zahlavi
logo
 
 

Untitled Document Úvod
Elektronická úřední deska Obecního úřadu Doubravy:


6.9.2019
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy

Příloha k výzvě

3.9.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb (archiv)


2.9.2019
Záměr obce č.4/2019 - vypůjčit obecní parcelu č.18/32 a 1216/26 k umožnění vybudování vodovodní přípojky, příjezdu a příchodu k RD

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 

30.8.2019
 V pondělí 9.září 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je schvalování střednědobého rozpočtového výhledu, výše místních poplatků pro rok 2020, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad, a další.

26.8.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb (archiv)
22.8.2019


21.8.2019
Veřejná vyhláška - schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Doubravy

18.7.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi Doubravami a Bohuslavicemi


11.7.2019
Veřejná vyhláška - zahájení řízení - Schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Doubravy

3.7.2019
Nařízení státní veterinární správy - ukončení opatření  - včelí mor

26.6.2019
Změna č. 4 rozpočtu hospodaření obce 2019

25.6.2019
Záměr obce č.3/2019 - vypůjčit obecní parcelu 1453/2 a 1506 k vybudování příjezdu k RD č.12

7.6.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

V pondělí 17. června 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2018, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.

Zveřejněno 31.5.2019 - 19.6.2019
Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu LZ za 2018
Audit hospodaření Mikroregionu LZ za 2018

22.5.2019
Změna č. 3 rozpočtu hospodaření obce 2019

21.5.2019
Oznámení návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Uhliska

20.5.2019
Zveřejnění telefonického spojení do volební místnosti

9.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

3.5.2019

V pondělí 13. května 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude schvalování závěrečného účtu obce Doubravy za rok 2018, změna rozpočtu č.3 roku 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.


2.5.2019
Usnesení Státního pozemkového úřadu o ustanovení obce Doubravy opatrovníkem

Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné za 2018

Změna č.2 rozpočtu hospodaření obce 2019

Zveřejněno 26. 4. 2019:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018(9 písemností)
Připomínky mohou občané uplatnit do 10. května 2019 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.

Závěrečný účet, účetní uzávěrka, zpráva a návrh usnesení pro ZO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za 2018

Inventarizační zápis 2018


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Příloha k výkazu 2018

Hlavní kniha účetnictví 2018

Závěrečný účet 2018 sestava

Tyto dokumenty budou zveřejněny do doby vypracování ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019


25.4.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018


24.4.2019

Finanční úřad pro Zlínský kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Informace k veřejné vyhlášce

9.4.2019

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 a jmenování zapisovatelky

Opatření obecné povahy - kůrovec


2.4.2019

Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy

Příloha k výzvě


25.3.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


19.3.2019:

Nařízení veterinární správy, africký mor prasat - ukončení opatření v chovech prasat


7.3.2019:

V pondělí 18. března 2019 od 17:00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat řádné zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude průběh stavby rekonstrukce šaten a klubovny, úklid veřejného prostranství v obci 2019, kontrola úkolů, žádosti a smlouvy došlé na úřad a další.


4.3.2019:

Optření obecné povahy-vyhláška-dopravní značení při opravě zídky u č. 9

Grafická příloha k OOP-vyhlášce


28.2.2019:

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 1.4.2019 do 31.3.2020

Obrazové přílohy


4.2.2019:

Změna č. 6 rozpočtu hospodaření obce 2018

Změna č. 1 rozpočtu hospodaření obce 2019


28.1.2019:

Záměr obce č. 1 a č. 2 - vypůjčit obecní parcelu 1452/1 v lokalitě Sůchov k zasíťování RD č.p. 40 a 41

14.1.2019:

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


19.12.2018:

Změna nařízení stát. veterinární správy - africký mor prasat


13.12.2018:

Návrh rozpočtu hospodaření Mikroregionu LZ v roce 2019

10.12.2018:

Schválený rozpočet hospodaření obce v roku 2019

Změna č. 5 rozpočtu hospodaření obce 2018

Rozhodnutí o povolení vyjímky z ochrany medvěda hnědého na území Valašska


29.11.2018:
 Změna nařízení veterinární správy - africký mor prasat

Úplné znění nařízení po změnách - vymezení zamořené oblasti AMP


20.11.2018-13.12.2018:

Opatření obecné povahy - stanovení úpravy dopravního značení - křižovatka

Situační plán k OOP


19.11.2018-17.12.2018:

Správní řízení o udělení výjimky-odchyt, převoz, případně usmrcení -medvěd hnědý


16.11.2018-4.12.2018:

Veřejná vyhláška-aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje


13.11.2018-3.12.2018:

Návrh rozpočtu hospodaření obce v roce 2019


29.10.2018-14.10.2018:

Oznámení o zahájení řízení udělení vyjímky - medvěd hnědý - odchyt, převoz, případně usmrcení

Příloha - Usnesení


8. 10. 2018:

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doubravy

3. 10. 2018-17.12.2018:
Seznam pozemků státu nabízených k propachtování
Příloha

1. 10. 2018-17.10.2018:
Veřejná vyhláška odboru dopravních řízení - nové dopravní značení na křižovatce v Doubravách
Grafická příloha k vyhlášce

10.9.2018-10.12.2018:
Rozpočet obce pro rok 2018 - schválený a rozpočtová opatření 1.- 4. roku 2018

Zveřejněno 10. 9. 2018-17.10.2018:
Obecně závazná vyhláška o výběru poplatků v roce 2019

Zveřejněno 27. 8. 2018:
Výzva neznámým vlastníkům půdy v kú Doubravy
Příloha k výzvě - jmenný seznam

Zveřejněno 22. 8. 2018-19.9.2018:
Záměr obce č. 7/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Vypůjčit obecní pozemek 1453/2 na návsi Horňansko za potokem k umožnění vybudování zpevněného příjezdu a přístupu k rodinnému domu č. p. 14.
Zveřejněno 6. 8. 2018-17.9.2018:
Nařízení st.veterinární správy: Vymezení ohnisek nákazy moru včelího plodu Provodov a Březnice
Dražební vyhláška (elektronická) na pozemky v kú Doubravy

Zveřejněno 30. 7. 2018-19.11.2018:
Nabídka pozemků ČR k pronájmu
Seznam parcel

Zveřejněno 17. 7. 2018:
Informace pro volby konané v říjnu 2018

Územní plány obcí zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html
Územně plánovací dokumentace:
http://www.zlin.eu/uzemne-planovaci-dokumentace-cl-658.html
Zveřejněno 2. 7. 2018-6.8.2018:
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

Zveřejněno 29. 6. 2018-12.7.2018:
4. výzva pro předkládání žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova.

Zveřejněno 29. 6. 2018-20.7.2018:

Záměr obce č. 6/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení ) 
Vypůjčit obecní pozemek 1453/1 na návsi Dolňansko k umožnění vybudování vodovodní přípojky k rodinném domu č.p. 148.


Zveřejněno 12. 6. 2018:
Změna rozpočtu obce č. 3, navýšení výdajové strany o 10.000,Kč

Zveřejněno 12. 6. 2018:
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 dne 11.6.2018

Zveřejněno 6. 6. - 22. 6. 2018:
Ukončení veterinárního nařízení - mor včelího plodu

Zveřejněno 28. 5. - 13. 6. 2018:
Frézování silnice v obci - veřejná vyhláška
Frézování silnice - plánek k vyhlášce

Zveřejněno 23. 5. 2018:
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2017(9 písemností)
Připomínky mohou občané uplatnit do 7. června 2018 v podatelně obecního úřadu v Doubravách.
Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva a návrh usnesení pro ZO
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravy za 2017
Inventarizační zápis 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztrát 2017
Příloha k výkazu 2017
Hlavní kniha účetnictví 2017
Závěrečný účet 2017 sestava
Tyto dokumenty budou zveřejněny do doby vypracování ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018


Zveřejněno 7. 5. 2018:
2. rozpočtové opatření 2018

Zveřejněno 6.4. - 9. 5. 2018:
Záměr obce č. 5/2018  ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek 1454/1 na návsi Horňansko k umožnění vybudování příjezdu a příchodu k rodinném domu č.p. 85.Zveřejněno 16. 3.- 4. 6. 2018:

