 let, atd.


18.3.2020
Nařízení hejtmana - zákaz pohybu bez ochranných pomůcek
Opatření - Záruka COVID
Opatření - výjimky ze zákazu prodeje
Opatření - poskytování sociálních služeb
Opatření - zákaz zdravotním zaměstnancům čerpat dovolenou


16.3.2020
Aktuální opatření Finančního úřadu
Usnesení vlády ČR - zákaz vstupu cizinců
Usnesení vlády ČR - krizové opatření - karanténa
Opatření - znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Opatření - zákaz - obchody

13.3.2020
Opatření - zákaz pořádání akcí s účastí nad 30 osob
Opatření - zákaz školní docházky
Opatření v mezinárodní osobní dopravě
Opatření - dočasná ochrana vnitřních hranic
Opatření - zákaz vstupu do ČR a cestování do rozikových zemí
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu

12.3.2020
Usnesení vlády ČR - nouzový stav
Informace Ministerstva školství k nouzovému stavu

10.3.2020
Mimořádné opatření - zákaz akcí nad 100 osob
Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách
Mimořádné opatření - povinnost strpět kontrolu příznaků, součinnost


9.3.2020

Aktuální informace Krajské hygienické stanice - ITÁLIE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -zákaz  prodeje osobních ochranných prostředků
Informace pro občany o koronaviru
Mimořádné opatření - povinnost nahlásit pobyt v Itálii


6.3.2020

Mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví
Výzva krajské hygienické stanice vzdělávacím zařízením

4.3.2020

Výzva Krajské hygienické stanice


3.3.2020

KORONAVIRUS - informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
6.3.2020
Ukončení mimořádného opatření státní veterinární správy - včelí mor

V pondělí 16. března 2020 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


24.2.2020
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy
Příloha k výzvě

18.2.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha 1

6.2.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích
Příloha 1
Příloha 2

29.1.2020
Rozpočtové opatření 1/2020
Změna č.6 rozpočtu hospodaření obce 2019

14.1.2020
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V pondělí 27.ledna 2020 se bude od 17:00 hodin konat v zasedací místnosti obecního úřadu řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů , změna č.1 rozpočtu hospodaření obce 2020, změna č.6 rozpočtu hospodaření obce 2019, nová výše odměn zastupitelů, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.


19.12.2019
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Doubravách
Záměr obce č.5/2019 - vypůjčit část p.č.8/13

11.12.2019
Schválený rozpočet hospodaření obce v roce 2020

10.12.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec

9.12.2019
Schválený rozpočet Mikroregionu LZ 2020

Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu LZ 2021-2023

3.12.2019
Střednědobý výhled Mikroregionu LZ 2020-2022

22.11.2019
V pondělí 2.prosince 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování návrhu rozpočtu obce pro rok 2020, dodatek smlouvy s TS Zlín, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další. Zasedání je veřejné a všichni jste na něj zváni.

20.11.2019
Návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu LZ v roce 2020

Rozpočtový výhled Mikroregionu LZ 2021-2023

15.11.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

Návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2020

5.11.2019
Rozpočtový výhled obce  Doubravy 2020 - 2024

30.10.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o výběru poplatků v roce 2020

Změna č.5 rozpočtu hospodaření obce 2019

17.10.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

11.10.2019
V pondělí 21.října 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování střednědobého rozpočtového výhledu, plánu inventur, knihovního řádu, obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místních poplatcích, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další.

10.10.2019
Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí


30.9.2019
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doubravy

6.9.2019
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy

Příloha k výzvě

3.9.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb (archiv)


2.9.2019
Záměr obce č.4/2019 - vypůjčit obecní parcelu č.18/32 a 1216/26 k umožnění vybudování vodovodní přípojky, příjezdu a příchodu k RD

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 

30.8.2019
 V pondělí 9.září 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování střednědobého rozpočtového výhledu, výše místních poplatků pro rok 2020, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další.

26.8.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb (archiv)
22.8.2019


21.8.2019
Veřejná vyhláška - schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Doubravy

18.7.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi Doubravami a Bohuslavicemi


11.7.2019
Veřejná vyhláška - zahájení řízení - Schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Doubravy

3.7.2019
Nařízení státní veterinární správy - ukončení opatření  - včelí mor

26.6.2019
Změna č.4 rozpočtu hospodaření obce 2019

25.6.2019
Záměr obce č.3/2019 - vypůjčit obecní parcelu 1453/2 a 1506 k vybudování příjezdu k RD č.12

7.6.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

V pondělí 17. června 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2018, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.

Zveřejněno 31.5.2019 - 19.6.2019
Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu LZ za 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MLZ FIN 2018
Výsledovka MLZ 2018
Rozvaha MLZ 2018
Audit hospodaření Mikroregionu LZ za 2018

22.5.2019
Změna č. 3 rozpočtu hospodaření obce 2019

21.5.2019
Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Uhliska

20.5.2019
Zveřejnění telefonického spojení do volební místnosti

9.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

3.5.2019

V pondělí 13. května 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2018, změna rozpočtu č.3 roku 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.


2.5.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné za 2018

Změna č.2 rozpočtu hospodaření obce 2019

Zveřejněno 26. 4. 2019:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018(9 písemností)
Připomínky mohou občané uplatnit do 10. května 2019 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.

Závěrečný účet, účetní uzávěrka, zpráva a návrh usnesení pro ZO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za 2018

Inventarizační zápis 2018


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Příloha k výkazu 2018

Hlavní kniha účetnictví 2018

Závěrečný účet 2018 sestava

Tyto dokumenty budou zveřejněny do doby vypracování ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019


25.4.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018


24.4.2019

Finanční úřad pro Zlínský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Informace k veřejné vyhlášce

9.4.2019

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 a jmenování zapisovatelky

Opatření obecné povahy - kůrovec


2.4.2019

Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy

Příloha k výzvě


25.3.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


19.3.2019:

Nařízení veterinární správy, africký mor prasat - ukončení opatření v chovech prasat


7.3.2019:

V pondělí 18. března 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude průběh stavby rekonstrukce šaten a klubovny, úklid veřejného prostranství v obci 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.


4.3.2019:

Optření obecné povahy-vyhláška-dopravní značení při opravě zídky u č. 9

Grafická příloha k OOP-vyhlášce


28.2.2019:

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 1.4.2019 do 31.3.2020

Obrazové přílohy


4.2.2019:

Změna č. 6 rozpočtu hospodaření obce 2018

Změna č. 1 rozpočtu hospodaření obce 2019


28.1.2019:

Záměr obce č. 1 a č. 2 - vypůjčit obecní parcelu 1452/1 v lokalitě Sůchov k zasíťování RD č.p. 40 a 41

14.1.2019:

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


19.12.2018:

Změna nařízení stát. veterinární správy - africký mor prasat


13.12.2018:

Schválený rozpočet MLZ 2019

10.12.2018:

Schválený rozpočet hospodaření obce v roku 2019

Změna č. 5 rozpočtu hospodaření obce 2018

Rozhodnutí o povolení vyjímky z ochrany medvěda hnědého na území Valašska


29.11.2018:
 Změna nařízení veterinární správy - africký mor prasat

Úplné znění nařízení po změnách - vymezení zamořené oblasti AMP


20.11.2018-13.12.2018:

Opatření obecné povahy - stanovení úpravy dopravního značení - křižovatka

Situační plán k OOP


19.11.2018-17.12.2018:

Správní řízení o udělení výjimky-odchyt, převoz, případně usmrcení -medvěd hnědý


16.11.2018-4.12.2018:

Veřejná vyhláška-aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje


13.11.2018-3.12.2018:

Návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2019


29.10.2018-14.10.2018:

Oznámení o zahájení řízení udělení vyjímky - medvěd hnědý - odchyt, převoz, případně usmrcení

Příloha - Usnesení


8. 10. 2018:

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doubravy

3. 10. 2018-17.12.2018:
Seznam pozemků státu nabízených k propachtování
Příloha

1. 10. 2018-17.10.2018:
Veřejná vyhláška odboru dopravních řízení - nové dopravní značení na křižovatce v Doubravách
Grafická příloha k vyhlášce

10.9.2018-10.12.2018:
Rozpočet obce pro rok 2018 - schválený a rozpočtová opatření 1.- 4. roku 2018

Zveřejněno 10. 9. 2018-17.10.2018:
Obecně závazná vyhláška o výběru poplatků v roce 2019

Zveřejněno 27. 8. 2018:
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy
Příloha k výzvě - jmenný seznam

Zveřejněno 22. 8. 2018-19.9.2018:
Záměr obce č. 7/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Vypůjčit obecní pozemek 1453/2 na návsi Horňansko za potokem k umožnění vybudování zpevněného příjezdu a přístupu k rodinnému domu č. p. 14.
Zveřejněno 6. 8. 2018-17.9.2018:
Nařízení st.veterinární správy: Vymezení ohnisek nákazy moru včelího plodu Provodov a Březnice
Dražební vyhláška (elektronická) na pozemky v kú Doubravy

Zveřejněno 30. 7. 2018-19.11.2018:
Nabídka pozemků ČR k pronájmu
Seznam parcel

Zveřejněno 17. 7. 2018:
Informace pro volby konané v říjnu 2018

Územní plány obcí zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html
Územně plánovací dokumentace:
http://www.zlin.eu/uzemne-planovaci-dokumentace-cl-658.html
Zveřejněno 2. 7. 2018-6.8.2018:
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

Zveřejněno 29. 6. 2018-12.7.2018:
4. výzva pro předkládání žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova.