Oznámení katastru o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním


Záměr obce č. 4/2018  z 15.3.2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek 1452/3 na návsi Dolňansko k umožnění vybudování přípojek na plyn, vodu, kanalizace a příjezdu a příchodu k novostavbě rodinného domu na parcele 15/1.  Zveřejněno 15. 3. - 4. 4. 2018


Záměr obce č. 3/2018 z 13.3.2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemky 18/32 a 1216/26(1216/1) v lokalitě Ohrady k umožnění vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č 166. Zveřejněno 13. 3. - 29. 3. 2018


Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 23 .2. 2018:
Rozpočet MLZ pro rok 2018

Zveřejněno 5. 2. - 26. 2. 2018:
Záměr obce č. 2/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení )
Záměrem obce je vypůjčit obecní pozemek PK 1452/1 v lokalitě Chaloupky k umožnění vybudování příjezdu a příchodu k rodinnému domu na parcelách číslo st. 140 a 25/3.


Zveřejněno 2. 2. - 23. 2. 2018:
Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu
Seznam pozemků


Zveřejněno 2. 2. - 27. 2. 2018:
Státní veterinární správa vymezuje zamořenou a vysoce rizikovou oblast - africký mor prasat


Zveřejněno 29. 1. - 26. 1. 2018:

Záměr obce č. 1/2018 ( podle § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení ) 

Záměrem obce je:  Vypůjčit obecní pozemek PK 1452/1 v lokalitě Chaloupky k umožnění stavby přípojek vodovodní, NN, napojení na kanalizaci a vybudování příjezdu a příchodu k novostavbě na parcelách číslo st.471/7 a 471/23.
Zveřejněno 29.11.2017:
Návrh rozpočtu obce 2018 byl zveřejněn od 13.11.2017 do 28.11.2017 a schválen usnesením č. 87/2017 dne 28.11.2017.
Zveřejněno 15.11.2017:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 27.11.2017:
Návrh rozpočtu MLZ 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí:
Zveřejněno 12.6.2017:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MLZ za rok 2016
Závěrečný účet MLZ za rok 2016

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2016 (8 písemností)

(Zveřejněno 19. 4. 2017, sejmuto bude až po přezkoumání hospodaření obce za rok 2017)

Závěrečný účet obce 2016
Inventarizační zpráva 2016
Audit - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
Rozvaha- bilance 2016
Výkaz Zisku a ztrát 2016
Příloha k tomuto Výkazu ZaZ 2016
Hlavní kniha účetnictví za rok 2016Povinně zveřejňované informace

1. Název povinného subjektu:            Obec Doubravy 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: Územně samosprávný celek vymezen hranicí obce, spravovaný 7-mičlenným zastupitelstvem voleným z řad občanů. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 

3. Organizační struktura:  

Starosta Ing. Jiří Šulák,

Místostarostka Jarmila Gajdůšková,

Úřednice obecního úřadu a účetní obce Václava Říhová

4. Zřizované organizace a spolky:

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Doubravy, starosta SDH Marek Miškářík

5. Kontaktní údaje:

Adresa                        Obec Doubravy, Doubravy č. 45, pošta Březůvky 763 45

Ičo:                             00283886

Dič:                            CZ00283886, (obec není plátcem daně)

Bankovní spojení        účet 10721661, kód banky 0100 (KB)

Telefon pevná linka    577 991 077,  

Mobilní telefon           725 121 099,

Email a podatelna       doubravy@volny.cz ,

Webové stránky           www.doubravy.eu ,

Datová schránka         jvgbsii,

Facebook                    https://www.facebook.com/obec.doubravy

Skype                         vendarihova   

Úřední hodiny:            pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin

6. Podánížádosti, stížnosti, podnětu, návrhu, dožádání, opravného prostředku či jiných podání: místem je Obecní úřad Doubravy, 763 45 Doubravy č. 45 způsobem ústním, listinou či elektronickým podáním v době úředních hodin.