Zveřejněno 29. 6. 2018-20.7.2018:

Záměr obce č. 6/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení ) 
Vypůjčit obecní pozemek 1453/1 na návsi Dolňansko k umožnění vybudování vodovodní přípojky k rodinném domu č.p. 148.


Zveřejněno 12. 6. 2018:
Změna rozpočtu obce č. 3, navýšení výdajové strany o 10.000,Kč

Zveřejněno 12. 6. 2018:
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 dne 11.6.2018

Zveřejněno 6. 6. - 22. 6. 2018:
Ukončení veterinárního nařízení - mor včelího plodu

Zveřejněno 28. 5. - 13. 6. 2018:
Frézování silnice v obci - veřejná vyhláška
Frézování silnice - plánek k vyhlášce

Zveřejněno 23. 5. 2018:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017(9 písemností)
Připomínky mohou občané uplatnit do 7. června 2018 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.
Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva a návrh usnesení pro ZO
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za 2017
Inventarizační zápis 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztrát 2017
Příloha k výkazu 2017
Hlavní kniha účetnictví 2017
Závěrečný účet 2017 sestava
Tyto dokumenty budou zveřejněny do doby vypracování ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018


Zveřejněno 7. 5. 2018:
2. rozpočtové opatření 2018

Zveřejněno 6.4. - 9. 5. 2018:
Záměr obce č. 5/2018  ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek 1454/1 na návsi Horňansko k umožnění vybudování příjezdu a příchodu k rodinném domu č.p. 85.Zveřejněno 16. 3.- 4. 6. 2018:

Oznámení katastru o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním


Záměr obce č. 4/2018  z 15.3.2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek 1452/3 na návsi Dolňansko k umožnění vybudování přípojek na plyn, vodu, kanalizace a příjezdu a příchodu k novostavbě rodinného domu na parcele 15/1.  Zveřejněno 15. 3. - 4. 4. 2018


Záměr obce č. 3/2018 z 13.3.2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemky 18/32 a 1216/26(1216/1) v lokalitě Ohrady k umožnění vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č 166. Zveřejněno 13. 3. - 29. 3. 2018


Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 23 .2. 2018:
Rozpočet MLZ pro rok 2018

Zveřejněno 5. 2. - 26. 2. 2018:
Záměr obce č. 2/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek PK 1452/1 v lokalitě Chaloupky k umožnění vybudování příjezdu a příchodu k rodinnému domu na parcelách číslo st. 140 a 25/3.


Zveřejněno 2. 2. - 23. 2. 2018:
Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu
Seznam pozemků


Zveřejněno 2. 2. - 27. 2. 2018:
Státní veterinární správa vymezuje zamořenou a vysoce rizikovou oblast - africký mor prasat


Zveřejněno 29. 1. - 26. 1. 2018:

Záměr obce č. 1/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení ) 

Záměrem obce je:  Vypůjčit obecní pozemek PK 1452/1 v lokalitě Chaloupky k umožnění stavby přípojek vodovodní, NN, napojení na kanalizaci a vybudování příjezdu a příchodu k novostavbě na parcelách číslo st.471/7 a 471/23.
Zveřejněno 29.11.2017:
Návrh rozpočtu obce 2018 byl zveřejněn od 13.11.2017 do 28.11.2017 a schválen usnesením č. 87/2017 dne 28.11.2017.
Zveřejněno 15.11.2017:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 27.11.2017:
Návrh rozpočtu MLZ 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 12.6.2017:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MLZ za rok 2016
Závěrečný účet MLZ za rok 2016

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2016 (8 písemností)

(Zveřejněno 19. 4. 2017, sejmuto bude až po přezkoumání hospodaření obce za rok 2017)

Závěrečný účet obce 2016
Inventarizační zpráva 2016
Audit - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
Rozvaha- bilance 2016
Výkaz Zisku a ztrát 2016
Příloha k tomuto Výkazu ZaZ 2016
Hlavní kniha účetnictví za rok 2016Povinně zveřejňované informace

1. Název povinného subjektu:            Obec Doubravy 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: Územně samosprávný celek vymezen hranicí obce, spravovaný 7-mičlenným zastupitelstvem voleným z řad občanů. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 

3. Organizační struktura:  

Starosta Ing. Jiří Šulák,

Místostarostka Jarmila Gajdůšková,

Úřednice obecního úřadu a účetní obce Marta Toboláková

4. Zřizované organizace a spolky:

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Doubravy, starosta SDH Marek Miškářík

5. Kontaktní údaje:

Adresa                        Obec Doubravy, Doubravy č. 45, pošta Březůvky 763 45

Ičo:                             00283886

Dič:                            CZ00283886, (obec není plátcem daně)

Bankovní spojení        účet 10721661, kód banky 0100 (KB)

Telefon pevná linka    577 991 077,  

Mobilní telefon           725 121 099,

Email a podatelna       doubravy@volny.cz 

Webové stránky         www.doubravy.eu 

Datová schránka         jvgbsii

Úřední hodiny:            pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin

6. Podání žádosti, stížnosti, podnětu, návrhu, dožádání, opravného prostředku či jiných podání: místem je Obecní úřad Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45 způsobem ústním, listinou či elektronickým podáním v době úředních hodin.

7. Rozpočet a rozpočtový výhled: Každoročně vyvěšeno na úřední desce při návrhu a schvalování rozpočtu, v ostatní dny k zaslání na základě žádosti o poskytnutí informace nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

8. Žádosti o informace: Osobně v kanceláři Obecního úřadu Doubravy, telefonicky, elektronicky prostřednictvím el. podatelny, datové schránky ID nebo písemně na adresu Obecního úřadu adresa viz. výše uvedeno.

9. Příjem žádostí a dalších podání: Stížnost lze podat písemně, osobně, faxem nebo elektronicky – bez požadavku zaručeného el. podpisu na výše uvedené kontaktní údaje obce Doubravy v jazyce českém nebo slovenském. Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. Stížnost se vyřizuje nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. Žádost o informaci musí obsahovat tyto údaje: komu je určena, legislativní předpis, dle něhož se podává, jméno, příjmení, datum narození, místo TP žadatele, u firmy IČ.

10. Opravné prostředky: Při podání opravných prostředků proti rozhodnutí povinného subjektu občané postupují ve smyslu poučení, které je součástí každého rozhodnutí, včetně adresy, na kterou se opravné prostředky zasílají, a to ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí.

11. Formuláře ke stažení:    obec nemá na podání předepsané formuláře

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz. Portál veřejné správy na el. adrese http://portal.gov.cz v sekci životní situace.

14. Předpisy: Ústava České republiky, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Právní předpisy jsou užívány ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na předpisy prováděcí – el. adresa  http://portal.gov.cz v sekci „Vyhledávání v zákonech“.

Vydané právní předpisy obcí: viz. na webu obce v sekci„Vyhlášky obce“ 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb:

V návaznosti na realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a usnesení vlády č.946 ze dne 15.9.1999 k zajištění průběžného zveřejňování revidovaného českého znění právních předpisů Evropských společenství stanovuji ceny poskytovaných služeb.

Ceník služeb se nevztahuje na úkony, které jsou vymezeny zákonem č.368/1992 Sb., o správních poplatcích. Zaplacení správního poplatku má vždy přednost. Zákon o správních poplatcích je považován za speciální právní předpis ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Ceny jsou stanoveny tak, aby částečně kryly náklady obecního úřadu spojené s podáváním informací.

Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nebo zálohy.

Kalkulace nákladů

- mzda - započatá 1/2 hodina - 147,-Kč
- tisk-tiskárna - 1 list jednostranný A4 - 2,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list jednostranný A4 – 2,-Kč
- tisk-tiskárna - 1 list oboustranný A4 - 4,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list oboustranný A4 – 4,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list jednostranný A3 - 2,-Kč
- tisk a kopie jednostranná A3 - 3,-Kč
- tisk a kopie barevná A4 – 10,- Kč
- elektronické nosiče - dle skutečných nákladů
- poštovné - dle skutečných nákladů

Cena bude uhrazena předem v pokladně obecního úřadu nebo bude informace zaslána žadateli na dobírku. Pokud nebude možné předem konečnou cenu stanovit, zaplatí žadatel zálohu, při předání informací doplatí zbytek ceny nebo mu bude část zálohy vrácena.

Zdarma jsou podávány:

- ústní krátké informace
- informace obcím a jiným orgánům veřejné správy nebo vzájemné výměny informací

16. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Každoročně vyvěšeno na úřední desce v termínu do 1. 3. za uplynulý rok dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění po dobu 15 dní, v ostatní dny na základě žádosti o poskytnutí informace k zaslání nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Doubravy.

Informace o zpracování osobních údajů (aktualizace 02. 09. 2022):

Správce údajů: Obec Doubravy

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz, tel. 774 420 755.

Soupis zpracovaných agend osobních údajů


Výroční zpráva za rok 2017

o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), které obec obdržela v roce 2016: 4

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2016 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  - výhradní licence v roce 2016 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  - počet stížností podaných dle 16a InfZ: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

V Doubravách  4.1.2018                       Ing. Jiří Šulák – starosta obce


Odkaz:

§ 18, z.č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".