7. Rozpočet a rozpočtový výhled: Každoročně vyvěšeno na úřední desce při návrhu a schvalování rozpočtu, v ostatní dny k zaslání na základě žádosti o poskytnutí informace nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

8. Žádosti o informace: Osobně v kanceláři Obecního úřadu Doubravy, telefonicky, elektronicky prostřednictvím el. podatelny, datové schránky ID nebo písemně na adresu Obecního úřadu adresa viz. výše uvedeno.

9. Příjem žádostí a dalších podání: Stížnost lze podat písemně, osobně, faxem nebo elektronicky – bez požadavku zaručeného el. podpisu na výše uvedené kontaktní údaje obce Doubravy v jazyce českém nebo slovenském. Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. Stížnost se vyřizuje nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. Žádost o informaci musí obsahovat tyto údaje: komu je určena, legislativní předpis, dle něhož se podává, jméno, příjmení, datum narození, místo TP žadatele, u firmy IČ.

10. Opravné prostředky: Při podání opravných prostředků proti rozhodnutí povinného subjektu občané postupují ve smyslu poučení, které je součástí každého rozhodnutí, včetně adresy, na kterou se opravné prostředky zasílají, a to ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí.

11. Formuláře ke stažení:    obec nemá na podání předepsané formuláře

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz. Portál veřejné správy na el. adrese http://portal.gov.cz v sekci životní situace.

14. Předpisy: Ústava České republiky, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Právní předpisy jsou užívány ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na předpisy prováděcí – el. adresa  http://portal.gov.cz v sekci „Vyhledávání v zákonech“.

Vydané právní předpisy obcí: viz. na webu obce v sekci„Vyhlášky obce“ 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb:

V návaznosti na realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a usnesení vlády č.946 ze dne 15.9.1999 k zajištění průběžného zveřejňování revidovaného českého znění právních předpisů Evropských společenství stanovuji ceny poskytovaných služeb.

Ceník služeb se nevztahuje na úkony, které jsou vymezeny zákonem č.368/1992 Sb., o správních poplatcích. Zaplacení správního poplatku má vždy přednost. Zákon o správních poplatcích je považován za speciální právní předpis ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Ceny jsou stanoveny tak, aby částečně kryly náklady obecního úřadu spojené s podáváním informací.

Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nebo zálohy.

Kalkulace nákladů

- mzda - započatá 1/2 hodina - 147,-Kč
- tisk-tiskárna - 1 list jednostranný A4 - 2,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list jednostranný A4 – 2,-Kč
- tisk-tiskárna - 1 list oboustranný A4 - 4,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list oboustranný A4 – 4,-Kč
- tisk-kopírka - 1 list jednostranný A3 - 2,-Kč
- tisk a kopie jednostranná A3 - 3,-Kč
- tisk a kopie barevná A4 – 10,- Kč
- elektronické nosiče - dle skutečných nákladů
- poštovné - dle skutečných nákladů

Cena bude uhrazena předem v pokladně obecního úřadu nebo bude informace zaslána žadateli na dobírku. Pokud nebude možné předem konečnou cenu stanovit, zaplatí žadatel zálohu, při předání informací doplatí zbytek ceny nebo mu bude část zálohy vrácena.

Zdarma jsou podávány:

- ústní krátké informace
- informace obcím a jiným orgánům veřejné správy nebo vzájemné výměny informací

16. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Každoročně vyvěšeno na úřední desce v termínu do 1. 3. za uplynulý rok dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění po dobu 15 dní, v ostatní dny na základě žádosti o poskytnutí informace k zaslání nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Doubravy.

Informace o zpracování osobních údajů (zveřejněno 25. 5. 2018):

Správce údajů: Obec Doubravy

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: renata.bednarova@sms-sluzby.cz, tel. 774 420 755.

Soupis zpracovaných agend osobních údajů


Výroční zpráva za rok 2017

o činnosti obce Doubravy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), které obec obdržela v roce 2016: 4

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2016 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  - výhradní licence v roce 2016 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  - počet stížností podaných dle 16a InfZ: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

V Doubravách  4.1.2018                       Ing. Jiří Šulák – starosta obce


Odkaz:

§ 18, z.č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".


Přepnout na mobilní verzi